navigate_before
arrow_upward
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững
cho doanh nghiệp chính là quản trị doanh nghiệp tốt. Dựa trên những thông lệ
quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới (như thẻ điểm quản trị
công ty khu vực ASEAN), song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của
Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty đại chúng, Imexpharm duy trì và
ngày càng hoàn thiện cơ chế quản trị. Bên cạnh đó, hoạt động quản trị rủi ro
và kiểm soát tuân thủ cũng được chú trọng, tạo nên một cơ chế quản trị thống nhất
và xuyên suốt, nhắm giám sát, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp một
cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.
QUẢN TRỊ
BỀN VỮNG
QUẢN TRỊ BỀN VỮNG
05
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
THEO THẺ ĐIỂM VIỆT NAM
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
CÂU HỎI CẤP 1
A - QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
A.1
Côngtycóthựchiệnchitrảcổtứcđầyđủ
trongthờihạn06tháng,kểtừngàykếtthúc
họpĐạihộiđồngcổđôngthườngniên?
Khoản3Điều
132LuậtDN
þ
Ngày11/07/2019làngàychitrảcổtức
2018chocổđôngbằngtiền,2.000đồng/
cổphiếu.NgàyhọpĐHĐCĐ23/04/2019
A.2
"CôngtycóthôngquatạiĐHĐCĐhằngnămvề:
a)Mứccổtứcchonămvừaqua
b)Kếhoạchkếtquảkinhdoanhnămtới"
Khoản2Điều
136LDN
þ
ĐHĐCĐcóthôngquamứccổtứcvàkế
hoạchhoạtđộngtrongnămtới,thểhiện
trongNghịquyếtĐHĐCĐSố13/NQ-
ĐHĐCĐ-IMEXngày23/04/2019
A.3
Côngtycócôngbốthôngtinvềviệclập
danhsáchcổđôngcóquyềnthamdựhọp
Đạihộiđồngcổđôngtốithiểu20ngàytrước
ngàyđăngkýcuốicùngkhông?
Điều8NĐ71
þ
NgàyraNghịquyếtHĐQTvềviệcchốt
danhsáchcổđôngtriệutậpĐHĐCĐ2019:
07/03/2019
Ngàyđăngkýcuốicùng:27/03/2019,
cách20ngày
A.4
Côngtycógửithôngbáomờihọpđếntất
cảcáccổđôngtrongDanhsáchcổđôngcó
quyềndựhọpchậmnhất10ngàytrướcngày
tổchứcĐHĐCĐ?
Khoản1Điều
139LuậtDN
þ
NgàygửiThưmời:02/04/2019,trướcngày
họpĐHĐCĐ21ngày
NgàyđăngthưmờivàtàiliệuhọpĐHĐCĐlên
website:06/04/2019,trướcngàyhọp16ngày
A.5
ĐHĐCĐthườngniêncủaCôngtycóđượctổ
chứctrongvòng4thángkểtừngàykếtthúc
nămtàichính,hoặckhôngquá6thángnếu
cóxingiahạnkhông?
Điều8NĐ71,
Điều136Luật
DN
þ
NgàyhọpĐHĐCĐ:23/04/2019,đápứng
yêucầutrongvòng04thángkểtừngày
kếtthúcnămtàichính
A.6
CôngtycóquyđịnhtạiQuychếnộibộvề
quảntrịcôngtyvềthủtụcủyquyềnvàlập
giấyủyquyềnchocáccổđôngvàhướng
dẫncổđôngthựchiệnviệcủyquyềnđại
diệnthamgiaĐạihộiđồngcổđôngkhông?
Điều8NĐ71
þ
Côngtyhướngdẫnchitiếtviệcủyquyền
thamdựĐHĐCĐtạiĐiều16Điềulệ
CôngtyđượcĐHĐCĐthôngquangày
28/04/2018
A.7
WebsiteCôngtycócôngbốtoànbộtàiliệu
họpĐHCĐkhông(bộtàiliệutiêuchuẩn)bao
gồm:(1)Thưmờihọpcóchươngtrìnhhọp,
(2)Mẫuchỉđịnhđạidiệntheoủyquyềndự
họp,(3)Dựthảonghịquyếtđốivớitừngvấn
đềtrongchươngtrìnhhọp,(4)Báocáocủa
HĐQT,BáocáocủaBKS/Tiểubankiểmtoán
(lephảimởđược,cónộidung)
Khoản4Điều
139LuậtDN
þ
Côngtycôngbốđầyđủtấtcảtàiliệutại:
http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-
dau-tu/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-
co-dong-2019/
từngày06/04/2019
A.8
Cổđôngcóđượchướngdẫnđểđónggópý
kiếnvề(các)vấnđềthảoluậntrongchương
trìnhnghịsựcủaĐHĐCĐ?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
Côngtycóhướngdẫnđểcổđôngđónggóp
ýkiếntrongQuychếlàmviệctạiĐHĐCĐ,
đượccôngbốcùngThưmờivàTàiliệuhọp
A.9
TàiliệuhọpĐHĐCĐcócungcấpthôngtin
vềcácứngviênHộiđồngQuảntrịvàBKS
(nếucó)(tốithiểu:tuổi,trìnhđộđàotạo,
chuyênmôn,kinhnghiệm,ngàybổnhiệm
lầnđầu,vịtríthànhviênHĐQTđangtạivịở
DNNYkhác,tínhđộclập)tốithiểu10ngày
trướcngàykhaimạcđạihộikhông?
Điều11NĐ71
þ
ĐHĐCĐnăm2019khôngcóbầucửứng
viênHĐQTvàBKS.Côngtysẽthựchiện
trongcáckỳĐHĐCĐtớinếucóbầuứng
viênHĐQTvàBKS
þ
:Thựchiệntốtthônglệ
þ
:Thựchiệnchưađủthônglệ
ý
:Chưathựchiệntheothônglệ
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
A.10
Cóbằngchứngchothấyđạihộiđồngcổđông
cóthôngquathùlao,chiphí,cáckhoảnlợiíchdo
CôngtythanhtoánchoHộiđồngQuảntrịvàBan
kiểmsoát(nếucó)không?
Khoản2Điều
158LuậtDN,
Điều167Luật
DN
þ
ĐHĐCĐhàngnămđềuthôngquaTờtrìnhvề
thùlao,chiphícủaHĐQTvàBKS.Báocáo
thườngniêngửichocổđôngtạiĐạihộihàng
nămđềuthểhiệnrõràngthunhậpcủatừng
thànhviênHĐQT,BanĐiềuhành,BKS
A.11
Côngtycóápdụngcáccôngnghệthôngtinhiện
đạiđểcổđôngcóthểthamdựvàphátbiểuýkiến
tạicuộchọpĐạihộiđồngcổđôngtốtnhất,bao
gồmhướngdẫncổđôngbiểuquyếtthôngqua
họpĐạihộiđồngcổđôngtrựctuyến,bỏphiếu
điệntửhoặchìnhthứcđiệntửkhác?
Điều140,Khoản
2LuậtDN
ý
Côngtychưaápdụng
A.12
Côngtycócôngbốđãbổnhiệmmộtbênđộclập
(kiểmtra,giámsátviên)thamgiaBankiểmphiếu
bầutạiĐHĐCĐkhông?
Nguyêntắc
G20/OECD
2015II(C)
þ
Côngtycóbổnhiệmngườigiámsátkiểmphiếu
vànộidungđượcthểhiệntrongBiênbảnhọp
ĐHĐCĐSố181/BB-ĐHĐCĐ-2019,côngbốngày
24/04/2019
A.13
Côngtycócôngbốcôngkhaivàongàylàmviệc
tiếptheokếtquảbiểuquyếtđốivớitấtcảnghị
quyếttrongĐHĐCĐgầnnhất?
TT155
þ
CôngtycôngbốNghịquyếtĐHĐCĐSố13/
NQ-ĐHĐCĐ-IMEXngày23/04/2019vàongày
24/04/2019theoquyđịnh
A.14
Côngtycócôngbốkếtquảbầuchọnbaogồmsố
phiếuthôngqua,phảnđối,vàphiếutrốngchomỗi
nộidungdựthảolấyýkiếncủaĐHĐCĐgầnnhất?
Điều142Luật
DN
þ
CôngtythểhiệnđầyđủtrongBiênbản
cuộchọpĐạihộiđồngcổđôngSố181/BB-
ĐHĐCĐ-2019,côngbốngày24/04/2019
A.15
BiênbảnhọpĐHĐCĐmớinhấtcóghinhậnrằng
cổđôngcócơhộiđặtcâuhỏivàcâuhỏicùngcâu
trảlờicóđượcghinhận?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
BiênbảnhọpĐHĐCĐcóthểhiệnđầyđủphần
chấtvấnvàtrảlờicủacổđông
A.16
Côngtycóxâydựngvàcôngbốchínhsáchliên
quanđếnviệckhiếunạicủacổđôngkhông?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
Côngtycóquyđịnhvàcôngbốchínhsáchnày
trongĐiềulệCôngty,MụcXIXĐiều55quyđịnh
vềGiảiquyếttranhchấpnộibộ
B - ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG
B.1
CôngtycócôngbốbằngtiếngAnhthưmờihọp
vàtàiliệuhọpĐHĐCĐkhông?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
CôngtycócôngbốThưmờivàtàiliệu
họpbằngtiếngAnhvàcôngbốtrên
websiteCôngty
B.2
CôngtycóquyđịnhnộibộvềNgườinộibộ/
NgườicóliênquancủaCôngtyphảiCBTT
vềviệcgiaodịchcổphiếucủaCôngtytối
thiểu3ngàytrướcngàythựchiệngiaodịch
haykhông?
TT155
þ
Ngườinộibộ/Ngườicóliênquankhigiao
dịchcổphiếucủaCôngtycóthựchiện
côngbốthôngtinđúngquyđịnhcho
HOSEvàUBCKNN.
CôngtyđãđưaquyđịnhnàyvàoQuychế
CBTTcủaCôngtytrongnăm2019
C - VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
C.1
CôngtycócôngbốBáocáođánhgiáliên
quanđếntráchnhiệmvềmôitrườngvàxã
hộikhông?
TT155
þ
CôngtycólậpvàcôngbốBáocáobền
vữnghàngnăm
C.2
Côngtycócôngbốchínhsáchvàcácthực
hành,môtảnỗlựccủaCôngtytrongviệc
tíchhợpcácyếutốvềmôitrườngtrong
quátrìnhsảnxuấtkinhdoanhnhằmđảm
bảothúcđẩypháttriểnbềnvững?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
CôngtycócôngbốđầyđủtrongBáo
cáobềnvữnghàngnăm;Côngtyđãcó
chứngchỉISO14001vềmôitrường
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
THEO THẺ ĐIỂM VIỆT NAM
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
C.3
Côngtycócôngbốchínhsáchvàcácthực
hànhnhằmbảovệquyềnlợikháchhàng?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)IV(A)
þ
CôngtycóPhòngTưvấnkháchhàng,có
xâydựngquytrìnhkhiếunạidànhcho
kháchhàng,vàthựchiệnbảomậtthôngtin
kháchhàng
C.4
Côngtycócôngbốrõràngchínhsáchvà
thựchànhvềsứckhỏe,antoàn,vàphúclợi
chonhânviên?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)IV(C)
þ
CôngtycóxâydựngQuychếantoànlao
động.Côngtycũngtổchứcđộithựchành
vềsứckhỏe,antoànlaođộng.Côngtácan
toànlaođộngchonhânviênthểhiệntrong
Báocáobềnvững.Côngtycũngxâydựng
thỏaướclaođộngtậpthểtrongđócóphúc
lợichonhânviên
C.5
Côngtycócôngbốrõràngchínhsáchvà
thựchànhvềcácchươngtrìnhđàotạovà
pháttriểnchonhânviên?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)IV(C)
þ
CôngtycóPhòngPháttriểnnguồnnhânlực
phụtráchcôngtácđàotạopháttriểnnghề
nghiệpchonhânviên
Cácchươngtrìnhđàotạohàngnămđược
côngbốtrênBáocáothườngniênvàBáocáo
bềnvững
C.6
Côngtycóchínhsáchkhenthưởnggắnvới
hiệuquảhoạtđộngcủaCôngtytrongdài
hạnhơnlàtrongngắnhạn?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)IV(C)
þ
ChínhsáchkhenthưởngcủaCôngtygắn
vớihiệuquảhoạtđộngtừngnămcủaCông
ty
ChínhsáchESOPchocánbộnhânviênvì
nhữnghiệuquảđónggóptrongquákhứvà
tươnglai(3nămtới)
NgoàiraCôngtycóchínhsáchkhen
thưởngchocácsángkiếncảitiếnvàthành
quảnổibậtvàmangđếnlợiíchlâudàicho
Côngty
C.7
Côngtycócungcấpthôngtinliênhệtrên
websitecủaCôngtyhayBáocáoThường
niênđểcácbêncóquyềnlợiliênquan(vd:
kháchhàng,nhàcungcấp,côngchúng...)
cóthểsửdụngđểlêntiếngvềlongạivà/
hoặckhiếukiệnvềnhữngviphạmcóthể
xảyrađốivớiquyềnlợicủahọ?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)IV(B):
þ
Côngtycôngbốđầyđủthôngtinliênhệ
trênwebsite,Báocáothườngniên/Báo
cáobềnvữngcủaCôngty
D - CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH
D.1
Côngtycócungcấpthôngtinvềsởhữu
cổphầntrựctiếpcủatừngthànhviên
trongHộiđồngQuảntrị,Bankiểmsoátvà
BanGiámđốc/TổngGiámđốckhông?
