navigate_before
arrow_upward
NĂM 2019 - MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2020
O CÁO &
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
Trong bối cảnh nhiều khó khăn chung của nền kinh tế,
2019 là năm đáng nhớ của Imexpharm với nhiều thành quả
ấn tượng trong các hoạt động kinh doanh và quản lý.
BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2020
03
NGÀNH
KINH DOANH
Những thành tựu và thách thức
của kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019
Năm2019đượcxemlàmộtnămthànhcôngcủaViệt
Namtrongviệcduytrìổnđịnhtốcđộtăngtrưởng
kinhtếtrên7%.TheobáocáocủaTổngcụcthống
kê,tổngsảnphẩmquốcnội-GDPcủaViệtNamtăng
7,02%bấtchấpsựtăngtrưởngchậmchạpcủakinh
tếthếgiớicùngnhữngdiễnbiếnphứctạpcủacuộc
chiếnthươngmạiMỹTrung.GDPcủaViệtNamđã
tăngvượtchỉtiêudoQuốchộiđềralà6,6%-6,8%,
đâyđượcxemlàthànhtựunổibậtnhấtcủanăm
2019.TổngBíThư-ChủtịchnướcNguyễnPhúTrọng
đãphátbiểu“Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt
trời đang toả sáng ở Việt Nam”,quảthựcnăm2019,
ViệtNamđãcónhiềutiếnbộđángghinhậntrong
pháttriểnkinhtế.ViệtNamlànướcxuấtsiêunăm
2019,tổngkimngạchxuấtnhậpkhẩuđạt516tỷ
đôlaMỹ.
Thặngdưcáncânthươngmạiướcđạt9,9tỷđôlaMỹ.
Xétvềtỷtrọngđónggóptrongcơcấukinhtếthìngành
côngnghiệpvàxâydựngchiếm50,4%,ngànhnàycũngcó
mứctăngtrưởngấntượng8,9%trongnăm2019.Tiếpđến
làngànhdịchvụtăng7,3%,đónggóp45%vàoGDPcả
nước.Ngànhnông,lâm,ngưnghiệpchỉđónggóp4,6%và
tốcđộtăngtrưởnglà2,01%.Nhìnchungcôngnghiệpchế
biến,chếtạovẫnlàđộnglựcchínhthúcđẩytăngtrưởng.
bêncạnhđólàsựpháttriểncủacácngànhdịchvụnhư
ngànhvậntảikhobãi,bánbuônbánlẻvàdịchvụtàichính
ngânhàngcũnggópphầnđángkểvàotăngtrưởngchung
củaGDP.
Ngày30/6/2019,hiệpđịnhthươngmạitựdogiữaViệt
NamvàLiênminhChâuÂu(EU)đượckýkếttạiHàNộimở
ranhiềutriểnvọngpháttriểnchưatừngcóchocácdoanh
nghiệp,ngườitiêudùngvàngườilaođộngởcảhaiphíaEU
vàViệtNam.
ĐầutưnướcngoàivàoViệtNamcũngtăng6,8%trong
năm2019.Ướctínhvốntừnướcngoàiđượcgiảingânlà
20,38tỷđôlaMỹ.Trongbốicảnhsuygiảmchungcủavốn
đầutưtrựctiếpnướcngoài(FDI)thìviệcvốnđầutưchảy
vàoViệtNamvẫntănglàmộtthànhquảđángtrântrọng.
Tuynhiên,bêncạnhdòngvốnFDIthìdòngvốnchảyvào
ViệtNamthôngquahoạtđộngmuabánsápnhập(M&A)
cũngtăngnhanhtrongnăm2019.
UytíncủaViệtNamtrêntrườngquốctếđượcnângcao,
bằngchứnglàViệtNamtrúngcửvớitỷlệủnghộ192/193
vàchínhthứctrởthànhủyviênkhôngthườngtrựcnhiệm
kỳ2020-2021củaHộiđồngBảoanLiênhiệpquốc.Đây
làmộtvinhdựtolớndànhchoViệtNam,thểhiệnchính
sáchđốingoạiđúngđắn,yêuchuộnghòabìnhcủaĐảng
vàNhànước.Đồngthời,ViệtNamcũngtổchứcthànhcông
hộinghịtượngđỉnhMỹ-TriềuTiêntạiHàNội.Đườnglốiđối
ngoạitrunglập,cởimởvàtíchcựcđónggópvàohòabình
củanhânloạiđãlàmchoViệtNamtrởnênthânthiện,đáng
tincậytrongmắtbạnbèquốctế.
GDP7,02%
Tổng sản phẩm quốc nội
516TỶ USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
9,9TỶ USD
Thặng dư cán cân thương mại
Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế. Việt Nam là
nước xuất siêu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 516 tỷ đô la Mỹ.
NGÀNH DƯỢC
VIỆT NAM NĂM 2020
MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
VÀ NGÀNH KINH DOANH
ViệtNamhiệntạivẫnởthờiđiểmdânsốvàng,
tuynhiêndânsốViệtNamđãbắtđầugiàhóa
từnăm2017.Theobáocáocủangânhàngthế
giới(WB),quátrìnhgiàhóadânsốcủaViệtNam
sẽdiễnratrongthờigianrấtngắnvàsẽhoàn
tấttrướcnăm2040.Tốcđộgiàhóadânsốcủa
ViệtNamthuộcloạinhanhnhấtthếgiớivàtheo
thốngkêcủaBộLaođộngThươngbinhXãhội
thìđến2049,cứ4ngườiViệtNamsẽcó1ngườigià.
Dânsốgià,thunhậpbìnhquânđầungườitănglênđáng
kểcùngvớitầnglớptrunglưutăngvàdântríngàycàng
caocủangườiViệt,thêmvàođólàtìnhtrạngônhiễm
khôngkhívàmôitrườngmởratriểnvọngtăngtrưởng
chongànhdược.Cụthể,nhucầuchămsócsứckhỏecủa
ngườidântănglên,yêucầuđốivớichấtlượngsảnphẩm
cũngcaohơn,phânkhúctrungvàcaocấpsẽcónhiềudư
địatăngtrưởng.Tuynhiên,ViệtNamvẫnlànướcnhập
khẩudượcphẩmvànguyênliệudược.Cụthểlà,tínhđến
cuốinăm2019tỷtrọngthuốcnhậpkhẩutrúngthầuđã
gầnchạmmức75%.Bêncạnhđó,hoạtđộngmuabán
vàsátnhập(M&A)cũngtrởnênsôinỗidothịtrườngđầy
tiềmnăng.Thịtrườngngàycàngcạnhtranhkhốcliệthơn
khicácdoanhnghiệpngoạithâmnhậpvàkhaithácsâu
hơnthịtrườngtrongnước.ThịtrườngOTCvàETCtrong
nămquacũngcónhữngthayđổirõrệt.
Theo Fitch Solutions, doanh số ngành dược
nước ta đạt khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ trong năm
2019 và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng
trong tương lai.
KênhOTCtăngtrưởngchậm,dothịtrườngcóxu
hướngbảohòasauthờigiantăngtrưởngnóng,
đồngthờinhữngquyđịnhvềviệcsiếtchặtthuốc
kêđơntạinhàthuốccũnglàmảnhhưởngđến
thịtrườngOTC.Tuynhiên,quátrìnhpháttriển
củakênhOTCvẫnđượcthúcđẩythôngqua
việcmởrộngcácchuỗinhàthuốchiệnđạinhư
PharmacityhayLongChâu.
TrongkhiđókênhETCcóxuhướngtăngtrưởng
nhanh,donhữngquyđịnhcủathôngtư02/2018
kiểmsoátviệclạmdụngthuốckêđơnvàthuốc
khôngrõnguồngốctạikênhOTC,đồngthờidự
báodoanhsốcủaETCcũngsẽcaohơnOTC.
Thêmvàođólàviệcchínhphủsẽtăngchitiêu
chochămsócytếvàthúcđẩybảohiểmtoàn
dântrongnhữngnămtớisẽkhiếnchocácdoanh
nghiệpbánhàngvàokênhbệnhviệnsẽđược
hưởngnhiềulợithế.Tuynhiên,nhómdoanh
nghiệpnộitrongnướcvẫnchịuáplựccạnhtranh
mạnhmẽtừcácdoanhnghiệpdượcđaquốcgia
ởmảngđấuthầucácloạithuốcGenerics-tỷlệ
thuốcngoạitrúngthầuướctínhđạt60%.
Hiệnnay,cácdoanhnghiệpcónhàmàyđạttiêu
chuẩnchâuÂu(EU-GMP)hayPIC/Sđượccấp
bởicácnướcthuộckhốiICHtỏrachiếmưuthế
trongviệcđấuthầuởphânkhúcnhóm1và2.
Tuynhiên,nguyênliệudượcvẫnlàbàitoán
chưacólờiđápchocácdoanhnghiệptrong
nướckhimàhiệntạiphầnlớnnguồnnguyên
vậtliệuđềuphảinhậpkhẩutừnướcngoài,
trongđóchủyếulàtừTrungQuốcvàẤnĐộ.
TănggiánguyênvậtliệutừTrungQuốccũng
gópphầnảnhhưởngđángkểđếngiáthành
cácloạithuốcvàbiênlãigộpcủacácdoanh
nghiệpdược.
Thông tư số 15 của bộ Y tế có hiệu lực tháng 10 năm 2019, đã
mở ra nhiều triển vọng cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc
chất lượng trong nước. Thông tư này giúp Chính phủ đẩy nhanh
tiến độ chuyển từ thuốc ngoại sang thuốc nội, đồng thời cũng
khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mạnh dạn đầu tư
cải tiến công nghệ, góp phần nâng tầm thuốc Việt.
MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
VÀ NGÀNH KINH DOANH
Tầm nhìn chiến lược 2020 của Chính phủ
Năm2020,ChínhphủxácđịnhmụctiêutăngtrưởngGDPởmứckhoảng6,8%.
Trongkhiđó,tốcđộtăngcủagiátiêudùngbìnhquândưới4%đồngthờikim
ngạchxuấtnhậpkhẩutăng7%.Chínhphủcũngđặtcácmụctiêucụthểvềxã
hộinhưsau:tỷlệlaođộngquađàotạođạtkhoảng65%,trongđótỷlệlaođộng
quađàotạocóbằng,chứngchỉđạtkhoảng25%;sốgiườngbệnhtrênmộtvạn
dân(khôngtínhgiườngtrạmytếxã)đạt28giườngbệnh;tỷlệdânsốthamgia
bảohiểmytếđạt90,7%.Cácchỉtiêuvềmôitrườngcũngđượcđặtranhư:90%
khucôngnghiệp,khuchếxuấtđanghoạtđộngcóhệthốngxửlýnướcthảiđạt
tiêuchuẩnmôitrường,tỷlệchephủrừnglà42%.Nhưvậy,cácchỉtiêucủanăm
2020tậptrungvàogiữổnđịnhtốcđộtăngtrưởngkinhtế,tậptrunggiảiquyết
việclàmvànângcaotaynghềcholaođộngViệtNam,đồngthờicảithiệnchất
lượngdịchvụytế,thúcđẩychươngtrìnhbảohiểmxãhộitoàndân.Bêncạnh
đó,pháttriểnkinhtếphảiđiđôivớibảovệmôitrường,gópphầnthúcđẩyphát
triểnbềnvững.
Chínhphủtiếptụcthúcđẩycảicáchthểchếvàthủtụchànhchínhtrongnăm
2020.Trongnghịquyết01củaChínhphủbanhànhngày01/01/2020xácđịnh
rõphươngchâmhànhđộngcủanămlà“Kỷ cương, liêm chính, hành động,
trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.Theonghịquyếtnày,Chínhphủsẽtiếptục
xâydựng,hoànthiệnhệthốngphápluậttheohướngđồngbộ,hiệnđại,hộinhập,
bảođảmtínhkhảthi,hiệuquả,đápứngyêucầuđổimớisángtạovàpháttriển;
tổchứcthihànhphápluậtnghiêmminh.
ChủtịchphòngthươngmạivàcôngnghiệpViệtNam(VCCI)-VũTiếnLộcđã
nhấnmạnhhaitừkhóaquantrọngnhấttrongnăm2020là“gỡbỏ”và“kếtnối”.
Cụthểhơn,“gỡbỏ”ởđâycónghĩalàloạibỏmọiràocản,khaithôngcácnguồn
lựcđểtạođàchokinhtếpháttriển.ÔngLộccũngnhấnmạnh,chínhphủđã
làmrấttốttrongviệcđiềuhànhnềnkinhtếtrongnăm2019,bằngchứnglàkinh
tếViệtNamvẫntăngtrưởngổnđịnhtrongnămquabấtchấpnhữnguámcủa
tìnhhìnhthếgiới.Tuynhiên,cácgiátrịViệtNamcầnphảiđượckếtnốiđểlan
tỏa.Trướchếtlàviệckếtnốigiữacácdoanhnghiệpcóvốnđầutưnướcngoài
vàcácdoanhnghiệpvừavànhỏtrongnướcđểnângcaolợithếcạnhtranhcho
cácdoanhnghiệpViệtNamthôngquaviệchọchỏikinhnghiệmvàchuyểngiao
côngnghệ.Đồngthời,tăngcườngýthứctráchnhiệmchocácdoanhnghiệpFDI
trongviệcbảovệmôitrường,pháttriểnbềnvữngtạiViệtNamcũnglàmộtviệc
cầnthiếttrongbốicảnhnhữngthảmhọavềmôitrườngcóthểdẫnđếnnhững
thiệthạikhônlườngchokinhtế-xãhội.Kếtnốivớithếgiới,tiếpthunhữngthành
tựucủacáchmạng4.0đồngthờităngcườngthúcđẩycáchiệpđịnhthươngmại
tựdo(FTA)giữaViệtNamvàcácnước,cácvùnglãnhthổcũnglàmụctiêuhàng
đầutrongnăm2020.
Các chỉ tiêu của năm 2020 tập trung vào giữ ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung
giải quyết việc làm và nâng cao tay nghề cho lao động Việt Nam, đồng thời cải thiện chất lượng
dịch vụ y tế, thúc đẩy chương trình bảo hiểm xã hội toàn dân.