TT155
þ
Côngtycungcấpđầyđủthôngtinvềsở
hữutrựctiếpcổphầnIMPtrongBáocáo
QuảntrịCôngtyvàBáocáothườngniên
D.2
Côngtycócungcấpthôngtinvềsởhữu
cổphầntrựctiếpcủacổđônglớnkhông?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)IV(B):
þ
Côngtycungcấpthôngtinsởhữu
củacổđônglớnđầyđủtrongBáocáo
thườngniên
D.3
BáocáoThườngniêncócungcấpthông
tinvềcơcấucổđôngcủaCôngtykhông?
TT155
þ
Báocáothườngniênthểhiệnđầyđủcơ
cấucổđôngcủaCôngty
þ
:Thựchiệntốtthônglệ
þ
:Thựchiệnchưađủthônglệ
ý
:Chưathựchiệntheothônglệ
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
D.4
Báocáothườngniêncócôngbốtínhđộc
lậpcủathànhviênHộiđồngQuảntrị
không?
TT155
þ
Báocáothườngniêncôngbốđầyđủ
tínhđộclậpcủathànhviênHĐQT
D.5
Báocáothườngniêncócôngbốphát
biểu,tuyênbốkhẳngđịnhsựtuânthủ
đầyđủcủaCôngtyvớiquytắcquản
trịCôngtyvàtrongtrườnghợpcótình
trạngkhôngtuânthủ,cóxácđịnhrõ
vàgiảithíchlýdochomỗivấnđềđó
không?
TT155
þ
Côngtycôngbốđầyđủtìnhtrạngtuân
thủvàkhôngtuânthủcácquytắcquản
trịcôngtytrongBáocáothườngniên
phầnQuảntrịcôngty
D.6
Báocáothườngniêncócôngbốthùlao,
cáckhoảnlợiíchkhácvàchiphídoCông
tythanhtoánchotừngthànhviêntrong
HộiđồngQuảntrị,vàhoặcBankiểmsoát
(nếucó)không?
TT155
þ
Báocáothườngniêncôngbốđầyđủthù
lao,lươngthưởng,lợiíchkháccủatừng
thànhviênHĐQT,BanĐiềuhành,Ban
Kiểmsoát
D.7
TiềnlươngcủaGiámđốc(Tổnggiámđốc)
vàngườiquảnlýkhác(tốithiểuKếtoán
trưởng)cóđượcthểhiệnthànhmụcriêng
trongBáocáotàichínhhàngnămcủa
CôngtyvàđượcbáocáoĐạihộiđồngcổ
đôngtạicuộchọpthườngniênkhông?
Điều31NĐ71
þ
Báocáotàichínhhàngnămthểhiệnsố
tổngthunhậpcủangườiquảnlý
Côngtybáocáođầyđủchitiếtnộidung
nàytrongtàiliệuĐạihộicổđôngvà
trongBáocáothườngniêngửichocổ
đôngtạicuộchọpĐHĐCĐ"
D.8
CôngtycócôngbốthôngtinBáocáo
thườngniênđúngthờihạntheoquiđịnh?
TT155
þ
Côngtyluôncôngbốbáocáothường
niênđúngthờihạnquyđịnh
D.9
CôngtycócôngbốthôngtinvềBáocáo
TàichínhnămđượckiểmtoánvàBáocáo
tàichínhbánniênđượcsoátxétđúngthời
hạnkhông?
TT155
þ
CôngtycôngbốBáocáotàichínhnăm
kiểmtoánvàBáocáotàichínhbánniên
soátxétđúngthờihạnquyđịnh
D.10
CôngtycócôngbốthôngtinBáocáotình
hìnhQTCTđịnhkỳ6thángvànămđúng
thờihạnkhông?
Điều30NĐ
71
þ
CôngtycôngbốBáocáotìnhhìnhquản
trịcôngty6thángvànămđúngthờihạn
quyđịnh
D.11
TrangthôngtinđiệntửcủaCôngtycông
bốthôngtincậpnhật(cóthểđượctảivề):
Báocáothườngniên
TT155
þ
WebsitecủaCôngtychophéptảiđầyđủ
BCTNcácnămbằngtiếngViệtvà
tiếngAnh
D.12
TrangthôngtinđiệntửcủaCôngtycông
bốthôngtincậpnhật(cóthểđượctảivề):
BCTCquý,bánniênvànămgầnnhất
TT155
þ
Báocáotàichínhquý,bánniênvànăm
gầnnhấtđượcđăngtảiđầyđủtrên
websiteCôngtyvàchophéptảidễdàng
D.13
TrangthôngtinđiệntửcủaCôngtycông
bốthôngtincậpnhật(cóthểđượctảivề):
Điềulệcôngty&QuichếQTCT
TT155
þ
ĐiềulệCôngtyvàQuychếquảntrị
CôngtyđượcĐạihộiđồngcổđông2018
thôngquangày28/04/2018,cóthể
đượctảivềđầyđủtừwebsiteCôngty
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
D.14
Côngtycócôngbốchínhsáchvềràsoát
vàphêduyệtGDBLQtrọngyếu/quan
trọng?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)V
þ
Côngtycócôngbốquyđịnhrõviệcrà
soátvàphêduyệtGDBLQtrọngyếu/
quantrọng,thểhiệntạiĐiềulệhoạt
độngcủaCôngtysửađổinăm2018
(Khoản12Điều30.CuộchọpHĐQT,
Điều40.Tráchnhiệmtrungthựcvà
tránhcácxungđộtvềquyềnlợi)
D.15
Côngtycócôngbốtêncủabênliênquan,
mốiquanhệ,bảnchấtvàgiátrịchomỗi
GDBLQtrọngyếu/quantrọng?
Điều24NĐ71
þ
Báocáothườngniên,Báocáotàichính
Côngtythểhiệnđầyđủthôngtinvềbên
liênquanvàcácgiaodịchvớibênliên
quanvềbảnchấtvàgiátrị
D.16
Côngtycócôngbốgiaodịchcổphiếucủa
CôngtydongườinộibộcủaCôngtythực
hiện?
TT155
þ
Côngtycôngbốđầyđủgiaodịchcổ
phiếucủangườinộibộtrongBáocáo
quảntrịcôngtyvàBáocáothườngniên
D.17
Chitiếttiểusử(tốithiểutuổi,trìnhđộđào
tạo,chuyênmôn,ngàyđầubổnhiệm,kinh
nghiệmphùhợp,vàvịtríthànhviênHĐQT
nàokhácđangnắmgiữtạicáccôngty
niêmyết)củathànhviênHĐQT
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
Thôngtư155
þ
Côngtycôngbốđầyđủthôngtintiểu
sửcủathànhviênHĐQTtrongBáocáo
thườngniên/GiớithiệuHĐQT,BanĐiều
hành,BanKiểmsoát,Ngườiphụtrách
quảntrịkiêmthưkýCôngty
D.18
Chitiếtvềthamgiacủamỗithànhviên
HĐQTtrongcáccuộchọpHĐQTđãthực
hiệntrongnăm
NĐ71
þ
Côngtycôngbốđầyđủsựthamgiacủa
cácthànhviênHĐQTtạicáccuộchọp
HĐQTtrongnămtạiBáocáothường
niên/phầnQuảntrịcôngty;vàBáocáo
tìnhhìnhquảntrịcôngty
E - TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT
E.1
HộiđồngQuảntrịcóđủsốlượngthành
viêntheoquyđịnhkhông?
Điều13NĐ71
HĐQTImexpharmcó8thànhviên
E.2
HĐQTcủaCôngtycóđảmbảotốithiểu
1/3tổngsốthànhviênHĐQTlàthànhviên
độclậpkhông?
Điều13NĐ71
ý
Côngtythựchiệnchưatốttiêuchuẩn
này.Côngtycó02thànhviênHĐQT
khôngđiềuhànhvàkhôngđạidiện
chocổđônglớn,tuynhiênđềuđãđảm
nhiệmvịtrítrên5năm
E.3
CôngtycóthànhviênHộiđồngQuản
trịnàođồngthờinắmgiữchứcvụthành
viênHộiđồngQuảntrịcủatrên05Doanh
nghiệpkháckhông?
Điều12NĐ71
þ
CôngtykhôngcóthànhviênHĐQTnào
đồngthờinắmgiữchứcvụTV.HĐQTtại
quá05doanhnghiệpkhác
E.4
CơcấuHộiđồngQuảntrịcầnđảmbảosự
đadạnggiữacácthànhviêncókiếnthức
vàkinhnghiệmvềphápluật,tàichính,lĩnh
vựchoạtđộngkinhdoanhcủaCôngty
Điều13NĐ71
þ
ThànhviênHĐQTcủaImexpharmđảm
bảosựđadạngvềchuyênmônvàkinh
nghiệmtrongngànhdược,quảnlýtài
chính,đầutưtàichính,quảntrịkinh
doanh…
E.5
CơcấuHộiđồngQuảntrịcóđảmbảosự
cânđốivềgiớikhông?
Điều13NĐ71
þ
HĐQTImexpharmcó2/8thànhviênlànữ
þ
:Thựchiệntốtthônglệ
þ
:Thựchiệnchưađủthônglệ
ý
:Chưathựchiệntheothônglệ
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
THEO THẺ ĐIỂM VIỆT NAM
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
E.6
Côngtycócôngbốcáctiêuchísửdụng
đểlựachọnthànhviênHĐQTmớitrên
mứccơbảnluậtđịnh?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
CôngtycôngbốtrongĐiềulệhoạtđộng,
vàtrongQuychếđềcử,ứngcửchức
danhthànhviênHĐQT,Kiểmsoátviên
đượccôngbốtrướcĐHĐCĐtheoquy
địnhkhicótiếnhànhbầucử.
Cáctiêuchísửdụngtrênmứccơbản
luậtđịnh.
E.7
HĐQTcóbổnhiệm/chỉđịnhítnhất1
ngườilàmNgườiphụtráchquảntrịcông
tyhaykhông?
Điều32TT95
þ
CôngtycóbanhànhNghịquyếtvà
Quyếtđịnhbổnhiệmthưkýphụtrách
quảntrịcôngty
E.8
HộiđồngQuảntrịcótổchứchọpítnhất
mỗiquý01lần?
Điều30TT95
þ
HĐQTđãcó04cuộchọpchínhthức
trongnăm2019,đượccôngbốtrong
BáocáoquảntrịcôngtyvàBáocáo
thườngniên
E.9
BáocáođánhgiávềhoạtđộngcủaHĐQT
nămcóphảidoThànhviênĐộclậpđánh
giákhông?
Điều16NĐ71
ý
BáocáođánhgiáhoạtđộngcủaHĐQT
trongnămdoChủtịchHĐQTthựchiện
E.10
BáocáohoạtđộngcủaHĐQTcóbaogồm
TổngkếtcáccuộchọpcủaHĐQTvàcác
quyếtđịnhcủaHĐQTkhông?
Điều9NĐ71
þ
BáocáohoạtđộngcủaHĐQTbaogồm
đầyđủcácnộidungnày
E.11
BáocáohoạtđộngcủaHĐQTcóbaogồm
Cáckếhoạchtrongtươnglai?
Điều9NĐ71
þ
BáocáohoạtđộngcủaHĐQTcóbao
gồmcáckếhoạchtrongtươnglai
E.12
ChủtịchHĐQTkhôngkiêmnhiệmTổng
Giámđốc?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)VI
þ
Từnăm2013,ChủtịchHĐQT
ImexpharmkhôngkiêmTổngGiámđốc
E.13
ChủtịchcóphảilàthànhviênHĐQTđộc
lập?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)VI
ý
Chủtịchkhôngphảilàthànhviênđộclập
E.14
Côngtycóthànhlậpcáctiểubansau:tiểu
banchínhsáchpháttriển,tiểubannhân
sự,tiểubanlươngthưởngkhông?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)VI(E)
ý
HiệnCôngtychưathànhlậptiểuban,
dựkiếnsẽtrìnhĐHĐCĐ2020kếhoạch
thànhlậpcácTiểubantrựcthuộcHĐQT
E.15
CáctiểubantrựcthuộcHĐQT(tiểuban
chínhsáchpháttriển,tiểubannhânsự,
tiểubanlươngthưởng)cóphảidoThành
viênđộclậplàmchủtịchtiểubankhông?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)VI(E)
ý
CôngtychưathànhlậpTiểuban.Các
vấnđềnhânsự,lươngthưởngdothành
viênkhôngđiềuhànhphụtrách
E.16
TrưởngBankiểmsoát/ChủtịchTiểu
banKiểmtoáncóđảmbảotínhđộclập
không?(Quyđịnhvềtínhđộclậpcủa
BKStươngtựnhưquiđịnhchothànhviên
HĐQT)
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)VI(E)
þ
Côngtythựchiệnchưađầyđủtiêuchí
này.TrưởngBanKiểmsoátđãkiêm
nhiệmvịtrítrên5năm
E.17
TrưởngBankiểmsoát/ChủtịchTiểuban
kiểmtoáncóchuyênmôn/kinhnghiệmvề
kếtoán,kiểmtoánhoặctàichínhkhông?
Điều20NĐ71
þ
Trưởngbankiểmsoátcónhiềukinh
nghiệmlàviệcởcáccôngtykiểmtoán,
quỹđầutư,cóbằngCFA,ACCA
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
E.18
CóbằngchứngchothấyHộiđồngQuản
trịthựchiệnđánhgiáTổngGiámđốc/
GiámđốcvàBanTổngGiámđốc/Ban
Giámđốchàngnămhaykhông?