Xuhướngcủangànhdượctrongnăm2020sẽ
làviệctiếptụcmởrộngđộphủsóngcủacác
chuỗinhàthuốchiệnđạinhưPharmacityhay
LongChâu.Bêncạnhđó,mộtsốnhàđầu
tư ngoại đơn cử như Matsumoto Kiyoshi
(NhậtBản)-chuyênphânphốidượcmỹphẩm
cũngsẽgianhậpvàosânchơilớncủangành
dượcvớinhiềuthamvọng.KênhOTCtrongnăm
2020cũngnhưtronggiaiđoạn5nămtớisẽ
tiếptụcđượckiểmsoátchặtchẽvàdựbáolà
sốlượngcácquầythuốcnhỏlẻsẽgiảmdần.
Tuynhiên,donhucầubảovệsứckhỏetăngcùng
vớithunhậpnêncácloạithựcphẩmchứcnăng,
bổsungdinhdưỡngsẽcónhiềudưđịađểtăng
trưởngvàcácchuỗinhàthuốcOTCsẽkhaithác
triệtđểlợithếnày.
Cạnhtranhtrongngànhdượcsẽtrởnênkhốcliệthơnkhi
xuhướngtăngtrưởngcủaOTCchậmdầncùngvớiđólà
ngàycàngcónhiềucôngtygianhậpthịtrườngdược.
Xuhướngmuabánvàsátnhậpsẽtiếptụcsôinổikhinhiều
doanhnghiệpngoạiđangtìmcáchthâmnhậpvàothị
trườngdượcViệtNam.Xuhướngcủacáccôngtydược
trongnướcsẽlàtậptrungđầutưchocôngnghệcao,
nghiêncứuvàpháttriển,cáctiêuchuẩntiêntiếnnhư
EU-GMPvàPIC/Ssẽngàycàngđượcnhânrộngtrong
cộngđồngcácdoanhnghiệpdược.
Trongnhữngnămtới,ViệtNamsẽtăngcườngđầutư
chomảngsảnxuấtnguyênliệudược,nhằmtừngbướctự
chủtừkhâuđầuvàođểxâydựngngànhdượcngàycàng
vữngmạnh.Tuynhiên,đâylàchặngđườngkhádàikhimà
trìnhđộpháttriểncủacácdoanhnghiệpnộiđịachưathể
đápứngyêucầunày.Việctậndụngkếtnốivớicácdoanh
nghiệpnướcngoàitheohìnhthứcđốitácchiếnlượccó
thểgiúpViệtNamgiảiquyếtđượcvấnđềvềcôngnghệ
vàkinhnghiệmđểcóthểgiảmdầnhàmlượngnguyênvật
liệunhậpkhẩu.
Đicùngvớixuthếđólàviệctăngchitiêucông
cholãnhvựcsứckhỏecùngvớiviệcxâydựng
mộtngànhcôngnghiệpdượctựchủsẽthúc
đẩyviệccảitiếncôngnghệ,nângcaochấtlượng
sảnphẩmcủacácdoanhnghiệpdượcnộiđịa.
Xuhướngtrongthờigiantớisẽlàthuốcnộidần
thaythếthuốcngoạinhập.Năm2019,doanhsố
ETCcủanhiềudoanhnghiệpdượctrongnước
dầnđượccảithiệnđángkể.
NGÀNH DƯỢC
XU HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
TRONG NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2020-2025
Bảo hiểm y tế toàn dân vẫn sẽ được đẩy mạnh
trong giai đoạn sắp tới do đó sẽ có sự dịch
chuyển thị phần từ OTC sang ETC và kênh ETC
sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong ngành
dược Việt Nam.
Đánh giá của HĐQT
về các mặt hoạt động năm 2019
Tổng quan tình hình năm 2019 - Triển vọng năm 2020
Thịtrườngtàichínhnămquacũngghinhậnnhiềubướctiếnmới.LuậtChứng
khoánsửađổichínhthứcđượcQuốchộithôngquatháng11/2019,sẽcóhiệu
lựctừngày01/01/2021,vớinhiềuquyđịnhmớinhằmtăngcườngsựminhbạch
thịtrườngvàgiảmthiểurủirochonhàđầutư.Nguồnvốnngoạitiếptụcgâyấn
tượngvớicácthươngvụmuacổphầnlớntạimộtsốtậpđoànvàngânhànglớn
nhấtViệtNam.Tuynhiên,trongkhithịtrườngchứngkhoánđượckỳvọngnâng
hạngtừcậnbiênlênmớinổisẽtăngthanhkhoảnnhờthuhútmạnhmẽdòng
vốn,nhưngthựctếthanhkhoảntrênthịtrườngcổphiếu2019lạigiảm29%so
vớibìnhquânnăm2018.
Ngànhdượcnăm2019cũngđánhdấusựhoànthiệnthêmcácquyđịnhvà
hướngdẫnquảnlýngành,vớisựrađờicủaThôngtư15/2019/TT-BYTcủaBộ
Ytếhướngdẫnvềđấuthầuthầuthuốcsauthờigiandàisửađổi.Theođó,các
côngtydượcnộiđịađầutưchấtlượngcaosẽđượcưutiênhơntrongkênhETC.
CácdoanhnghiệpcónhàmáyđạttiêuchuẩnEU-GMPhayPIC/Sđượccấpbởi
cácnướcthuộckhốiICHđượcưutiêntrongđấuthầuthuốcGenericsởphân
khúcnhóm1và2.CácquyđịnhcủaBộYtếvềviệcquảnlýthuốckêđơntheoxu
hướngquốctếcũngtiếptụclàmthayđổimạnhmẽchiếnlượcbánhàng,cơcấu
lạidoanhthucủacáccôngtydượcnăm2019,cũngnhưtrongtrungvàdàihạn.
Năm 2019, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7,02%, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược
trong khu vực và trên thế giới gia tăng. Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã ghi nhận sự tiến bộ
vượt bậc của Việt Nam với mức tăng 10 bậc và là quốc gia tiến nhanh nhất thế giới về năng lực
cạnh tranh.
7,02%
Mức tăng trưởng GDP
Việt Nam năm 2019
Năm 2018: 7,08%
(%)
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019
Chiến lược phát triển hướng đến các giá trị dài hạn
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác đạt 98% kế hoạch năm 2019,
với mức tăng trưởng cao 17,7%
Năm2019Imexpharmvẫntậptrungvàocácchiếnlượcmanglạigiátrịcao
vàdàihạnchocổđông.Theođó,Côngtytậptrungpháttriểndanhmụcsản
phẩmgiátrịcaonhằmcungứngvàokênhđấuthầubệnhviệnvớikỳvọngcạnh
tranhthaythếthuốcnhậpkhẩu,trongkhivẫnduytrìổnđịnhthịtrườngOTC.
ĐâyđượcxemlàchiếnlượcđúngđắnkhithếmạnhnổitiếngcủaImexpharmlà
khángsinhvàthuốcđặctrị,trongkhicácquyđịnhquảnlýthuốckêđơntheoxu
hướngquốctếđangdầnđượcthựcthichặtchẽtạiViệtNam.
NhàmáyCôngnghệcaoBìnhDương(IMP4)đãđượcxétduyệttiêuchuẩn
WHO-GMPthànhcôngtháng9/2019,chuẩnbịđượcxétduyệttiêuchuẩn
EU-GMPdựkiếnquý2/2020.Tiếnđộnhàmáybịchậmkhoảng1quýsovới
tiếnđộcamkếtvớicổđôngdodiễnbiếnphứctạpcủadịchbệnhvàviệchạnchế
dichuyểntừChâuÂusangViệtNamđểthựchiệncôngtácxétduyệt.
Giaiđoạn2019-2020,NhàmáyCôngnghệcaoBetalactamBìnhDương(IMP3)
đangnắmgiữvaitròtrọngyếuđónggóptỷtrọnggiátrịcaovàokếtquảhoạt
độngcủaImexpharm.
Nếunăm2018doanhthuImexpharmchỉđạtmứctăngtrưởngthấp1,8%,thì
năm2019đánhdấusựtrởlạingoạnmụcvớimứctăngtrưởng17,7%,giúpCông
tyvềđíchvớitổngdoanhthuvàthunhậpđạt1.420tỷđồng,hoànthành98%
mụctiêudoanhthunăm2019.
HàngthươnghiệuImexpharmchiếmtỷtrọngcao87,2%doanhthuthuần.
TrongđókênhETCtăngtrưởngvượttrội116%sovớinămtrướcvàchiếmtỷ
trọnggần34%tronghàngImexpharm,sovới19%củanămtrước.Hiệuquảtừ
cácnhàmáyEU-GMPchothấycácchiếnlượctrởlạiETCởphânkhúccaocấp
đangvậnhànhđúnghướng.
VớivịthếlàCôngtycócácdâychuyềnsảnxuấtđạttiêuchuẩnEU-GMPnhiều
nhấtViệtNam,đặcbiệtlàcácdâychuyềnthuốctiêm,Imexpharmcũngtập
trungđầutưchoR&Dđểpháttriểndanhmụcsảnphẩmgiátrịcaotrêntừng
nhàmáy.Đồngthờinhiềunămqua,Imexpharmđãmạnhmẽtriểnkhaiứng
dụnghiệuquảcôngnghệ4.0vàoquảnlýtừhệthốngsảnxuất,tàichínhđến
phânphối.
Bướcvàođầunăm2020nhàđầutưkỳvọngrấtcaovàotiềmnăngtăngtrưởng
củaImexpharm.Tuynhiên,trướcdiễnbiếnphứctạpcủatìnhhìnhdịchbệnh
Coronalàmảnhhưởngđếnnguồnnguyênvậtliệuđầuvàotoàncầu,đangđặt
ranhiềutháchthứcchoImexpharmvàcácdoanhnghiệpngànhdượcđểhoàn
thànhcácmụctiêusảnxuấtkinhdoanhnăm2020.
Với bề dày kinh nghiệm
hơn 22 năm đầu tư chất
lượng sản phẩm, sản xuất
nhượng quyền cho các tập
đoàn dược đa quốc gia,
Imexpharm được đánh giá
cao về tiềm năng tăng trưởng
bởi các chiến lược phát triển
dài hạn.
1.420
Tổng doanh thu và thu nhập
năm 2019
Năm 2018: 1.207
(Tỷ đồng)
G
O
O
D
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
I
N
G
P
R
A
C
T
I
C
E
Q
U
A
L
I
T
Y
P
R
O
D
U
C
T
Số liệu kết quả kinh doanh và các chỉ số tài chính cơ bản năm 2019 như sau:
Chỉtiêu 2019 2018
%Kếhoạch
2019
%
thayđổi
Kết quả hoạt động (triệu đồng)
Tổngdoanhthuthuầnvàthunhậpkhác 1.420.711 1.207.125 98,0% 17,7%
Doanhthuthuần 1.402.454 1.184.818 18,4%
Lợinhuậntrướcthuế&tríchQuỹPTKH&CN 222.429 192.769 101,1% 15,4%
Lợinhuậntrướcthuế 202.429 173.769 16,5%
Lợinhuậnsauthuế 162.387 138.683 17,1%
Tài sản - Nguồn vốn (triệu đồng)
Tổngtàisản 1.847.174 1.774.247 4,1%
Vốnđiềulệ 494.212 494.212 0,0%
Vốnchủsởhữu 1.558.889 1.504.613 3,6%
Tỷ suất lợi nhuận
ROS(Tỷsuấtlợinhuậnròngtrêndoanhthu) 11,6% 11,7% (0,1%)
ROA(Tỷsuấtlợinhuậntrêntàisản) 9,0% 7,8% 1,2%
ROE(Tỷsuấtlợinhuậntrênvốnchủsởhữu) 10,6% 9,6% 1,0%
EPS(Thunhậptrêncổphiếu,VNĐ) 2.892 2.470 17,1%
BV(Giátrịsổsáchtrêncổphiếu,VNĐ) 31.565 30.457 3,6%
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
Lợi nhuận đạt 101,1% chỉ tiêu kế hoạch, ghi nhận
mức tăng trưởng cao 15,4%
Tổng tài sản, Vốn Chủ sở hữu tăng nhẹ
Năm2019Imexpharmtiếptụcthànhcôngvềđích101,1%chỉtiêulợinhuậntrước
thuếvàtrướctríchQuỹPháttriểnKhoahọcvàCôngnghệ(QuỹPTKH&CN),đạt
mức222,4tỷđồng,tăngtrưởngcao15,4%.
NếuloạitrừthunhậptừviệcthoáivốntừCôngtyCổphầnDượcphẩmS.Pharm
(SócTrăng),vàCôngtyDược-VậttưYtếĐàNẵng(Dapharco)thựchiệntrong
năm2018là8,2tỷđồng,vàcácthunhậpkhác,thìlợinhuậntrướcthuếvàtrích
QuỹPTKH&CNnăm2019đạtmứctăngtrưởngrấtcao19,4%trongtìnhhình
cạnhtranhcủangànhdược2019.
VốnđiềulệtrongnămkhôngđổidoCôngtykhôngthựchiệnpháthành.
TuynhiênTổngtàisảnvàVốnchủsởhữulầnlượttăng4,1%và3,6%nhờvào
lợinhuậntíchlũy.
222,4
Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế
và trước trích Quỹ PTKH&CN
Năm 2018: 192,8
(Tỷ đồng)
Tỷ suất lợi nhuận cải thiện tốt
so với năm 2018
Duy trì chính sách cổ tức cao
cho cổ đông
TỷsuấtlợinhuậnròngROSđạt11,6%,giảmnhẹ0,1%so
vớinăm2018.Tuynhiên,tỷsuấtlợinhuậntrêntàisảnvà
trênvốnlầnlượtđạt9,0%và10,6%,ghinhậnmứctăng
1,2%và1,0%sovớinămtrướcnhờvàotăngtrưởnglợi
nhuậncao.
Thunhậptrênmộtcổphiếuđạt2.892VND/cổphiếu,tăng
17,1%sovớinămtrước.Giátrịsổsáchtrêncổphiếuduy
trìởmứccao31.565đồng/cổphiếu,vàtăng3,6%sovới
năm2018.
HộiđồngQuảntrịđãgiámsátchặtchẽviệcsửdụngvốn
đầutưđểmanglạihiệuquả,giatăngtỷsuấtlợinhuậncho
cáccổđôngcủaImexpharm.