TT155
þ
Côngtythựchiệnđầyđủnộidungnày,
thểhiệntrongBáocáovàđánhgiácủa
HĐQThàngnămtrìnhĐHĐCĐ,vàtrong
Báocáothườngniên(Hoạtđộnggiám
sátcủaHĐQTđốivớiTổngGiámđốcvà
BanĐiềuhànhtrongnăm)
E.19
CôngtycóbanhànhvàcôngbốBộquy
tắcứngxử/Đạođứckhông?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)VI
þ
CôngtyđãbanhànhBộquytắcđạođức
vàứngxửđầunăm2020nhưngchưa
côngbố
E.20
ThànhviênHộiđồngQuảntrịcóthamgia
cáckhóađàotạovềQuảntrịcôngtytrong
nămvừaquakhông?
TT155
ý
TrongnămvừaquacácTV.HĐQTkhông
thamgiacáckhóađàotạovềQuảntrị
côngty
E.21
CóbằngchứngvềviệcBankiểmsoát
hoặcTiểubankiểmtoáncóđánhgiásự
phốihợpgiữaBankiểmsoáthoặcTiểu
bankiểmtoánvớiHộiđồngQuảntrịvà
BanTổngGiámđốc/BanGíámđốckhông?
Điều10NĐ71
þ
BanKiểmsoátthựchiệnđánhgiásự
phốihợpnàytrongBáocáothườngniên
2019/BáocáoBanKiểmsoát
E.22
CóbằngchứngvềviệcBankiểmsoát
hoặcTiểubankiểmtoánthựchiệnđánh
giávềCôngtyKiểmtoánđộclậpvàBáo
cáoTàichínhkhông?
Điều10NĐ71
þ
BáocáoBanKiểmsoátcóđánhgiáchi
tiếtvềBáocáotàichính,vàđánhgiávề
CôngtyKiểmtoánđộclậpPwCtrong
Báocáothườngniên2019/BáocáoBan
Kiểmsoát
E.23
Sựthamgiacủatừngthànhviêntrong
cáccuộchọpcủaBankiểmsoát/Tiểuban
Kiểmtoáncóđượccôngbốcôngkhai?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)VI
þ
Côngtycôngbốsựthamgiacủacác
thànhviênBanKiểmsoátvàocáccuộc
họpcủaBanKiểmsoáttrongBáocáo
tìnhhìnhquảntrịcôngtyvàBáocáo
thườngniên2019/BáocáoBanKiểm
soát
E.24
Bankiểmsoát/TiểubanKiểmtoáncótổ
chứchọpítnhất2lầntrongnămvừaqua?
Điều23NĐ
71
þ
Năm2019BanKiểmsoátcó03cuộc
họp
E.25
Côngtycócôngbốcáchthứcquảnlýcác
rủiroquantrọng(nhưtàichính,vậnhành
baogồmcôngnghệthôngtin,môitrường,
xãhộivàkinhtế)?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
Côngtycócôngbốcáchthứcquảnlýrủi
roquantrọngtrongBáocáothườngniên
E.26
BáocáocủaHĐQTcóbaogồmnộidung
vềvaitròlãnhđạocủaHĐQTtrongquá
trìnhxâydựng,theodõi/giámsátthựcthi
chiếnlượccủaCôngty?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
BáocáocủaHĐQTcóđềcậpđầyđủ
vaitròcủaHĐQTtrongcôngtácgiám
sátđiềuhànhvàthựcthichiếnlượccủa
Côngty
þ
:Thựchiệntốtthônglệ
þ
:Thựchiệnchưađủthônglệ
ý
:Chưathựchiệntheothônglệ
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
THEO THẺ ĐIỂM VIỆT NAM
Mã
câu
Nộidungcâuhỏi Thamchiếu
Hiệntrạng
đếnnăm
2019
Giảitrình
CÂU HỎI CẤP 2
B.1
Côngtycóbịkếtluậnviphạmnàovềgiao
dịchnộigiánliênquanđếnthànhviên
HĐQT,banđiềuhànhvànhânviênCông
tykểtừđầunămtàichínhđếnnay?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
Côngtykhôngviphạm
B.2
Cótrườnghợpnàokhôngtuânthủluật
pháp,quytắcvàquyđịnhliênquanđến
giaodịchbênliênquanđángkểhoặc
trọngyếukểtừđầunămtàichínhđếnnay
không?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
Côngtytuânthủđầyđủ
C
CôngtycólậpvàcôngbốBáocáoPTBV
đượcquốctếcôngnhận(theotiêuchuẩn
GRI,BáocáoTíchhợp,SASB)?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)IV(A)
þ
CôngtytiếnhànhlậpBáocáobềnvững
thamchiếutheoGRIvàcôngbốcho
HOSE,UBCKNN,vàtrênwebsiteCôngty
D.1
Doanhnghiệpcócôngbốphíkiểmtoánvà
phíphikiểmtoán(phíthuđượctừcácdịch
vụkhácmàCôngtykiểmtoáncungcấp)?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)V(A)
ý
Côngtychưacôngbố
D.2
CôngtycóbịSGDCK/UBCKNNnhắcnhở,
xửlýviphạmliênquanđếnCBTThoặcvi
phạmcácnghĩavụkháccủacôngtyniêm
yếthaykhông?
Điều28NĐ71
ý
Trongnăm2019ỦybanChứngkhoán
NhànướccónhắcnhởImexpharmvề
việccôngbốNghịquyếtHĐQTủyquyền
choChủtịchvàTổngGiámđốcđược
kýkếtcácgiaodịchvớicôngtyliênkết
Agimexpharm
D.3
Côngtycónhậnđược"ýkiếnngoạitrừ"
trongbáocáokiểmtoánđộclậpkhôngcó
giảitrìnhkèmtheo?
Nguyêntắc
G20/OECD
(2015)II(C)
þ
Báocáotàichính2019củaImexpharm
đượcKiểmtoánđộclậpPwCđưaýkiến
chấpnhậntoànphần
D.4
CôngtycópháthànhlạiBáocáoTàichính
kiểmtoántrongnămvừaquavìnhững
lýdokhácvớilýdothayđổitrongchính
sáchkếtoán?
þ
CôngtykhôngpháthànhlạiBáocáotài
chínhkiểmtoánnăm2019
E
ThànhviênBanKiểmsoát/Tiểubankiểm
toáncólàmviệctrongbộphậntàichính,
kếtoáncủaCôngtykhông?
Điều20NĐ71
þ
KhôngcóthànhviênnàocủaBanKiểm
soátlàmviệctrongPhòngtàichính,kế
toáncủaImexpharm
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Danh sách Hội đồng Quản trị và
số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2019
STT Họvàtên Chứcvụ
TVkhông
điềuhành
Tổngsốcổ
phầnsởhữu
Tỷlệsởhữu
SốCPhạnchế
chuyểnnhượng
1
Ông
Nguyễn Quốc Định ChủtịchHĐQT
497.380
1,01%
40.000
2
Bà
Trần Thị Đào P.ChủtịchHĐQT
477.537
0,97%
40.000
3
Bà
Hàn Thị Khánh Vinh TV.HĐQT x 0
0
0
4
Ông
Ngô Minh Tuấn TV.HĐQT
138.000
0,28%
20.000
5
Ông
Huỳnh Văn Nhung TV.HĐQT 174.802
0,35%
20.000
6
Ông
Lê Văn Nhã Phương TV.HĐQT 37.950
0,08%
8.000
7
Ông
Võ Hữu Tuấn TV.HĐQT x
52.687
0,11%
8.000
8
Ông
Trần Anh Tuấn TV.HĐQT x
52.687
0,11%
8.000
Tổng cộng 1.431.043
2,90%
144.000
4
6
3
1
1
8
5
7
Các Tiểu ban trực thuộc
Hội đồng Quản trị
Doquymôhoạtđộngchưađủlớn,Imexpharm
chưathànhlậpcáctiểubantrựcthuộcHĐQT.
Các vấn đề liên quan đến nhân sự, lương
thưởng, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro,...
HĐQTphâncôngtừngthànhviênphụtrách.
HĐQTluônxemxétứngdụngcácthônglệtốt
vàoquảntrị,đồngthờicảithiệnnângcaohiệu
quảhoạtđộngcủaHĐQT.
HĐQT Imexpharm dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ
năm2020 sắptới thôngqua việcthành lập
cácTiểubantrựcthuộc,trongđócóTiểuban
kiểmtoán.
Hoạt động của
Hội đồng Quản trị
Năm2019,HộiđồngQuảntrị(HĐQT)CôngtyImexpharmhoạtđộng
theoQuychếhoạtđộngcủaHĐQT,ĐiềulệcôngtyvàQuychếQuản
trịnộibộbanhànhngày28/04/2018,tuânthủtheoNghịđịnh71và
Thôngtư95hướngdẫnvềquảntrịcôngtyđạichúng.
HĐQTImexpharmduytrìviệchọpđịnhkỳhàngquýnhằmtổngkết,
đánhgiáhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhmỗiquý,traođổiđịnhhướng
kếhoạchchoquýsau,đồngthờiđưaracácquyếtsáchkịpthờicho
hoạtđộngcủaImexpharm.Ngoài04cuộchọpđịnhkỳtheokếhoạch,
năm2019HĐQTđãtổchức07phiênhọpdướihìnhthứcthảoluậnqua
emailđểgiảiquyếtkịpthờicácvấnđềquantrọngcủaCôngtytheotờ
trìnhcủaTổngGiámđốc.Bêncạnhđó,HĐQTcũngđảmbảocôngtác
giámsáthoạtđộngcủaTổngGiámđốcvàcácCánbộđiềuhànhkhác.
(Chi tiết hoạt động của HĐQT; các đánh giá của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả giám sát hoạt động của
Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành khác năm 2019 vui lòng xem thêm trong phần: Báo cáo và đánh giá hoạt động
của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành và không
đại diện phần vốn góp tại Imexpharm
CơcấuthànhviênHĐQTcủaImexpharmđảmbảosựcânđốigiữacácthànhviênkiêmđiềuhànhvàcácthànhviênkhông
điềuhành,trongđó3/8sốthànhviênHĐQTlàthànhviênkhôngđiềuhành,vẫnđảmbảotínhkháchquanvàđộclậptrong
cácquyếtđịnhcủaHĐQT.
HaithànhviênHĐQTkhôngđiềuhànhvàkhôngđạidiệnphầnvốngóptạiImexpharmđãcónhiềuhoạtđộngmangtính
độclậpvàtíchcực,cụthểnhưsau:
Ông VÕ HỮU TUẤN
ThànhviênHĐQTkhôngđiềuhành
ÔngTuấnđượcbầuvàoHộiđồngQuảntrịCôngty
cổphầnDượcphẩmImexpharmtạiĐạihộiđồngcổ
đôngnămtàichính2008vàongày10/04/2009.Là
thànhviênrấttíchcực,ôngVõHữuTuấnphụtráchrất
nhiềuvấnđềquantrọngcủaHĐQTnhư:
Giámsátthựchiệncácmụctiêuchiếnlượccủa
HĐQT;
Thường xuyêncập nhật cácthông tin tình hình
kinhtếvĩmôliênquanđếntỷgiá,thịtrườngtài
chínhchứngkhoán,ngânhàng;
Hỗtrợ,tưvấn,giámsátcáchoạtđộnghuyđộng
vốnvàđầutưtàichính,hoạtđộngquanhệnhà
đầutư(IR);
Phụtráchxửlýrủirotrongcôngbốthôngtincủa
Côngty;
ChịutráchnhiệmbáocáochoHĐQTvàĐHĐCĐ
vềlĩnhvựcđượcphâncôngkhicóyêucầuvàtrước
cáckỳhọp,Đạihội;
Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquy
địnhcủaphápluậtvàĐiềulệcôngty,Quyếtđịnh
củaHĐQT.
Ông TRẦN ANH TUẤN
ThànhviênHĐQTkhôngđiềuhành
ÔngTuấnđượcbầuvàoHộiđồngQuảntrịCôngty
cổphầnDượcPhẩmImexpharmtạiĐạihộiđồngcổ
đôngnămtàichính2008vàongày10/04/2009.Hiện
nayôngTrầnAnhTuấnlàthànhviênnăngđộngvới
rấtnhiềuhoạtđộngtrongHĐQTnhưsau:
Phụ trách các vấn đề về Nhân sự, chính sách
lương,thưởng;
Giámsátthựchiệncácmụctiêuchiếnlượccủa
HĐQT;
Tưvấnquảntrị,hỗtrợhoạtđộngquanhệnhàđầu
tư(IR);
Cậpnhậtthôngtinliênquanvềkinhtếvĩmô,thị
trườngchứngkhoánViệtNamvàthếgiới;
ChịutráchnhiệmbáocáochoHĐQTvàĐHĐCĐ
vềlĩnhvựcđượcphâncôngkhicóyêucầuvàtrước
cáckỳhọp,Đạihội;
Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquy
địnhcủaphápluậtvàĐiềulệcôngty,Quyếtđịnh
củaHĐQT.
Chủ Tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc
Từnăm2013đếnnay,ImexpharmcósựtáchbiệtvàphânchiatráchnhiệmrõrànggiữaChủtịchHĐQT
vàTổngGiámđốc,đểgópphầnlàmtăngtínhđộclậpcủaHĐQTvàBanĐiềuhành.Sựtáchbiệtnày
cũngđảmbảosựđộclậptrongcácquyếtđịnhcủaHĐQT.
Bổ nhiệm thành viên HĐQT
ViệclựachọnvàbổnhiệmthànhviênmớivàoHĐQTđượcthựchiệntheođúngquytrìnhđượcnêurõ
ràngvàminhbạchtrongĐiềulệvàQuychếquảntrịnộibộ.
Năm2019khôngcóthànhviênmớinàođượcbầuchọnvàoTV.HĐQTImexpharm.
Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành,
Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt đã được đào tạo
về Quản trị công ty
Trongnăm,ChủtịchHĐQTvàcácthànhviênHĐQT,ThưkýCôngtycũngtíchcựcthamdựcácchương
trìnhhộithảovềquảntrịcôngtynhằmcảitiếnthựchànhquảntrịcôngtytạiImexpharm.