Imexpharmluônduytrìmộtchínhsáchcổtứccaovàổn
địnhchocáccổđôngcủaCôngty.Cổtứcluônđượcchitrả
đầyđủvàđúngthờihạnđãcôngbố,vớimứcbằnghoặc
caohơnmứckếhoạchthôngquatạiĐHĐCĐhàngnăm.
CụthểtỷsuấtcổtứctrênVốnđiềulệcủaCôngtyquacác
nămnhưsau:
Cổtứcnăm2018là20%/Vốnđiềulệ,Côngtyđãthựchiện
chitrảbằngtiềnchocổđôngtrongnăm2019là2.000
đồng/cổphiếu.HộiđồngQuảntrịcũnggiámsátchặtchẽ
việcthựchiệnchitrảchocổđôngvàongày11/07/2019.
NhưvậytổngsốtiềncổtứcmàImexpharmthựchiệnchi
trảchocổđôngnăm2019là98,8tỷđồng,chiếmđến
71,24%lợinhuậnsauthuếnăm2018đượcphânphốicho
chủsởhữu.
Cổtứcnăm2019dựkiếnchiachocổđônglà20%,trong
đó10%bằngtiềnvà10%bằngcổphiếu,sẽđượctrình
ĐHĐCĐnăm2020thôngqua,vàsẽđượcCôngtychitrả
trongvòng06thángkểtừngàykếtthúccuộchọpĐHĐCĐ
năm2020.
Quản trị Công ty Phát triển bền vững
Năm2019Imexpharmtiếptụcápdụngnhữngthônglệ
vàthựchànhtiêntiếnvàoquảntrịCôngtytạiImexpharm.
Nhữngtiêuchuẩnđượcthamkhảobaogồm:Cácnguyên
tắcquảntrịCôngtycủaOECD,Cẩmnanghướngdẫnquản
trịcôngtycủaIFC,ThẻđiểmquảntrịCôngtycủaViệt
NamvàASEAN,BộchỉsốpháttriểnbềnvữngcủaHOSE,
TiêuchuẩnlậpBáocáobềnvữngcủaGRI…Imexpharm
tiếptụccảitiếnrấtnhiềuhoạtđộngliênquanđến:Quyền
củacổđông,đốixửbìnhđẳngvớitấtcảcổđông,cácbên
liênquan,côngbốthôngtin,vàtínhđộclậpcủaHộiđồng
Quảntrị.
Imexpharmcũngtựđánhgiásosánhthựctếquảntrịcông
tyvớiBộthẻđiểmquảntrịcủaViệtNamdànhchocác
doanhnghiệpniêmyếtđểdầncảitiếnvàhoànthiện.Đặc
biệt,năm2019lànămthứ2liêntiếpImexpharmđược
vinhdanhlàmộttrongTop05Côngtyquảntrịtốtnhấtthị
trường-nhómvốnhóavừa.
Ngoàira,việcđánhgiácácchỉsốPháttriểnbềnvữngđược
quantâmthựchiệnthườngxuyên.Năm2019lànămthứ
4ImexpharmtiếptụcđượcxếpvàoTop100doanhnghiệp
bềnvữngViệtNam,doHộiđồngdoanhnghiệpvìsựphát
triểnbềnvững-VCCIxếphạngvàcôngbố.
Duy trì chính sách cổ tức cao cho cổ đông
Bằng tiền Bằng cổ phiếu
5
10
15
20
25
10%
10%
2019E
20%
2018
5%
15%
2017
8%
10%
2016
20%
2015
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
máyEU-GMP,quảnlýrủirotàichínhvàhoạtđộngthôngqualàm
việcvớiKiểmtoánđộclậpvàcácphòngbanchứcnăng.
TạicáccuộchọpHĐQT,BanĐiềuhànhcótráchnhiệmgiảitrình
cácvấnđềcòntồntạivàđưaragiảiphápthựchiện,trảlờichất
vấncủaHĐQTvàBanKiểmsoátchocácvấnđềmàcácthànhviên
lưuý.HĐQTđãthảoluậnnghiêmtúctrướckhithôngquacácnghị
quyếtsaumỗicuộchọpđểBanĐiềuhànhcócơsởtriểnkhaithực
hiệnsảnxuấtkinhdoanh.
Ngoàira,HĐQTphốihợpchặtchẽvớiBanTổngGiámđốctrong
côngtácquanhệvớicổđông,nhàđầutư,đốitác,ngườilaođộng
vàcácbênliênquankhác.
HĐQTthựchiệngiámsátTổngGiámđốc
vàBanĐiềuhànhđịnhkỳthôngquacác
báocáocủaBanTổngGiámđốcchocuộc
họpHĐQThàngquý,cáccuộchọpbất
thường,thôngquaemailvàđiệnthoại,về
tìnhhìnhthựchiệncácchiếnlược,mụctiêu
hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh,cácdựán
đầutưđãđượcĐHĐCĐthôngqua,vàtiến
độtriểnkhaicácNghịquyếtcủaHĐQT.
BanKiểmsoátđãthựchiệnviệcgiámsát
cáckhíacạnh:phốihợpvớiKiểmsoátnội
bộđểgiámsáttínhtuânthủtạicácChi
nhánhbánhàng,theodõitiếnđộcácnhà
Phương pháp giám sát
Thôngquacơchếgiámsát,báocáovàgiải
trìnhđịnhkỳmỗiquý,cũngnhưbáocáođột
xuấtkhicóyêucầu,HĐQTđánhgiáTổng
GiámđốcvàBanĐiềuhànhđãnỗlựcthực
hiệncácquyềnvànhiệmvụđượcgiaotuân
thủtheoquyđịnhcủaPhápluậthiệnhành,
ĐiềulệCôngty,NghịquyếtĐHĐCĐvàcác
NghịquyếtcủaHĐQT.
Năm2019,BanĐiềuhànhđãthựchiệnthànhcôngcácmụctiêuchiến
lượcmàĐHĐCĐvàHĐQTthôngquatrêntấtcảcáckhíacạnh:kinh
doanh,sảnxuất,tàichính,đầutư,pháttriểnnguồnnhânlực…,từđó
đưaCôngtytăngtrưởngvượtbậcnhờvàocácnhàmáyEU-GMPvà
danhmụcsảnphẩmcógiátrịcao,khẳngđịnhđượcvịthếhàngđầu
củaImexpharmtrongngànhcôngnghiệpdượcViệtNam.
Kết luận
Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị
đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty
CăncứvàoĐiềulệ,Quychếquảntrịnộibộ,QuychếhoạtđộngcủaHộiđồngQuảntrị,HộiđồngQuảntrịđãcẩntrọngthực
hiệntráchnhiệmgiámsáthoạtđộngcủaTổngGiámđốcvàcácthànhviênBanTổngGiámđốctrongđiềuhànhhoạtđộng
sảnxuấtkinhdoanhvàtriểnkhaicácNghịquyếtĐHĐCĐ,NghịquyếtHĐQT,cụthểnhưsau:
Tiêuchínàyđượcđánhgiádựatrênkếtquả
thựchiện:(1)mụctiêusảnxuấtkinhdoanh
chungcủaCôngtyđượcĐHĐCĐphêduyệt
hàngnăm:(2)mụctiêuchấtlượngcủacác
KhốimàtừngthànhviênBanĐiềuhànhphụ
tráchtheoBSC(BalancedScorecard-mô
hìnhthẻđiểmcânbằng).
HĐQTđánhgiánănglựccủaBanĐiềuhànhthôngquacáckếtquảtự
đánhgiácủaBanĐiềuhànhvềhiệuquảcôngviệc,đánhgiánănglực
lãnhđạodựatrênTừđiểnnănglựclãnhđạocủaCôngtyđãbanhành,
cólồngghépvớiviệcthựchiện6nguyêntắcVănhóaCôngty.
Ngoàira,HĐQTcònđánhgiátráchnhiệmcủaBanĐiềuhànhđốivới
côngviệcthôngquacáctiêuchuẩn:cẩntrọng,trungthựcvàtránh
xungđộtlợiích,bảomậtthôngtin,trungthànhvớiImexpharm.
Về thực hiện mục tiêu
hoạt động sản xuất kinh doanh
Về năng lực, trách nhiệm
của Ban Điều hành
Tiêu chí đánh giá của HĐQT đối với Tổng Giám đốc
và các thành viên Ban Điều hành dựa trên 02 khía cạnh chính
1. 2.
Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Hoạt động Quản trị Công ty năm 2019
Ngày23/04/2019,ĐạiHộiđồngcổđôngCôngtyCổphầnDượcphẩmImexpharmđãcócuộchọpĐHĐCĐthườngniên
năm2019.CáctrìnhtựthủtụcđãđượcCôngtythựchiệnđầyđủđúngtheocácquyđịnhvàhướngdẫnhiệnhànhnhằm
đảmbảocácquyềnvàlợiíchcaonhấtchocổđông,theođócáclịchsựkiệnnhưsau:
STT Sựkiện Ngày Ghichú
1
NgàyraNghịquyếtHĐQTvềviệcchốtdanhsáchcổđông
triệutậpĐHĐCĐ2019
07/03/2019
TrướcNgàyđăngkýcuốicùng
tốithiểu20ngày
2
NgàythôngbáovềngàyĐăngkýcuốicùngvàgửihồsơ
choVSD
15/03/2019
TrướcNgàyđăngkýcuốicùng
tốithiểu10ngày
3 Ngàygiaodịchkhônghưởngquyền 26/03/2019
4 Ngàyđăngkýcuốicùng 27/03/2019
5 Ngàynhậnđượcdanhsáchcổđông 29/03/2019
6 NgàygửiThưmời 02/04/2019
Tốiđa05ngàylàmviệckểtừ
ngàynhậnđượcdanhsáchcổđông;
Tốithiểu15ngàytrướcngàycuộc
họpĐHĐCĐ.
7
NgàycôngbốtàiliệucuộchọpĐHĐCĐlêntrang
www.imexpharm.com
06/04/2019
Tốithiểu15ngàytrướccuộchọp
ĐHĐCĐ
8 NgàytổchứcĐHĐCĐ2019 23/04/2019
NghịquyếtcuộchọpĐHĐCĐthườngniên2019đãđượcthôngquavớisựthốngnhấtcaocủatoànthểcổđôngthamdự
trongcuộchọp.CácNghịquyếtvàBiênbảncủacuộchọpđãđượccôngbốvàbáocáotrongvòng24giờtheoquyđịnh.
Chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 như sau:
STT SốNghịquyết/Quyếtđịnh Ngàybanhành Nộidung
1 13/NQ-ĐHĐCĐ-IMEX 23/04/2019
Thôngqua07nộidungthuộcthẩmquyềncủaĐạihội
đồngcổđông
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
Công bố thông tin
ChínhsáchcôngbốthôngtincủaImexpharmtuânthủtheoQuychếcôngbốthôngtinđượcHộiđồngQuảntrị
banhành,vàgắnliềnvớichínhsáchQuảntrịcôngty.Imexpharmtuânthủcácnguyêntắccôngbốthôngtin
nhưsau:
ChủtịchHĐQTđồngthờilàNgườiđượcỦyquyềncông
bốthôngtintạiImexpharmgiúpgiatăngtínhchuẩn
mực,minhbạchchocácthôngtincôngbố.VớiBảntin
IR(InvestorRelationsNews)đượccôngbốhàngtháng
bằngTiếngViệtvàtiếngAnh,cácthôngtinhoạtđộngcủa
Imexpharmluônđếnkịpthờivớicổđôngvànhàđầutư,
đượccộngđồngđầutưghinhận.
Trongnămqua,ChủtịchImexpharmcùngBanIRcũngđã
cónhiềucuộcgặpgỡtiếpxúcvớicổđông,nhàđầutư,và
phảnhồinhanhchóngquaemailđốivớicáccâuhỏimà
nhàđầutưquantâm.
Thôngtinminhbạch,
đầyđủ,chínhxác,
chuẩnmựcvàđược
côngbốđúngthời
gianquyđịnhđốivới
từngloạithôngtin
địnhkỳhay
bấtthường,
Tấtcảcácbênliên
quanđềucóquyền
truycậpmộtcách
dễdàngcácthông
tinImexpharm
côngbố.
Nhữngthôngtincókhảnăngảnhhưởnglớnđến
giácổphiếuIMPvàquyếtđịnhcủanhàđầutư,ảnh
hưởngquyềncủacổđông,hoặccóthểlàmxảyrasự
kiệnảnhhưởngnghiêmtrọngđếnlợiíchcủanhàđầu
tưphảiđượccôngbốđầyđủ,đúngthờihạnquyđịnh,
vàđượcđăngtảitrêntrangđiệntửchínhthứccủa
Imexpharm,củaSởGiaodịchChứngkhoánTP.HCM
vàỦyBanChứngkhoánnhànước.
1 2 3
Hội đồng Quản trị
Sự thay đổi thành viên HĐQT trong năm
Năm2019khôngcósựthayđổinàotrongcơcấuthànhviênHĐQTCôngtyCổphầnDượcphẩmImexpharm.
Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc
SựphânđịnhvềvaitròvàtráchnhiệmrõrànggiữaChủtịchHĐQTvàTổngGiámđốcthểhiệnsựđộclậpcủaHĐQT,
nhằmđảmbảosựphânchiaquyềnhạnraquyếtđịnh,nângcaotráchnhiệmcũngnhưtínhđộclậptrongcáchoạtđộng
củaHĐQT.
Thành viên Hội đồng Quản trị
Năm2019,HộiđồngQuảntrị(HĐQT)CôngtyImexpharmhoạtđộngtheoQuychếhoạtđộngcủaHĐQT,Điềulệcôngtyvà
QuychếQuảntrịnộibộ,sửađổitheoLuậtDoanhnghiệp2014vàNghịđịnh71/2017/NĐ-CPhướngdẫnvềquảntrịcông
tyápdụngđốivớicôngtyĐạichúng,đãđượcĐHĐCĐnăm2018thôngqua.SốthànhviênHĐQTlà08(tám)thànhviên;
trongđócó3thànhviênkhôngđiềuhành,đảmbảotínhkháchquantrongviệcraquyếtđịnhcủaHĐQT.