STT Họvàtên Chứcdanh
1
Ông
Nguyễn Quốc Định
ChủtịchHĐQT,PhóTổngGiámđốc
2
Bà
Trần Thị Đào
PhóChủtịchHĐQT,TổngGiámđốc
3
Hàn Thị Khánh Vinh
ThànhviênHĐQT
4
Ông
Ngô Minh Tuấn
ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
5
Ông
Huỳnh Văn Nhung
ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
6
Lê Thị Kim Chung
ThànhviênBKS,TrưởngBanPhápchế
7
Bà
Đỗ Thị Thanh Thúy
ThànhviênBKS,TrưởngphòngKiểmsoátnộibộ
8
Ông
Phan Hoàng Minh Trí
TrợlýChủtịchHĐQT
9 BàNguyễn Thị Kim Lê NgườiphụtráchquảntrịkiêmthưkýCôngty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT
CơcấucủaHĐQTcũngthểhiệntínhhiệuquảvớitínhđadạngtrongchuyên
môncủacácthànhviên,baogồm:chuyênngànhdược,tàichính,đầutư,quảntrị
kinhdoanh…Cácthànhviênđềulànhữngngườigiàukinhnghiệmvàtâmhuyết
trongcáclĩnhvựccủamình.NgoàivaitròGiámsátBanĐiềuhành,giámsátviệc
thựchiệncácNghịquyết,QuyếtđịnhcủaHĐQTvàcủaĐHĐCĐ,cácthànhviên
HĐQTcòntưvấnchoBanĐiềuhànhvềnhiềuvấnđềquantrọngtrongsảnxuất
kinhdoanhvàchiếnlượcliêndoanhliênkết,đầutưpháttriểnR&D….
Đánhgiáchungchonăm2019,HĐQTđãhoạtđộngkháhiệuquả,cẩntrọngvà
độclập.CácchiếnlượcpháttriểnImexpharmtrongtrungvàdàihạnđềuđãđịnh
hìnhrõràngtheođúngđịnhhướngvàthểhiệntínhbềnvững,quảnlýtốtcácrủi
rotrọngyếu.HĐQTđãgiámsátBanĐiềuhànhtrongviệcsửdụngnguồnvốnđể
đầutưcácdựánvàvậnhànhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhđúngmụcđíchvà
hiệuquảnhưcamkếtvớicổđông,nhàđầutư.Chínhsáchminhbạchvàantoàn
cũngđảmbảomộtnềntàichínhlànhmạnhchoImexpharmtrongnăm2019và
trongsuốtnhiềunămqua.
HộiđồngQuảntrịđãthểhiệnmộttinhthầntráchnhiệmcaonhấtvàđãcùng
vớiBanĐiềuhànhxửlýmộtkhốilượngcôngviệclớn.Cácchiếnlượcđưara
đãđượcthựcthiquyếtliệt,vàđãđưaImexpharmmạnhmẽvượtquacácthách
thức.CôngtyđãchứngtỏđượcsứcmạnhcủathươnghiệuImexpharm,đồng
thờicóthểvữngvàngtrướcnhữngrủirođachiềucủapháplývàthịtrường.Với
cácchiếnlượcbềnvững,quảntrịcôngtytốtvàmộtnộilựcmạnh,HĐQTsẽcùng
vớiBanĐiềuhànhđưaImexpharmpháttriểnnhanhhơnnữa,thựchiệnthành
công“Khátvọngdẫnđầu”trongnhiệmkỳ2018-2022.
Trong năm 2019, HĐQT đã
nỗ lực nâng cao hơn nữa chất
lượng quản trị tại Imexpharm
để hướng đến các thực hành
tiên tiến và các thông lệ quản
trị của Việt Nam và khu vực.
Các thành viên HĐQT thực
hiện tốt trách nhiệm của
mình, thể hiện rõ vai trò của
thành viên không điều hành
để đảm bảo quyền lợi cao
nhất cho các cổ đông. Ngoài
ra, HĐQT cũng tạo điều kiện
cho cổ đông thực hiện quyền
lợi hợp pháp của mình, cũng
như chú trọng việc đối xử bình
đẳng giữa các cổ đông.
BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động của Ban Kiểm soát
Thôngquacáchoạtđộngkiểmsoátchiếnlược,kiểmsoáthoạtđộng,vàkiểmsoátbáocáotàichính,năm2019BanKiểm
soátcócáchoạtđộngsau:
Danh sách Ban Kiểm soát và số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2019
Trongnăm2019,HĐQTđãnỗlựcnângcaohơnnữachấtlượngquảntrịtạiImexpharmđểhướngđếncácthựchành
tiêntiếnvàcácthônglệquảntrịcủaViệtNamvàkhuvực.CácthànhviênHĐQTthựchiệntốttráchnhiệmcủamình,
thểhiệnrõvaitròcủathànhviênkhôngđiềuhànhđểđảmbảoquyềnlợicaonhấtchocáccổđông.Ngoàira,HĐQT
cũngtạođiềukiệnchocổđôngthựchiệnquyềnlợihợpphápcủamình,cũngnhưchútrọngviệcđốixửbìnhđẳng
giữacáccổđông.
STT Họvàtên Chứcvụ
Tổngsốcổ
phầnsởhữu
Tỷlệsởhữu
Sốcổphầnhạnchế
chuyểnnhượng
1
ÔngNguyễn Đức Tuấn
TrưởngBKS
40.662
0,08%
8.300
2
BàLê Thị Kim Chung
TV.BKS
16.113
0,03%
5.600
3
BàĐỗ Thị Thanh Thúy
TV.BKS
4.801
0,01%
4.800
Tổng cộng 61.576 0,12% 18.700
TrưởngBanKiểmsoátÔngNguyễnĐứcTuấnkhônglàmviệctạiImexpharm,tuynhiênkhôngđượcxemlàđộclậpdođã
kiêmnhiệmvịtrítrên5năm.
Hoạtđộng Thờigian
KiểmsoátthựchiệnNghịQuyếtĐạiHộiCổĐôngnăm2018
Kiểmsoátbáocáotàichínhnămkếtthúcngày31/12/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý1/2019
7/03/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý2/2019
31/07/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý3/2019
25/10/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý4/2019
13/02/2020
ThamgiacácđợtkiểmsoátnộibộcủaCôngty
2019
ThảoluậnvớikiểmtoánnộibộcủaCôngty 2019
(Chi tiết về hoạt động cùng các đánh giá, kiến nghị của của Ban Kiểm soát năm 2019 vui lòng xem trong phần Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019)
Đánh giá chung về hoạt động của Ban Kiểm soát
CácthànhviênBanKiểmsoátcủaImexpharmđềucókinh
nghiệmvàchuyênmôncaovàphùhợpvịtríđảmnhiệm.
Trongnămqua,BanKiểmsoátvớisựthậntrọngvàtrách
nhiệmcủamình,đã hoànthànhtốtnhiệmvụkiểmsoát
chiếnlược,kiểmsoáthoạtđộng,vàkiểmsoátbáocáotài
chínhcủaCôngty,vàduytrìtốttínhđộclậpcủamình.
BanKiểmsoátđượctạođiềukiệnđểtiếpcậnmọithông
tincầnthiếtchocôngviệc,đểhoạtđộngkiểmsoátmang
lạihiệuquảthiếtthựcchocổđông.BanKiểmsoátthường
xuyênchấtvấnvàđượcBanĐiềuhànhgiảitrìnhtrongcác
cuộchọpHộiđồngQuảntrịvềhiệuquảhoạtđộngkinh
doanh,quảnlýchiphíhoạtđộng,quảnlýcôngnợ,hàng
tồnkho,tỷsuấtlợinhuận,tiếnđộcácdựánđầutư…,đồng
thờiđưaracáckiếnnghịcógiátrịchohoạtđộngcủaBan
Điềuhành.
BanKiểmsoátcũngthườngxuyêntraođổivớikiểmtoán
nộibộnhằmpháthiệnkịpthờicácrủirocóthểtiềmẩn
tronghoạtđộngcủaCôngty.Năm2019,TrưởngBanKiểm
soátcũngtiếptụcphốihợpvớikiểmtoánnộibộkiểmtra
hoạtđộngcủacácchinhánhbánhàng.
BAN KIỂM SOÁT
Các nội dung chưa đáp ứng theo quy định
về quản trị công ty đại chúng
SosánhquảntrịcôngtytạiImexpharmvớiquyđịnhtạiNghịđịnh71/2017/NĐ-CPngày06/06/2017,Imexpharmcòn
nhữngđiểmchưathựchiệnđượcnhưsau:
Khoản 3 Điều 8 quy định về Cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông:
“CôngtyđạichúngquyđịnhtạiQuy
chếnộibộvềquảntrịcôngtyvềviệc
ápdụngcáccôngnghệthôngtinhiện
đạiđểcổđôngcóthểthamdựvàphát
biểuýkiếntạicuộchọpĐạihộiđồng
cổđôngtốtnhất,baogồmhướngdẫn
cổ đông biểu quyết thông qua họp
Đạihộiđồngcổđôngtrựctuyến,bỏ
phiếuđiệntửhoặchìnhthứcđiệntử
kháctheoquyđịnhtạiĐiều140Luật
doanhnghiệpvàĐiềulệcôngty”.
Hiện tại Imexpharm chưa triển khai
hình thức họp trực tuyến hoặc bỏ
phiếuđiệntửchocổđông.Hộiđồng
Quảntrịsẽxemxétápdụnghìnhthức
nàytrongcuộchọpĐHĐCĐcácnăm
tớiđểtạođiềukiệntốiđachocổđông
thamdựvàbiểuquyếttrongcuộchọp.
Điều 13: Thành phần hội đồng
quản trị
Khoản 1: Cơ cấu Hội đồng Quản trị
côngtycóxétyếutốvềgiới:hiệnnay
HĐQT Imexpharm chỉ có 2/8 thành
viênlànữ.
Khoản5:CơcấuthànhviênHộiđồng
Quảntrị của công ty niêm yết phải
đảmbảotốithiểu1/3tổngsốthành
viênHộiđồngQuảntrịlàthànhviên
độclập:theoquyđịnhtạiNghịđịnh
71vềtiêuchuẩnthànhviênHĐQTđộc
lập, làthànhviên đượcquy địnhtại
khoản2Điều151Luậtdoanhnghiệp,
thì hiện nay trong cơ cấu HĐQT
Imexpharmkhôngcònthànhviênđủ
tiêuchuẩnđộclậpnữadođãnắmgiữ
vịtrítrên5năm.
Điều 17: Quy định về việc thành lập
các Tiểu ban của HĐQT.
Tại Imexpharm chưa thành lập các
Tiểu ban này, nguyên nhân do quy
môCôngtychưađủlớn.HĐQTphân
côngthànhviênkhôngđiềuhànhphụ
trách vấn đề lương, thưởng (thành
viênnàyhiệnkhôngcònđượcxemlà
độclập).
Hội đồng Quản trị đã có kế hoạch
trình ĐHĐCĐ năm 2020 thôngqua
việcthànhlậpcácTiểubantrựcthuộc
đểhỗtrợchohoạtđộngcủaHĐQT.
Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ
ImexpharmcóchínhsáchkhôngkhuyếnkhíchviệcgiaodịchgiữaCôngtyvớingườinộibộ.Chođếnnăm2019khôngphát
sinhhợpđồnghoặcgiaodịchnàogiữaCôngtyngườinộibộcủaCôngty.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2019
STT
Ngườithựchiện
giaodịch
ChứcvụtạiCông
ty/Quanhệvớicổ
đôngnộibộ
Sốcổphiếusởhữu
đầukỳ
Sốcổphiếusởhữu
cuốikỳ
Lýdotăng,giảm
Sốcổ
phiếu
Tỷlệ%
Sốcổ
phiếu
Tỷlệ%
1
Ông
Trần Hoài Hạnh
Kếtoántrưởng
21.007 0,05% 7.007 0,014%
Báncânđốitài
chínhgiađình
2
Bà
Đỗ Thị Thanh Thúy
TV.BKS
11.031 0,02% 4.801 0,010%
Báncânđốitài
chínhgiađình
3 ÔngHuỳnh Văn Nhung
TV.HĐQT-Phó
TGĐ
189.802 0,38% 174.802 0,35%
Báncânđốitài
chínhgiađình
Giao dịch giữa Công ty với người liên quan
của người nội bộ và cổ đông lớn
Trongnăm,Imexpharmcó phátsinhgiaodịchvớiCông
tyCổphầnDượcphẩmAgimexpharm.ÔngNguyễnQuốc
Định-ChủtịchHĐQT,PhóTổngGiámđốcvàBàTrầnThị
Đào-PhóChủtịchHĐQT,TổngGiámđốcđượccửtham
giaHộiđồngQuảntrịcủaAgimexpharmvớitưcáchngười
đạidiệnphầnvốngópcủaImexpharm.
(ChitiếtgiaodịchvớiAgimexpharmvuilòngxemtại:Báo
cáovà đánh giáhoạtđộng củaHội đồngQuảntrị năm
2019/GiaodịchgiữaCôngtyvớingườicóliênquancủa
Côngty,hoặcgiaodịchgiữaCôngtyvớicổđônglớn,người
nộibộ,ngườicóliênquancủangườinộibộ)
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Trongnăm2019,cáccổđônglớncủaImexpharmđãcónhữnggiaodịchsau:
Các Quỹđầu tư nước ngoài doBà Trương Ngọc
Phượngđượcủyquyềnquảnlý,baogồm07Quỹ:
(1) Amersham Industries Limited, (2) Balestrand
Limited, (3) DC Developing Markets Strategies
PublicLimitedCompany,(4)GrinlingInternational
Limited,(5) Norges Bank, (6) Vietnam Enterprise
InvestmentsLimited,(7)WarehamGroupLimited.