Danh sách thành viên HĐQT năm 2019 như sau:
STT Họvàtên Chứcvụ TV.HĐQT
Tỷlệsởhữu
cổphầnIMP(%)
Ngàybổnhiệm/
Miễnnhiệm
%đạidiện %sởhữu
1 ÔngNguyễn Quốc Định ChủtịchHĐQT Điềuhành
11,436
(*)
1,01
BổnhiệmTV.HĐQTtừ
ngày29/07/2001.
NgàybắtđầulàChủtịch
HĐQT:17/05/2013
2 BàTrần Thị Đào
PhóChủtịch
HĐQT
Điềuhành
- 0,97
BổnhiệmChủTịch
HĐQTtừngày
29/07/2001.
Ngàybắtđầulà
PhóChủtịchHĐQT:
17/05/2013
3 BàHàn Thị Khánh Vinh TV.HĐQT Khôngđiềuhành
11,436
(*)
0
Ngàybắtđầulà
TV.HĐQT:28/04/2018
4 ÔngNgô Minh Tuấn TV.HĐQT Điềuhành
- 0,28
Ngàybắtđầulà
TV.HĐQT:30/03/2015
5 ÔngHuỳnh Văn Nhung TV.HĐQT Điềuhành
- 0,35
Ngàybắtđầulà
TV.HĐQT:17/5/2013
6 ÔngLê Văn Nhã Phương TV.HĐQT Điềuhành
- 0,08
Ngàybắtđầulà
TV.HĐQT:28/04/2018
7 ÔngVõ Hữu Tuấn TV.HĐQT Khôngđiềuhành
- 0,11
Ngàybắtđầulà
TV.HĐQT:10/04/2009
8 ÔngTrần Anh Tuấn TV.HĐQT Khôngđiềuhành
- 0,11
Ngàybắtđầulà
TV.HĐQT:10/04/2009
(*) Tỷ lệ người đại diện vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP, cổ đông lớn sở hữu 22,87% vốn điều lệ tại Imexpharm tính đến ngày 31/12/2019.
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
Hoạt động của HĐQT năm 2019
Họp HĐQT định kỳ từng quý
HĐQTImexpharmduytrìviệchọpđịnhkỳhàng
quýnhằmtổngkết,đánhgiáhoạtđộngsảnxuất
kinhdoanhmỗiquý,traođổiđịnhhướngkếhoạch
choquýsau,đồngthờiđưaracácquyếtđịnhkịp
thờiđểquảntrịcôngty.HoạtđộngcủaHĐQT
đượcduytrìthườngxuyênđảmbảoyêucầuvềsố
lượngcuộchọp,sốthànhviênthamdựđápứng
tínhpháplývàchấtlượngcuộchọp.
Trongnăm2019,HĐQTđãtiếnhành04(bốn)
phiênhọpđịnhkỳbằnghìnhthứctrựctiếp.Việc
tổchứccácphiênhọpcủaHĐQTđảmbảođược
thựchiệntheođúngquyđịnhtạiĐiềulệcôngty,
QuychếquảntrịnộibộvàQuychếhoạtđộngcủa
HĐQT.Thưmờihọpphảiđượcgửitốithiểutrước
10ngày.Cáctàiliệu,báocáophụcvụcuộchọp
phảiđượcgửiđếncácthànhviêntốithiểu5ngày
trướccuộchọp.
Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau:
STT ThànhviênHĐQT Chứcvụ TV.HĐQT
Sốbuổihọp
HĐQT
thamdự
Tỷlệ
thamdự
họp
Lýdokhông
thamdựhọp
1
ÔngNguyễn Quốc Định CT.HĐQT Điềuhành
4 100%
2 BàTrần Thị Đào PCT.HĐQT Điềuhành
4 100%
3 BàHàn Thị Khánh Vinh TV.HĐQT Khôngđiềuhành
4 100%
4 ÔngNgô Minh Tuấn TV.HĐQT Điềuhành
4 100%
5 ÔngHuỳnh Văn Nhung TVHĐQT Điềuhành
3 75%
Bậncôngtác,
ủyquyềnchoông
LêVănNhãPhương
6 ÔngLê Văn Nhã Phương TV.HĐQT Điềuhành
3 75%
Bậncôngtác,
ủyquyềnchoông
HuỳnhVănNhung
7 ÔngVõ Hữu Tuấn TV.HĐQT Khôngđiềuhành
2 50%
Lýdocánhân,ủyquyền
choôngTrầnAnhTuấn
8 ÔngTrần Anh Tuấn TV.HĐQT Khôngđiềuhành
4 100%
CáccuộchọpHĐQTđềucósựthamgiacủaTrưởngBanKiểmsoát.Trongtừngcuộchọp,BanKiểmsoátđềucónhững
câuhỏichấtvấnTổngGiámđốcvàcácPhóTổngGiámđốctrongcácvấnđềquantrọngliênquanđếnhoạtđộngsảnxuất
kinhdoanhcủaImexpharm,cácrủirotrongquảnlýtàichính,sảnxuấtvàbánhàngcủaCôngty.
Chỉ đạo và đưa ra nhiều quyết định quan trọng kịp thời thuộc thẩm quyền,
theo tờ trình và đề nghị của Tổng Giám đốc
CácNghịquyếtđượcHĐQTbanhànhlàcơsởvàđịnhhướngquantrọngđểBanTổngGiámđốctriểnkhaithựchiệnnhiệm
vụsảnxuấtkinhdoanhhiệuquảvàtuânthủđúngtheocácquyđịnhvềtráchnhiệm,phạmviquyềnhạncủaHĐQT.
Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát:
Năm2019ÔngNguyễnĐứcTuấnđãthamdựđầyđủvàchoýkiếntrongtấtcả
11cuộchọpcủaHĐQT(04cuộchọpđịnhkỳvà07cuộchọpđộtxuất).
Ngoài04cuộchọpđịnhkỳtheokế
hoạchnhưtrên,năm2019Hộiđồng
QuảntrịCôngtyCổphầnDượcphẩm
Imexpharmcó07cuộchọpđộtxuất
quaemail,cụthể:
Thành viên được mời họp:
Chỉđạothườngxuyênviệcthựchiệnkếhoạchsảnxuất
kinhdoanhnăm2019theoNghịquyếtĐHĐCĐ;
Đơngiátiềnlương,thưởngtheoThỏaướclaođộngtập
thể,Quychếkhenthưởngbánhàngnăm2019;
ThôngquaDựánĐầutưNhàmáyDượcliệuvà
TrungtâmKiểmnghiệmtạiTp.CaoLãnh,ĐồngTháp;
ThànhlậpPhòngQuanhệnhàđầutư(PhòngIR)trực
thuộcBanTổngGiámđốcCôngtyCổphầnDượcphẩm
Imexpharm;
ỦyquyềnchoTổngGiámđốcmởhạnmứctíndụngtại
cácngânhàngthươngmạidướihìnhthứctínchấp,với
tổnggiátrịhạnmức200tỷđồng;
Triểnkhaicácthủtụctheoquyđịnhvàchốtdanhsách
cổđôngđểchitrảcổtứcnăm2018;
Ngày03/01/2019,xinýkiếnHĐQTquaemailvềviệcthôngquaviệcthanh
lýcácbấtđộngsảnkhôngcónhucầusửdụngnhằmtậptrungvốncho
hoạtđộngkinhdoanhchínhvànângcaohiệuquảsửdụngvốn;
Ngày10/01/2019,xinýkiếnHĐQTquaemailvềviệcthôngquamứctrích
QuỹPháttriểnKhoahọcvàCôngnghệnăm2018;
Ngày22/01/2019,xinýkiếnHĐQTquaemailvềviệctổchứcCuộchọp
Đạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm2019;
Ngày23/05/2019,xinýkiếnHĐQTquaemailvềviệcBanhànhQuychế
hoạtđộngcủaHộiđồngQuảntrịCôngtyCổphầnDượcphẩmImexpharm,
vàQuychếcôngbốthôngtincủaCôngtyCổphầnDượcphẩmImexpharm;
Ngày07/06/2019,xinýkiếnHĐQTquaemailvềviệcthuhồicổphiếu
ESOPcủangườilaođộngnghỉviệcđểlàmcổphiếuquỹ.