Trongnămnhómquỹnàyđãcónhiềulầngiaodịch
muavàbán.Sốcổphiếusởhữuđầunămlà11.217.126
cổphiếuchiếmtỷlệ22,7%.Sốcổphiếusởhữucuối
kỳlà10.871.847cổphiếu,tỷlệnắmgiữ22,0%.
Các Quỹ Templeton đã công bố bán cổ phiếu
giảmtỷlệsởhữuvàkhôngcònlàcổđônglớncủa
Imexpharmkểtừngày22/08/2019.
QuỹKWEđãmuavàothêmđểtăngtỷlệsởhữutại
Imexpharmtừ10,17%lên14,16%,vớisốcổphiếusở
hữuhiệntạilà7.041.297cổ phiếu.KWEcôngbố
giaodịchngày30/09/2019.
Chếđộtiềnlương,thưởngcủaBanĐiềuhành,Kếtoántrưởngđượcthựchiệntheochínhsáchtiềnlương,thưởngcủaCông
tycổphầndượcphẩmImexpharm.
Chiphíhoạtđộngvàthùlao,tiềnthưởnghoànthànhkếhoạchkinhdoanhcủaHĐQT,BanKiểmsoátđượctríchtheomức
quyđịnhtạiTờtrìnhvềChiphíhoạtđộng,thùlaovàtiềnthưởngcủaHĐQT,BanKiểmsoátđượcĐạihộiđồngcổđông
thôngquahàngnăm.
STT Họvàtên Chứcvụ Thunhậpsauthuế2019(VND)
1
BàTrần Thị Đào
PhóchủtịchHĐQT,TổngGiámđốc
4.053.036.835
2
ÔngNguyễn Quốc Định
ChủtịchHĐQT,PhóTổngGiámđốc
3.110.884.512
3
ÔngNgô Minh Tuấn
ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
1.561.924.877
4
ÔngHuỳnh Văn Nhung
ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
1.591.041.262
5
ÔngLê Văn Nhã Phương
ThànhviênHĐQT,PhóTổnggiámđốc
2.107.711.862
6
ÔngTrần Hoài Hạnh
Kếtoántrưởng
783.647.148
Tổng cộng 13.208.246.496
ThùlaovàtiềnthưởngcủacácthànhviênHĐQTkhôngđiềuhànhnăm2019nhưsau:
ThùlaovàtiềnthưởngBanKiểmsoátnăm2019nhưsau:
Các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Chế độ đãi ngộ đối với thành viên HĐQT và BKS
NgoàithùlaohàngthángvàquỹtiềnthưởngtíchlũydohoànthànhkếhoạchlợinhuậndùngđểthưởngvàocácdịpLễ,Tết
trongnăm,chếđộcổphiếuESOPthựchiệntháng3/2017hạnchếgiaodịchđếntháng3/2020,cácthànhviênHĐQTvà
BanKiểmsoátkhôngcóchếđộđãingộnàokhác.
STT Họvàtên Chứcvụ Thùlao,tiềnthưởngsauthuế2019
1
BàHàn Thị Khánh Vinh
ThànhviênHĐQT
225.000.000
2
ÔngVõ Hữu Tuấn
ThànhviênHĐQT
275.000.000
3
ÔngTrần Anh Tuấn
ThànhviênHĐQT
225.000.000
Tổng cộng 725.000.000
STT Họvàtên Chứcvụ Thùlao,tiềnthưởngsauthuế2019
1
ÔngNguyễn Đức Tuấn
TrưởngBanKiểmsoát
270.000.000
2
BàLê Thi Kim Chung
ThànhviênBKS
180.000.000
3
BàĐỗ Thị Thanh Thúy
ThànhviênBKS
180.000.000
Tổng cộng 630.000.000
Lương, thưởng, thù lao
của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát
Tổngtiềnlương,thưởng,baogồmthùlaocủacácthànhviênHĐQTkiêmBanTGĐ,Kếtoántrưởngnăm2019nhưsau:
CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY LIÊN KẾT
Vốn đầu tư và tỷ lệ sở hữu tại Agimexpharm
Tổng tiền lương, thưởng, bao gồm thù lao của các thành viên HĐQT kiêm Ban TGĐ, Kế toán trưởng năm
2019 như sau:
Thông tin về Công ty liên kết
CôngtyCổphầnDượcphẩmAgimexpharm
Trụ sở chính : 27 Đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại : 0296.3856 961
Fax : 0296.3857 301
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 1600699279 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/10/2019 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh An Giang cấp (cấp lần đầu ngày 03/06/2004)
Website: www.agimexpharm.com
Đến ngày 31/12/2019, Hội đồng Quản trị Imexpharm
quyết định đã đầu tư thêm 10,6 tỷ đồng vào Công
ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm để thực hiện
quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, năng
tổng số tiền đầu tư vào Agimexpharm lên 46,6 tỷ
đồng để duy trì tỷ lệ nắm giữ 32,99% Vốn điều lệ.
Chỉtiêu Agimexpharm
2019
2018
thayđổi%
Vốn đầu tư đến 31/12 (Triệu đồng)
46.631
36.044
29,4%
Tỷ lệ sở hữu 32,99% 32,99% 0,0%
Giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Agimexpharm
được Công ty TNHH Kiểm toán PwC Việt Nam xác
định tại ngày 31/12/2019 là 67,7 tỷ đồng (tại ngày
31/12/2018 là 65,5 tỷ đồng).
128.351.770.000
Vốn điều lệ
(VNĐ)
212.695.223.683
Vốn chủ sở hữu
(VNĐ)
CÔNG TY LIÊN KẾT: AGIMEXPHARM
Ngànhnghềkinhdoanhchính
Sảnxuấtthuốc,hóadượcvàdượcliệu;
Muabánthuốc,dượcphẩm;
Sảnxuấtkinhdoanhmỹphẩm;
Muabánnguyênphụliệu,hóadượcphụcvụsảnxuất
dượcphẩm;
Muabánsinhphẩmytế;
Sảnxuấtkinhdoanhchếbiếntinhdầutừthảodược;
Sản xuất kinh doanh thực phẩm, thực phẩm dinh
dưỡng,thựcphẩmchứcnăng.
Mộtsốkếtquảsảnxuấtkinhdoanhvàtàichính2018-2019củaAgimexpharm
Chỉtiêu
2018
(Tỷđồng)
2019
(Tỷđồng)
Kếhoạch2019
(Tỷđồng)
Sovớikếhoạch Sovớicùngkỳ
Kết quả kinh doanh
Doanhthuthuần
419,5
467,5
450,0
104%
11,4%
Doanhthusảnxuất
402,6
454,4
12,9%
Giávốnhàngbán
281,9
323,1
300,4
108%
14,6%
Lợinhuậngộp
137,6
144,4
149,7
97%
5,0%
Doanhthutàichính
1,4
1,7
1,1
155%
21,4%
Chiphítàichính
10,2
16,6
11,3
148%
62,7%
Trong đó: Chi phí lãi vay
8,4
15,1
79,8%
Chiphíbánhàng
65,1
69,8
72,0
97%
7,2%
Chiphíquảnlý
23,3
24,3
22,5
108%
4,3%
LợinhuậnthuầntừHĐKD
40,3
35,5
-11,9%
Lợinhuậntrướcthuế
40,2
35,5
45,0
79%
-11,7%
Lợinhuậnsauthuế
32,4
28,4
36,0
79%
-12,3%
Tài sản - Vốn
Tổngtàisản(tỷđồng)
465,1
541,4
16,4%
Vốnchủsởhữu
174,1
212,7
22,2%
Vốnđiềulệ 96,3 128,4 33,3%
Doanh thu thuần của Agimexpharm đạt 467,5 tỷ đồng
trongnăm2019, vượt4%kếhoạchnăm,tăng11,4%so
vớicùngkỳnăm2018.Tốcđộtăngtrưởngnàykhôngquá
caonhưngcũngphảnứngđượcnỗlựccủaAgimexpharm
trongviệcthúcđẩytăngtrưởngtrongbốicảnhcạnhtranh
khốcliệtđangdiễnratrongngànhdược.Giávốnhàngbán
tăng14,6%sovớinăm2018,kéotheolợinhuậngộpchỉ
tăngcó5,0%doảnhhưởngtănggiácủanguyênvậtliệu
đầuvào.
Chiphíbánhàngvàchiphíquảnlýcũngtăngtrongnăm
2019 với tốc độ lần lượt là 7,2% và 4,3%. Tốc độ tăng
trưởngcủachiphínàyởmứcvừaphảitheođàtăngcủa
vậtgiávàthấphơntốcđộtăngdoanhthu.
Lợi nhuận trước thuế của Agimexpharm chỉ bằng 79%
sovớimục tiêukế hoạch,giảm11,7% sovớinămtrước.
Lợinhuậnsauthuếcũngsụtgiảm12,3%sovớinăm2018
CácchỉsốvàkhảnăngthanhtoáncủaAgimexpharmvẫn
đượcgiữổnđịnhtrongnăm2019,vàkhôngcónhiềusai
biệtsovớinăm2018.Chỉsốvòngquaytàisảncũngkhông
cóbiếnđộnglớnsovớinămtrước.
Cácchỉsốvềkhảnăngsinhlờiđềugiảm,dolợinhuậnsau
thuếgiảmvàsựgiatăngcủatàisảncũngnhưvốnchủsở
hữuđãkéoROS,ROA,ROEgiảmmạnhsovớinăm2018.
và cũng chỉ đạt 79% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù
doanh thu tăng trưởng khá tốt nhưng chi phí tài chính,
đặcbiệtlàchiphílãivaytăngmạnh79,8% sovớinăm
2018đãlàmcholợinhuậntrướcvàsauthuếgiảm.
Tổng tài sản của Agimexpharm tăng 16,4% từ 465,1 tỷ
đồnglên541,4tỷđồng.Trongnăm2019Agimexpharmđã
đưanhàmáyBình Hòađi vào hoạtđộng.Bêncạnhđó,
doCôngtygiảmtỷtrọngsảnphẩmkinhdoanhtrongcơ
cấusảnphẩmnênphảitrảngườibángiảmmạnh40tỷ,
trongkhidùngnợvayngắnhạnđểdựtrữhàngtồnkhohơn
48tỷđềphòngtănggiánguyênvậtliệu.
Vốnchủsởhữutăng22,2%dolợinhuậntíchlũy,vàtrong
nămCôngtypháthànhcổphiếuchocổđônghiệnhữuđể
bổsungvốnlưuđộng,vớitỷlệ10:3,làmchoVốnđiềulệ
tăng33%từ96,3lên128,4tỷ.
Chỉsố 2019 2018 2019/2018
Khảnăngthanhtoánnhanh(lần)
0,6
0,7
(0.1)
Khảnăngthanhtoánngắnhạn(lần)
1,2
1,2
0,0
Vòngquaytàisản(vòng)
1,0
0,9
0,1
LNST/Doanhthu(ROS)(%)
6,1%
7,7%
-1,6%
LNST/TổngTàisảnBQ(ROA)
5,6%
8,0%
-2,4%
LNST/VốnChủsởhữuBQ(ROE) 14,7% 19,9% -5,2%
Nhìn chung, mặc dù lợi nhuận giảm nhưng doanh thu
thuần của Agimexpharm vẫn tăng trưởng và hoạt động
kinhdoanhvẫntrênđàpháttriểnvớiviệckhaithácnhà
máyBìnhHòasảnxuấtthuốcdượcliệuvàthuốccổtruyền.
Dođó,tiềmnăngtăngtrưởngcủaAgimexpharmtheonhận
địnhvẫnởmứccaotrongngành.
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Imexpharm luôn theo đuổi mục tiêu vì sự thịnh vượng,
bền vững của cộng đồng nói chung và nhà đầu tư nói riêng
Imexpharm luôn theo đuổi mục tiêu vì sự thịnh vượng, bền vững của cộng đồng nói chung và nhà đầu tư nói
riêng, do đó Công ty luôn lấy minh bạch làm giá trị cốt lõi trong hoạt động quản trị công ty. Imexpharm luôn
quan tâm và kiểm soát chặt chẽ quy trình công bố thông tin và xem đây như là một tiêu chí về phát triển bền
vững. Hoạt động công bố thông tin được phụ trách bởi ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch Hội đồng Quản
trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính. Bên cạnh đó ông Định cũng nhận được sự hỗ trợ của 02
thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành trong công tác công bố thông tin.
Năm 2019, Imexpharm tiếp tục vinh dự nhận Giải thưởng doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất trong
nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh đề cao vai trò của cổ
đông, Imexpharm còn đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên liên quan. Do vậy, minh bạch và tuân thủ được
Công ty đưa lên hàng đầu. Hoạt động công bố thông tin của Công ty luôn được tiến hành đúng lúc, phù
hợp với những quy định của Sở giao dịch chứng khoán và pháp luật Việt Nam. Imexpharm luôn cố gắng
nâng cao hơn nữa hoạt động của mình thông qua việc sửa đổi Quy chế công bố thông tin năm 2019 cho
phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế và tiến tới hoàn thiện việc công bố theo hình thức song ngữ cho tất cả
các thông tin công bố của mình.
Những tiêu chí đó đã làm nên một hệ thống công bố thông tin minh bạch,
chính xác. Từ đó nhà đầu tư, khách hàng và đối tác của Imexpharm có thể
tiếp nhận được những thông tin một cách nhanh chóng, rõ ràng và chính
xác nhất về tình hình hoạt động kinh doanh và các báo cáo của Imexpharm.
Với sự cương trực và thẳng thắn, Ông Định đã xây dựng hoạt động công bố
thông tin của Imexpharm theo chuẩn mực và thông lệ đã được quy định dành
cho công ty đại chúng theo 3 ba tiêu chí:
Xem trọng
lợi ích và quyền lợi
Cổ đông.
Sự chủ động
và tương tác kịp thời
cùng các Nhà đầu tư
và Thị trường
Chứng khoán.
Chất lượng và
sự minh bạch của
thông tin được
công bố.
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Năm 2019, phòng Quan hệ nhà đầu tư của Imexpharm chính thức được thành lập. Mặc mới thành lập bộ phận
chuyên trách nhưng trước đó công tác quan hệ nhà đầu tư của Imexpharm đã được thực hiện một cách chuẩn mực,
đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và tích cực hỗ trợ cho Ban Điều hành trong hoạt động công bố thông tin.
Cổ đông là chủ sở hữu của Công ty, tham gia
vào quyết định các vấn đề quan trọng, các chiến
lược của Công ty thông qua quyền biểu quyết.
Bên cạnh các cổ đông, nhà đầu tư cũng rất
quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của Imexpharm. Hoạt động quan hệ cổ đông,
nhà đầu tư được Imexpharm rất chú trọng trong
những năm gần đây bởi thông qua việc tiếp xúc,
gặp gỡ nhà đầu tư, Imexpharm có cơ hội được
quảng bá hình ảnh của Công ty trên thị trường
chứng khoán cũng như nâng cao vị thế của
cổ phiếu IMP.
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Những thành tựu của công tác quan hệ cổ đông nhà đầu tư trong năm 2019 có thể
kể đến như sau:
PhốihợpvớicácbộphậntổchứcthànhcôngcuộchọpĐạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm2019.
LậpvàcôngbốBáocáothườngniên,Báocáobềnvữngđúngthờihạn,gópphầncủngcốhìnhảnh
củathươnghiệuImexpharm.Trong2nămqua,Imexpharmluônnằmtrongtop10cácdoanhnghiệp
vốnhóavừacóBáocáothườngniêntốtnhấtViệtNam.Đồngthời,Côngtycũnglàmộttrong5công
tynhậngiảiQuảntrịcôngtytốtnhấttrongnhómvốnhóavừa.
PhòngquanhệNhàđầutưcũngtíchcựcthuthậpcácsốliệu,thamgiacuộcbìnhchọndoanh
nghiệpbềnvữngcủaViệtNamdoPhòngthươngmạivàcôngnghiệp(VCCI)tổchức.Imexpharmđã
đượcVCCIvinhdanhtrongtop100doanhnghiệpbềnvữngcủaViệtNamtrong3nămliền.
Hàngnăm,Imexpharmđềutổchứcchocáccổđông,nhàđầutưthamquannhàmáy,đặcbiệtlà
cácnhàmáyđạttiêuchuẩnEU-GMPđểcácbênliênquanhiểuthêmvềcáccôngnghệhiệnđại
màImexpharmđangápdụngtrongsảnxuất,từđógiúpcáccổđôngantâmđầutưtạiImexpharm.
Bêncạnhđó,Imexpharmcòncócáccuộcgặpgỡthườngniênvớicáccổđông,nhàđầutưnhưQuỹ
DragonCapital,KWE,Vietcombank,BảoViệt,RồngViệt…đểcậpnhậttìnhhìnhkinhdoanhcũng
nhưđiểmquacácchiếnlượccủaImexpharmchogiaiđoạnsắptới.
HàngthángthôngtinvềImexpharmđượcchuyểntảiđầyđủđếnnhàđầutưthôngquaBảntinquan
hệnhàđầutưđượcchuẩnbịkỹlưỡng,báocáokịpthờicácvấnđềcủaImexpharmmànhàđầutư
đangquantâm.
Ngoàicáccuộctiếpxúctrựctiếpvớicổđông,nhàđầutư,phòngquanhệnhàđầutưcòntrảlờicác
câuhỏithôngquaemailđểđảmbảonhữngthắcmắcđượchồiđápnhanhchóng.
Bộphậnquanhệnhàđầutưcòntíchcựcthamdựcáchộithảovềđầutư,chứngkhoán,Pháttriển
bềnvữngdocácquỹđầutư,ACCA,ỦybanChứngkhoánNhànước,Sởgiaodịchchứngkhoán
thànhphốHồChíMinh,TổchứcsángkiếnbáocáotoàncầuGRI…
CôngtácquanhệnhàđầutưcủaImexpharm
bắt đầu được tổ chức theo chiều sâu, các
quy trình chuẩn được xây dựng nhằm đảm
bảochomộthệthốngminhbạch,hiệuquả.
Phươngchâmcủahoạtđộngquanhệnhàđầu
tưtậptrungchủyếuvàocácgiátrịcốtlõinhư
sau:quyềnlợicủacổđông,sựminhbạchcủa
thôngtin,chủđộngtươngtácvàhỗtrợnhà
đầutư.Cáctiêuchítuânthủđượcphòngquan
hệnhàđầutưápdụngđểđảmbảohoạtđộng
côngbốthôngtinđượcdiễnratheokhuônkhổ
manglạilợiíchvàniềmtinchonhàđầutư.
Bêncạnhđó,phòngquanhệnhàđầutưcũng
đảmnhậnhoạtđộngtruyềnthôngnhằmxây
dựnghìnhảnhthươnghiệuImexpharm.Ngoài
việctruyềnthôngchútrọngvàothịtrườngtài
chính với các báo chuyên về chứng khoán,
Công ty còn thực hiện quảng bá hình ảnh
của mình thông qua các tạp chí chuyên về
Dượcphẩm.
Năm 2019, công tác quan hệ nhà đầu tư
tạiImexpharmcónhiềubước tiến,bộphận
quan hệ nhà đầu tư đã phối hợp với các
phòng ban khácđể giảiđáp các thắc mắc
củacổđông,hìnhảnhcủaImexpharmđược
cảithiệnđángkểtrongmắtcộngđồngđầu
tư. Hoạt động côngbố thôngtin được tiến
hànhđầyđủ,kịpthờivàminhbạch.Ngoàira
hoạtđộngtruyềnthôngvềtráchnhiệmxãhội
củadoanhnghiệpcũngđượcPhòngquanhệ
nhàđầutưphốihợpvớiBanpháttriểnbền
vữngthựchiệnthôngquacácchươngtrình
truyềnthôngnộibộvàhoạtđộngđónggóp
xâydựngcộngđồngcủaImexpharm.
Trong năm 2020, công tác quan hệ nhà đầu tư sẽ tiếp tục được củng cố, Phòng quan hệ
nhà đầu tư sẽ tiếp tục hỗ trợ và là cầu nối giữa nhà đầu tư và Imexpharm để mang đến
lợi ích hài hòa cho các bên, tiếp tục xây dựng thương hiệu Imexpharm theo hướng hiện đại,
chuyên nghiệp và bền vững trên thị trường tài chính.
THÔNG TIN CỔ PHIẾU
VÀ CỔ ĐÔNG
Thông tin cổ phiếu
IMP
49.421.159
Số lượng cổ phiếu niêm yết (31/12/2019)
CỔ PHIẾU
49.387.359
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
CỔ PHIẾU
2.370,6 6.507.443
Giá trị vốn hóa thị trường (31/12/2019) Tổng khối lượng giao dịch năm 2019
TỶ ĐỒNG CỔ PHIẾU
Sốlượngcổphiếuquỹ
Giátrịvốnhóathịtrường(31/12/2019)
Vốnđiềulệtăngdopháthànhtrongnăm
Thunhậptrênmỗicổphần2019(EPS)
Cổtức2018đượcchitrảnăm2019
Giátrịsổsáchtrênmỗicổphần(BV)2019
Giáthịtrườngđóngcửangày31/12/2019
Giáđóngcửacaonhấtnăm2019
Giáđóngcửathấpnhấtnăm2019
Tổngkhốilượnggiaodịchnăm201
Tổnggiátrịgiaodịchnăm2019
(tính theo giá đóng cửa)
Khốilượnggiaodịchbìnhquân2019
P/E(31/12/2019)
P/B(31/12/2019)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
35.860cổphiếu
2.370,6tỷđồng
0đồng
2.892đồng/cổphiếu
20%/Vốnđiềulệbằngtiền
31.565đồng
48.000đồng/cổphiếu
60.000đồng/cổphiếu
46.200đồng/cổphiếu
6.507.443cổphiếu
322,7tỷđồng
26.134cổphiếu/ngày
17
1,5lần
Ngày Mua
Khối lượng
Giá trị mua vào
30/09/2019
3.000
30.000.000
23/08/2019
11.000
110.000.000
Tổng cộng 14.000 140.000.000
Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2019
Biểu đồ giá đóng cửa của cổ phiếu IMP so với VNIndex từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Trong năm 2019 Imexpharm
có hai lần công bố thông tin
về việc mua cổ phiếu của
nhân viên nghỉ việc làm cổ
phiếuquỹ,vớitổngkhốilượng
14.000cổphiếuvàgiátrị140
triệuđồng.
Thịtrườngchứngkhoánnăm2019biếnđộngtheochiều
hướngtăng.VNIndexđạtmứccaonhấttạingày08/11/2019
với1.022,49điểm,tăng14,7%sovớiđầunăm.Sau đó
thịtrườngcónhữngphiênđiềuchỉnhgiảmđếncuốinăm.
VNIndexđóngcửatạingày31/12/2019đạt960,99điểm,
tăng7,8%sovớiđầunăm.
Cổ phiếu IMP trong năm 2019 biến động ngàn
đồng/cổ phiếu theo xu hướng giảm, và dao động trong
khoảng46,2-60.GiáIMPđóngcửacuốinămlà48.000
đồng/cổphiếu,giảm20%sovớiđầunăm.
Đơn vị tính: VND
800
850
900
950
1.000
1.050
40
45
50
55
60
65
02/01/19
02/02/19
02/03/19
02/04/19
02/05/19
02/06/19
02/07/19
02/08/19
02/09/19
02/10/19
02/11/19
02/12/19
VNIndex IMP
THÔNG TIN CỔ PHIẾU
VÀ CỔ ĐÔNG
Biểu đồ khối lượng giao dịch của cổ phiếu IMP từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Thống kê giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài năm 2019
Khối lượng giao dịch theo tháng (Đvt: cổ phiếu)
Giá trị giao dịch theo tháng (Đvt: Triệu đồng)
TổngkhốilượnggiaodịchcảkhớplệnhvàthỏathuậncủacổphiếuIMPtrongnăm2019đạt6,5triệucổphiếu,chỉtăng
1,6%sovới2018là6,4triệucổphiếu.Khốilượnggiaodịchbìnhquânchỉđạthơn26.134cổphiếu/ngày.Nhữngngàycó
khốilượnggiaodịchlớnlàdogiaodịchthỏathuậncủacổđông,nhàđầutưlớn.CóthểnóithanhkhoảncủacổphiếuIMP
năm2019kháthấpvàtiếptụcghinhậnmộtnămgiaodịchkémsôiđộng.
Trongnăm2019,nhàđầutưnướcngoàimua3,9triệucổphiếuvàbánra3,8triệucổphiếu.Tổngkhốilượnggiaodịchmua
rònglà0,1triệucổphiếu(năm2018làbánròng0,13triệucổphiếu)
Giátrịmuacủanhàđầutưnướcngoàilà194tỷtrongkhigiátrịbánlà189tỷ.Giátrịgiaodịchmuaròngcủanhàđầutư
nướcngoàilà5tỷđồng(năm2018bánròng3,4tỷđồng)
2.800.000
2.600.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mua Bán Muabánròng
Mua Bán Muabánròng(tỷđồng)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
-
(20)
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
02/01/19
02/02/19
02/03/19
02/04/19
02/05/19
02/06/19
02/07/19
02/08/19
02/09/19
02/10/19
02/11/19
02/12/19
Cơ cấu cổ đông
Theo danh sách chốt mới nhất ngày 18/03/2020 của Trung tâm lưu ký, cơ cấu cổ đông của
Imexpharm như sau:
Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông
Cơ cấu sở hữu theo cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)
STT Đốitượng
Sốlượng
cổphiếu
Tỷlệ
sởhữu(%)
Sốlượng
cổđông
Cơcấucổđông(*)
Tổchức Cánhân
1
CổđôngNhànước
2
Cổđôngsánglập/cổđôngFDI
12.328.156
24,95%
7
1
6
Trongnước
12.328.156
24,95%
7
1
6
Nướcngoài
3
Cổđônglớn
21.275.678
43,05%
3
3
Trongnước
11.305.027
22,87%
1
1
Nướcngoài
9.970.651
20,17%
2
2
4
CôngđoànCôngty
20.603
0,04%
1
1
Trongnước
20.603
0,04%
1
1
Nướcngoài
5
Cổphiếuquỹ
33.800
0,07%
1
1
6
Cổđôngsởhữucổphiếuưuđãi(nếucó)
7
Cổđôngkhác
27.067.949
54,77%
2.151
92
2.059
Trongnước
12.833.301
25,97%
1.892
44
1.848
Nướcngoài
14.234.648
28,80%
259
48
211
TỔNG CỘNG
49.421.159
100,00%
2.162
97
2.065
Trongđó:-Trongnước
25.215.860
51,02%
1.901
47
1854
-Nướcngoài 24.205.299 48,98% 261 50 211
STT Đốitượng
Sốlượng
cổphiếu
Tỷlệsởhữu
(%)
Sốlượng
cổđông
Cơcấucổđông(*)
Tổchức Cánhân
1
Cổđônglớnsởhữutừ5%vốnCPtrởlênkhôngphảilàNĐTCKCN
-Trongnước
11.305.027
22,87%
1
1
-Nướcngoài
2
NĐTCKCNlàcổđônglớnsởhữutừ5%vốnCPtrởlên
-Trongnước
-Nướcngoài
9.970.651
20,17%
2
2
3
NĐTCKCNlàcổđônglớnsởhữutừ
1%đến5%vốnCP
12.563.984
25,42%
8
8
-Trongnước
4.047.425
8,19%
3
3
-Nướcngoài
8.516.559
17,23%
5
5
Tổng cộng 33.839.662 68,47% 11 11
THÔNG TIN CỔ PHIẾU
VÀ CỔ ĐÔNG
Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu
Danh sách cổ đông đặc biệt
Đốitượng
SốlượngCP
hạnchếchuyển
nhượng
SốlượngCP
chuyểnnhượng
tựdo
Tổngcộng
Tỷlệ
sởhữu(%)
1
2
3
4=2+3
5
I.Người nội bộ
169.700
1.329.926
1.499.626
3,03%
1.HộiđồngQuảntrị
144.000
1.287.043
1.431.043
2,90%
2.BanTổngGiámđốc
128.000
1.212.669
1.340.669
2,71%
3.BanKiểmsoát
18.700
42.876
61.576
0,12%
4.Giámđốctàichính
5.Kếtoántrưởng/TrưởngphòngTCKT
7.000
7
7.007
0,01%
6.NgườiđượcủyquyềnCBTT
40.000
457.380
497.380
1,01%
II. Cổ phiếu quỹ
17.800
16.000
33.800
0,07%
III. Công đoàn công ty
20.603
20.603
0,04%
IV Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)
V. Cổ đông khác
393.250
47.473.880
47.867.130
96,86%
1.Trongnước
393.250
23.268.581
23.661.831
47,88%
CáNhân
393.250
6.789.623
7.182.873
14,53%
Tổchức
16.478.958
16.478.958
33,34%
2.NướcNgoài
24.205.299
24.205.299
48,98%
CáNhân
516.378
516.378
1,04%
Tổchức
23.688.921
23.688.921
47,93%
Tổng cộng 580.750 48.840.409
49.421.159
100,00%
Têntổchức/cánhân Sốlượngcổphiếu Tỷlệsởhữu(%)
Cổphiếubịhạnchế
chuyểnnhượng
A. Cổ đông nhà nước
-
-
Tổng cộng A
-
-
B. Cổ đông lớn
1
TổngCôngtyDượcViệtNam-CTCP
11.305.027
22,87%
3
BalestrandLimited
2.923.934
5,92%
4
KWEBeteiligungenAG
7.046.717
14,26%
Tổng Cộng B
21.275.678
43,05%
C. Cổ đông chiến lược
-
-
Tổng Cộng C - -
Têntổchức/cánhân Sốlượngcổphiếu Tỷlệsởhữu(%)
Cổphiếubịhạnchế
chuyểnnhượng
D. Cổ đông sáng lập
1
TổngCôngTyDượcViệtNam
11.305.027
22,87%
2
BàTrầnThịĐào
477.537
0,97%
40.000
3
ÔngTrầnTháiHoàng
9.203
0,02%
4
ÔngNguyễnQuốcĐịnh
497.380
1,01%
40.000
5
BàNguyễnThịThuHồng
5
0,00%
6
BàLưuThịHạnh
-
0,00%
7
ÔngNguyễnKiêmPhương
19.000
0,04%
8
ÔngHoàngThọPhồn
20.004
0,04%
Tổng cộng D 12.328.156 24,95%
Sở hữu cổ phần của người nội bộ
STT Họvàtên Chứcvụ
Cổphầnhạnchế
chuyểnnhượng
Cổphần
chuyểnnhượng
tựdo
Tổngcộng
Tỷlệ
sởhữu(%)
I
Hội đồng Quản trị
1
ÔngNguyễnQuốcĐịnh
ChủtịchHĐQT
40.000
457.380
497.380
1,01%
2
BàTrầnThịĐào
P.ChủtịchHĐQT
40.000
437.537
477.537
0,97%
3
ÔngHuỳnhVănNhung
TVHĐQT
20.000
154.802
174.802
0,35%
4
ÔngLêVănNhãPhương
TVHĐQT
8.000
29.950
37.950
0,08%
5
ÔngNgôMinhTuấn
TVHĐQT
20.000
118.000
138.000
0,28%
6
ÔngVõHữuTuấn
TVHĐQT
8.000
44.687
52.687
0,11%
7
ÔngTrầnAnhTuấn
TVHĐQT
8.000
44.687
52.687
0,11%
8
BàHànThịKhánhVinh
TVHĐQT
0,00%
II
Ban Điều hành
1
BàTrầnThịĐào
TổngGiámđốc
40.000
437.537
477.537
0,97%
2
ÔngNguyễnQuốcĐịnh
P.TổngGiámđốc
40.000
457.380
497.380
1,01%
3
ÔngHuỳnhVănNhung
P.TổngGiámđốc
20.000
154.802
174.802
0,35%
4
ÔngLêVănNhãPhương
P.TổngGiámđốc
8.000
29.950
37.950
0,08%
5
ÔngNgôMinhTuấn
P.TổngGiámđốc
20.000
118.000
138.000
0,28%
III
Ban kiểm soát
1
ÔngNguyễnĐứcTuấn
TrưởngBanKiểmsoát
8.300
32.362
40.662
0,08%
2
BàLêThịKimChung
Kiểmsoátviên
5.600
10.513
16.113
0,03%
3
BàĐỗThịThanhThúy
Kiểmsoátviên
4.800
1
4.801
0,01%
IV
Kế toán tưởng
1
ÔngTrầnHoàiHạnh
Kếtoántrưởng
7.000
7
7.007
0,01%
V
Người được Ủy quyền CBTT
1 ÔngNguyễnQuốcĐịnh 40.000 457.380 497.380 1,01%
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
TạiImexpharm,HộiđồngQuảntrịchịutráchnhiệmtrongviệcgiám
sáttínhđầyđủvàtínhhiệuquảcủahệthốngkiểmsoátnộibộ.Ban
TổngGiámđốcchịutráchnhiệmxâydựngvàduytrìhiệuquảhoạt
độngcủahệthốngkiểmsoátnộibộ.Quảnlýcấptrungvànhânviên
cótráchnhiệmthựchiệncácquytrìnhkiểmsoátnộibộvàphát
hiện,đềphòngcácrủirotronghoạtđộng.Ngoàira,Imexpharmcòn
cócácBanchuyêntráchtrợgiúpBanTổngGiámđốcxửlýcácvấn
đềliênquanđếntàisản,côngnợ,vàxétchọnthầutrongviệcmua
sắmtàisản,máymócthiếtbị,nguyênvậtliệuchoCôngty.
Cácbiệnphápkiểmsoátđượcxâydựngvàvậnhànhđốivớimọi
hoạtđộngcủaImexpharm.Ngoàirađócònlàcácthủtụcđượclồng
ghéptrongquytrìnhnghiệpvụhàngngày,vàđượckiểmtra,giám
sátchéolẫnnhauthôngquahệthốngSAP-ERPvàphầnmềmquản
trịhệthốngphânphốiDMS.NgoàiraCôngtycònxâydựngcơchế
phâncấp,ủyquyềnrõràng,minhbạch,tránhcáchànhvigianlận
trongImexpharm.
BêncạnhBanKiểmsoáttrựcthuộcHộiđồngQuảntrị,Imexpharm
cònthànhlậpPhòngkiểmsoátnộibộdướisựđiềuhànhcủaPhó
tổnggiámđốcphụtráchtàichính,thườngxuyênnhậnđượcchỉđạo
từBanĐiềuhànhnhằmkiệntoànhệthốngphòngngừarủiro.Nhân
sựcủabộphậnkiểmsoátnộibộcónhiềukinhnghiệm,rấtamhiểu
vềtìnhhìnhCôngty.
PhòngkiểmsoátnộibộphốihợpvớiPhòngTàichínhkếtoán,Phòng
Phápchếthựchiệnđầyđủcácchứcnăngchính:xácđịnhrủiro,xây
dựnghệthốngngănngừa,kiểmsoátvàkhắcphụchậuquảkhicó
sựcốxảyra.
PhòngKiểmsoátnộibộsẽxâydựngcácchươngtrìnhkiểmsoát
hàngnămchocácbộphận:sảnxuất,cungứng,muasắmtàisảnvà
20chinhánhbánhàngtrênphạmvitoànquốc.Kiểmsoátnộibộ
đảmbảotấtcảcácbộphận,chinhánhđượckiểmtraítnhất1lần
trongnăm.KếtquảkiểmtoánsẽđượcbáocáotrựctiếpchoBan
Điềuhànhđểcócácbiệnphápcanthiệpkịpthờinhằmduytrìổn
địnhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngty.
KiểmsoátnộibộcũngphốihợpchặtchẽvớiBanKiểmsoátthuộc
HộiđồngQuảntrịđểbáocáotìnhhìnhcủaCôngtyvàthamkhảoý
kiếncủaBanKiểmsoátđểnângcaohiệuquảhoạtđộng.
Năm2019,PhòngKiểmsoátnộibộđãhoànthànhtốtnhiệmvụđược
giao.TrongnămcácbộphậntrongnộibộCôngtycũngnghiêmtúc
thựchiệncôngviệccủabộphậnmìnhtheoquyđịnh,khôngcósaisót
trọngyếunàođượcghinhận.
PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ
Imexpharm có Phòng Pháp chế để tư vấn về tính pháp lý cho Ban Tổng
Giám đốc trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch
và ký kết, nhằm đảm bảo Imexpharm hoạt động tuân thủ theo pháp luật,
giảm thiểu rủi ro về pháp lý cho Công ty. Năm 2019, Phòng Pháp chế
đã hoạt động hiệu quả cao với những công tác sau:
KiểmsoáthàngtrămHợpđồngkýkếtcủaCôngtytrongnăm:Baogồmhợpđồngvới
kháchhàng,đốitácsảnxuất,đốitácphânphối,nhàcungcấpnguyênliệu,hợpđồng
tưvấn,hợpđồngmuasắmtàisản,máymócthiếtbị,hợpđồngsửdụngdịchvụ…
PhốihợpvớiKiểmsoátnộibộkiểmtratínhtuânthủ,rủirocôngnợ,rủirocácchương
trìnhkhuyếnmạitạicácChinhánhbánhàng;
TrợgiúpChủtịchHộiđồngQuảntrịkiểmsoáttínhpháplýtronghoạtđộngcôngbố
thôngtin,NghịquyếtĐạihộiđồngcổđông,NghịquyếtHộiđồngQuảntrị…;
TrợgiúpChủtịchHộiđồngQuảntrịvềquytrìnhtổchứccuộchọpĐạihộiđồngcổ
đôngthườngniên2019tuânthủđúngquyđịnh;
ĐiềuhànhCâuLạcbộpháplýsinhhoạtđịnhkỳđểphổbiếnvềcácvănbảnquy
phạmphápluậtcóliênquanchotoànCôngtyđểcánbộnhânviêncùngnghiêncứu
vàhiểurõhơnvềquyđịnhcủangành;
GiúpBanLãnhđạocóýkiếnđónggópchocácThôngtưvềđấuthầuthuốctrong
bệnhviện,vàcácquyđịnhpháplýkháccóliênquanđếnhoạtđộngsảnxuấtkinh
doanhcủaImexpharm;
ThayđổiGiấyphépđăngkýkinhdoanh,thủtụcthànhlậpvàhoạtđộngcủacác
chinhánh…
CáchoạtđộngcủaPhòngphápchếrấtquantrọngvàsẽpháttriểnđẩymạnhhơn
nữa,nhằmgiúpImexpharmgiảmthiểurủirovềpháplýtronghoạtđộng,tăngcường
tínhtuânthủtrongtoànCôngty.
QUẢN TRỊ RỦI RO
THỰC THI CHIẾN LƯỢC
Khẩu vị chấp nhận rủi ro của Imexpharm là thấp. Công ty xây
dựng hệ thống quản trị rủi ro dựa trên mức độ chấp nhận rủi
ro của mình..
Rủi ro đối với
hoạt động kinh doanh
Rủi ro thiếu hụt nguyên vật liệu:
Trongbốicảnhtìnhhìnhthếgiớicónhiềuchuyểnbiếnphức
tạp,thiêntaivàdịchbệnh,tìnhtrạngthiếuhụtnguyênvật
liệurấtdễxảyradotrên90%nguyênvậtliệuphảinhập
khẩu.Khôngcónguyênvậtliệuđápứngkịpthờichohoạt
độngsảnxuấtsẽảnhhưởngnghiêmtrọngđếntìnhhình
kinhdoanhcủaCôngty.
Imexpharmđánhgiátácđộngcủarủironàyởmứctrung
bìnhcao.
Hoạtđộngkiểmsoátđốivớirủiro:Imexpharmsẽduytrìvà
đánhgiáhàngtồnkhođịnhkỳcósựphốihợpgiữabộphận
kinhdoanh,thumuanguyênvậtliệuvàbộphậnsảnxuất.
NguyênliệutồnkhophảiđủcungứngchoCôngtytốithiểu
trong1quý.Bêncạnhđó,Côngtycũngthườngxuyênđánh
giánhàcungcấp,bổsungvàocơsởdữliệucủamìnhđể
tăngkhảnăngmặccảvớinhàcungcấpđồngthờicónhiều
phươngphápdựphòngtrongtìnhhuốngcácnhàcungcấp
chínhkhôngthểđápứngnhucầunguyênvậtliệu.
Rủi ro về mặt pháp lý, thay đổi các quy định của ngành dược
Trongtìnhhìnhhiệnnay,việcthayđổicácthôngtưđấu
thầusẽtrựctiếpảnhhưởngđếnImexpharmdoCôngty
đang định hướng tập trung vào thị trường ETC. Có rất
nhiềunhântốtácđộngđếnsựthayđổichínhsáchcủanhà
nướcvànhữngvấnđềnàynằmngoàitầmkiểmsoátcủa
Imexpharm.
ĐánhgiárủironàyđốivớiImexpharmlàcao
Đểquảntrịtốtrủironày,Imexpharmphảinghiêncứuthật
kỹthịtrường,thườngxuyêntáicơcấusảnphẩmmụctiêu
phùhợp vớitìnhhìnhthị trườngvàxuhướng đấuthầu.
Đồngthời,Côngtytiếptụcđầutưchochấtlượng,tạoralợi
thếcạnhtranhchochínhmìnhtrongsânchơicónhiềuđối
thủ.Hoạtđộngkiểmsoátchiphícũngphảiđượcthựchiện
đểgiữổnđịnhgiáthành,tăngtínhcạnhtranhchocácsản
phẩmImexpharm.
Khẩu vị chấp nhận rủi ro của Imexpharm là thấp. Công ty xây
dựng hệ thống quản trị rủi ro dựa trên mức độ chấp nhận rủi
ro của mình..
Rủi ro về chất lượng sản phẩm
Hoạtđộngtrongngànhcôngnghiệpdược,chấtlượngsản
phẩmlàrấtquantrọngvìảnhhưởngtrựctiếpđếnsứckhỏe
củangườisửdụng.
Imexpharmđánhgiárủirovềchấtlượngsảnphẩmlàthấp,
tuynhiênkhicónhữngvấnđềphátsinhliênquanđếnchất
lượngsảnphẩmthìhậuquảsẽvôcùngtolớn.
Đểkiểmsoáttốtvấnđềvềchấtlượngsảnphẩm,Imexpharm
xâydựngbộphậnchămsóckháchhàngvớitổngđài24/7
đểkháchhàngcóthểđượcgiảiđáptấtcảcácthắcmắcvề
sảnphẩmcủaImexpharm.ĐồngthờiCôngtycũngcóhệ
thốngkiểmtrachấtlượngnghiêmngặttừkhâunguyênvật
liệuđầuvàođểđảmbảokhôngcóbấtkỳsơsótnàokhisản
phẩmđếntayngườitiêudùng.Hoạtđộngvậnchuyểnsản
phẩmcũngđượcthựchiệnbởicácnhânviênImexpharm
đểcóthểđảmbảochấtlượngcủasảnphẩmtrongquá
trìnhvậnchuyển.CácđốitáccungứnghàngImexpharm
cũngđượcđánhgiáthườngxuyênvàđượcyêucầuphải
tuânthủcáctiêuchuẩnchấtlượngvàtiêuchuẩnbảoquản
màImexpharmđãđềra.
Rủi ro về danh mục sản phẩm
Hiệnnaytrênthếgiớiđangxảyratìnhtrạngđềkhángkháng
sinhvàtổchứcytếthếgiới(WHO)đãđưaranhữngcảnhbáo
vềtìnhtrạngsử dụngkhángsinhkhôngđược kiểmsoátvà
WHOcũngkhuyếnkhíchnhữngđầutưnghiêncứuchocácloại
thuốcmớiđểcóthểthaythếkhángsinhtrongtươnglai,đồng
thờicũngyêucầusiếtchặtviệcsửdụngkhángsinh.
Kháng sinh là các sản phẩm chủ lực của Imexpharm. Tình
trạngđềkhángkhángsinhlàkhôngthểxemnhẹ,tuynhiên
cũngkhôngthểphủnhậnviệctìmrakhángsinhlàmộtbước
độtphávượtbậccủayhọchiệnđạivàphảimấtrấtnhiềuthời
gianđểcóthểthaythếloạithuốcnày.Rủirocủaviệckháng
sinhbịthaythếtheoImexpharmnhậnđịnhlàthấpnhưngrủi
robịkiểmsoátlàkhôngthểtránhkhỏivàsẽảnhhưởngtrực
tiếpđếndoanhsốcácnhàthuốckhikhángsinhbịkiểmsoát.
Vìvậy,Imexpharmmộtmặtvẫnpháttriểncácsảnphẩm
khángsinhchủlựccủamình,bêncạnhđólàviệcbổsung
thêmvàodoanhmụcsảnphẩmnhữngdòngsảnphẩmmới
nhằmđadạnghóadanhmục.Bêncạnhđó,Côngtyđẩy
mạnhhoạtđộngđấu thầuvềkênhbệnhviệnđể bùcho
lượngdoanhsố giảmtừphíathịtrườngOTC. Đồngthời,
Côngtycũngđẩymạnhhoạtđộngtìmkiếmthịtrườngxuất
khẩu,tăngcườngđầutưchohoạtđộngnghiêncứuvàphát
triểnđểngàycàngcónhiềusảnphẩmđạtVisachâuÂu.
QUẢN TRỊ RỦI RO
THỰC THI CHIẾN LƯỢC
Rủi ro về nguồn nhân lực
NhânsựchấtlượngcaođanglàđiềumàImexpharmcần
đểduytrìổnđịnhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh.Sựthiếu
hụtnhânsựlànhnghềsẽtrựctiếpảnhhưởngđếnhoạt
độngsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngty.
ImexpharmđánhgiárủirovềnhânsựđốivớiCôngtyở
mứctrungbìnhcao,đặcbiệtlàđộingũcánbộchủchốt
kinhnghiệmdàydặnvàlaođộngchấtxám,khoahọckỹ
thuậttrongngànhdược.
BiệnphápkiểmsoátcủaImexpharmđốivớirủironàylà
thuhútnhântàibằngcácchếđộlươngthưởngvàchính
sáchphúclợihấpdẫn.Bêncạnhđólàviệcpháthànhcổ
phiếuESOPchocánbộcôngnhânviêngắnvớihiệuquả
côngviệcđểtăngsựgắnkếtvớiCôngty.Hoạtđộngđào
tạopháttriểnnghềnghiệpđượcdiễnrathườngxuyên,liên
tụcvàsựkèmcặpđộingũcủaBanTổngGiámđốcđểcó
thểpháttriểnmạnhđộingũkếthừachoImexpharm.
Rủi ro về hệ thống thông tin
Imexpharmđangsửdụngnhữngphầnmềmtiêntiếnđể
phụcvụchohoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủamìnhbao
gồmERP-SAP,hệthốngquảnlýphânphối-DMSvàtrang
web của Imexpharm cũng như các trang thông tin trực
tuyếncủaCôngtythôngquamạngxãhội.Nhữnghệthống
nàygópphầnlàmchohoạtđộngkinhdoanhcủaCôngty
đượctiếnhànhmộtcáchnhịpnhàng,đồngbộvàduytrì
sựkếtnốigiữabộphậnbánhàng,bộphậntàichínhvàbộ
phậnsảnxuất.
Anninhmạnglàvấnđềcựckỳquantrọngtrongthờiđại
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu của các
doanhnghiệpcó thể bị tấncôngbấtkỳlúc nàovàhậu
quảxảyralàvôcùnglớn.Tuynhiêntrongtìnhhìnhcủa
Imexpharm,làmộtdoanhnghiệpvừatrongnướcthìmức
độrủirocủaCôngtylàởmứctrungbình.
Đểphòngngừatìnhtrạngxâmnhậpvàtấncôngcủacác
tộiphạmquamạnginternet,phòngcôngnghệthôngtin
luôntheodõi,kiểmtrahệthốngcủatoànCôngty,xâydựng
hệthốngdựphòng,kịpthờixửlýcácsựcố,đồngthờiphổ
biếnđếntoànbộcánbộcôngnhânviênvềýthứccảnh
giáckhôngđượctựtiệnmởcáctậptinlạvàphảibáovới
phòngcôngnghệthôngtinngaykhicónghingờ.
Rủi ro về tỷ giá
Hoạt động kinh doanh của Imexpharm sẽ bị ảnh
hưởngbởitỷgiáhốiđoáibởihơn90%nguyênvật
liệucủaImexpharmđượcnhậptừnướcngoài.Đồng
tiềnthanhtoánchủyếutronghợpđồnglàUSD.Khi
giáUSDbiếnđộng,lợinhuậncủaImexpharmcũngsẽ
cósựảnhhưởng.
HiệntạinhànướcđangquảnlýtỷgiácủađồngUSD
dođó,Imexpharmđánhgiárủirotỷgiáđốivớihoạt
độngcủaCôngtyởmứctrungbình.
Imexpharmtiếnhànhphântíchđộnhạycủatỷgiá
và ảnh hưởng của tỷ giá lên lợi nhuận trước thuế
củaCôngty.Cụthể,vớimứcbiếnđộngcủatỷgiá,
tăng giảm 3% thì lợi nhuận trước thế của Công
tynăm 2019 sẽtănggiảmtheomức tương ứnglà
1.994.676.736đồng.Nhưvậylợinhuậncóthểbiến
động0,9%khitỷgiábiếnđộngởmức3%.
Imexpharmquảnlýrủirotỷgiáthôngquaviệccho
đánhgiálạitácđộngcủatỷgiá hàngnăm,lên kế
hoạchnhậpnguyênliệutồnkhođểtránhảnhhưởng
dotỷ giátăng,tuynhiênlượnghàngtồnkhođược
cânđốichophùhợpvớinhucầusảnxuấtkinhdoanh.
Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu
Giánguyênvậtliệutrongnhữngnămgầnđâybiến
độngtheochiềuhướngtăngdocácquyđịnhvềbảo
vệmôitrườngđượcsiếtchặthơn.Giánguyênvậtliệu
tăngsẽảnhhưởngtrựctiếpđếngiáthànhsảnphẩm
vàtừđólàmchobiênlợinhuậngiảmvàcóthểảnh
hưởngviệchoànthành cácmục tiêusảnxuấtkinh
doanh.
ImexpharmđánhgiárủironàyđốivớiCôngtyởmức
trungbìnhcao.Tỷtrọngnguyênvậtliệuchiếmtrung
bìnhkhoảng67%-72%tronggiáthànhsảnxuấtsản
phẩm.Khigiánguyênvậtliệubiếnđộng1%thìgiá
thành sản xuất có xu hướng biến động tăng hoặc
giảmtheotỷlệtươngứnglà0,67%-0,72%.
Hoạtđộngkiểmsoátrủiro:địnhkỳhàngthángđánh
giálạitìnhhìnhhàngtồnkho,chủđộngtìmkiếmcác
nhàcungcấptiềmnăngđểtăngkhảnăngmặccả.Do
vịthếlàdoanhnghiệplớntrongngành,Imexpharmcó
thểyêucầunhàcungcấpkýhợpđồngvớigiáổnđịnh
trongsuốtnămđểtránhtìnhhìnhgiátăngđộtngột.
Rủi ro nợ xấu
Imexpharmbánhàngthôngquatrìnhdượcviêncho
kênhOTCvàthôngquađốitáclàchủyếuđốivớikênh
ETC.Việcbánhàngthôngquatrìnhdượcviêncóthể
dẫnđếnrủirovềcôngnợcũngnhưtìnhtrạngchiếm
dụngvốn.Bánhàngthôngquađốitácsẽítrủirohơn
choImexpharm,tuynhiêncôngnợcóthểgiatăng.
ImexpharmđánhgiárủironợxấuđốivớiCôngtylà
trungbìnhthấpdocôngnợcủaImexpharmkhôngcó
sựtậptrunglớnvàphântánởnhiềukháchhàng.
Để ngăn ngừa rủi ro này, Imexpharm có hệ thống
kiểmsoátnộibộđểtiếnhànhràsoáttấtcảcácgiao
dịch,đốichiếucôngnợ,tránhtìnhtrạngchiếmdụng
vốncủatrìnhdượcviên.Đồngthờibộphậnphápchế
cũngphốihợpđểkiểmtracáchợpđồngcungứngvới
đốitác,nhàthuốc,đảmbảocácgiaodịchphùhợpvới
quyđịnhcủaphápluật,củaCôngtyvàcácchương
trìnhbánhàngđãđượcphêchuẩn.Ban kiểmsoát
cũngthamgiavàocáccuộchọpHộiđồngQuảntrị
hàngquýđểnắmtìnhhìnhhoạtđộngcủaCôngtyvà
cócácbiệnphápngănngừaphùhợpđểthammưu
choBanĐiềuhànhnhằmgiảmthiếutốiđatìnhtrạng
nợxấu,nợkhóđòicủaCôngty.
Rủi ro thanh toán
Khitấtcảcácnhàmáymớiđivàohoạtđộngtrong
năm2020,Imexpharmcầnnguồnvốnlưuđộngcho
hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh,dođóCôngtysẽsử
dụngnguồnvốnvaytừcácngânhàng.Vớilịchsửtín
dụngtốt,việcthựchiệnvayvốncủaImexpharmđược
tiếnhànhdễdàng.
Imexpharmđánhgiárủiroliênquanđếnkhảnăng
thanhtoáncủaCôngtylàthấp.
Imexpharmtiếnhànhđàmphánvớicácngânhàng
dựatrênlợithếlàuytíncủadoanhnghiệpmìnhđểcó
mứclãisuấttốtchoCôngty.Tuynhiên,cáckhoảnvay
cũngđượcgiámsátchặtchẽ,đượcHộiđồngQuản
trịủyquyềnchoTổnggiámđốchạnmứctíndụngđể
phảnứngkịpthờivớinhữngthayđổitronghoạtđộng
củaCôngty.ĐồngthờiCôngtycũngduytrìhệthống
tàichínhantoàn,khônglạmdụngcôngcụđònbầy
tàichính.
Rủi ro về
tài chính