Ngày29/08/2019,xinýkiếnHĐQTquaemailvềviệcthuhồicổphiếu
ESOPcủangườilaođộngnghỉviệcđểlàmcổphiếuquỹ.
Ngày12/12/2019,xinýkiếnHĐQTquaemailvềviệcphânbổchiphísản
xuấtthẩmđịnhtạiNhàmáyKhángsinhCôngnghệcaoVĩnhLộc(IMP2).
ChọnCôngtyTNHHPwCViệtNamlàmcôngtykiểm
toánđộclậpnăm2019;
ỦyquyềnchoBàTrầnThịĐàovàÔngNguyễnQuốc
ĐịnhđượckýkếtcáchợpđồnggiaodịchvớiCôngty
CPDượcphẩmAgimexpharm;
TiếnđộdựánNhàmáyCôngnghệcaoBìnhDương
(EU-GMP);
Thôngquaviệcxửlýcáckhoảnnợkhóđòitheoquy
định;
Thôngquaviệcthựchiệnquyềnmuacổphầnphát
hànhthêmchocổđônghiệnhữucủaCôngtyCổphần
DượcphẩmAgimexpharm;
ỦyquyềnchoTổngGiámđốckýhợpđồngtíndụng
vớihạnmức50tỷđồng(Nămmươitỷđồng)đểđầutư
NhàmáyDượcliệu.
Các cuộc họp HĐQT năm 2019 đã tập trung giải quyết và thông qua các vấn đề trọng tâm như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành
trong năm 2019
Trongnăm2019,HĐQTđãbanhànhtổngcộng13Nghị
quyếtvàquyếtđịnhquantrọngđểBanĐiềuhànhtổchức
thựchiện.CácBiênbản,Nghịquyết,QuyếtđịnhcủaHĐQT
đềudựatrênsựtraođổi,thốngnhấtcaocủacácthành
viên,trêncơsởlợiíchcaonhấtcủacổđôngcũngnhưcác
bênliênquan.TấtcảcácNghịquyếtcủaHĐQTđềuđã
đượccôngbốthôngtinđầyđủtrongvòng24giờ.
Hiệntạidoquymôhoạtđộngchưađủlớn,Imexpharm
chưathànhlậpcáctiểubantrựcthuộcHĐQT.Cácchính
sáchliênquanđếnnhânsự,lươngthưởng,quanhệcổ
đông,chínhsáchpháttriển,kiểmtoánnộibộ,quảntrịrủi
ro,...HĐQTphâncôngtừngthànhviênphụtrách.Trongđó
vấnđềnhânsự,tiềnlươngdothànhviênHĐQTkhôngđiều
hànhphụtrách.
Trongnăm2019,HộiđồngQuảntrịcũngđãthôngquakế
hoạchtrìnhĐHĐCĐnăm2020thànhlậpcáctiểubantrực
thuộcHộiđồngQuảntrị,đặcbiệtlàTiểubankiểmtoán,
nhằmđápứngtheocácquyđịnhquảntrịcôngtyhiện
hànhđồngthờihỗtrợhiệuquảchohoạtđộngcủaHĐQT.
Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị
HộiđồngQuảntrịImexpharmrấtđadạngvềkinhnghiệm
chuyênmônvàngànhnghề,tuyluôncósựthốngnhất
trongcácquyếtđịnhđưaranhưngvẫnđảmbảoduytrì
tínhđộclậpcao.Cácthànhviênkhôngđiềuhànhthường
cónhữngbuổigặpgỡvàthảoluậnriêngxoayquanhcông
tácquảntrịcủaImexpharm.Trongnămqua,cácthành
viênđãđónggóptíchcựcvàohoạtđộngcủaHĐQT.
Khôngnhữngchịutráchnhiệmphântíchcậpnhậtđịnhkỳ
vềtìnhhìnhkinhtếvĩmô,tàichínhtiềntệ,cácthànhviên
cònmangđếnnhiềuthôngtincậpnhậtcủangànhdược,
nhữngtưvấncógiátrịvềchiếnlượcpháttriển,thịtrường,
đốitác,chiếnlượcM&AchoBanĐiềuhành.Ngoàira,các
thànhviêncònhỗtrợtíchcựctrongcôngtácquanhệcổ
đông,nhàđầutư,chiếnlượcpháthànhcổphiếutăngVốn
điềulệ.Bêncạnhđó,cácthànhviêncòntưvấncácvấnđề
liênquanđếnnhânsựcấpcao,lươngthưởng,cácquychế
ESOPcủaCôngty.
Hoạt động của các thành viên không điều hành
Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
Thù lao, chi phí hoạt động và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019
Đạihộiđồngcổđông2019đãthôngquatờtrình10/TTr-HĐQT-IMEXngày02/04/2019vềthùlaovàthưởnghoànthành
kếhoạchkinhdoanhnăm2019choHĐQTvàBKSnhưsau:
Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS:tỷlệ2%trênlợi
nhuậntrướcthuế,trướctríchQuỹPháttriểnKhoa
học&CôngnghệvàchiphíthựcchichoHĐQTvà
BKS.
Thưởng cho HĐQT và BKS khi Công ty hoàn thành
kế hoạch lợi nhuận:1%trênlợinhuậnsauthuế;
Thưởngvượtkếhoạchlợinhuậnlà5%trênphầnlợi
nhuậnvượtchỉtiêukếhoạch.
Chế độ đãi ngộ khác
đối với thành viên HĐQT và BKS
Ngoàithùlao,chiphíhoạtđộngvàquỹtiền
thưởngđượcduyệthàngnămbởiĐHĐCĐnói
trên,cácthànhviênHĐQTvàBanKiểmsoát
khôngcóchếđộđãingộnàokhác.NgoàiChủ
tịchHĐQTkiêmPhóTổngGiámđốcphụtrách
Tàichính,vàPhóChủtịchHĐQTkiêmTổng
Giámđốc,cácthànhviênkháckhôngcóchế
độxeriêng.CácthànhviênHĐQTkhôngđiều
hành,TrưởngBanKiểmsoátcũngkhôngcó
chếđộcôngtácphí,phụcấpđiệnthoạihoặc
cácloạiphụcấpkhác.
Thùlao,chiphívàtiềnthưởngHĐQTvàBKStríchtrongnăm2019là6,06tỷđồng,tăng15,8%sovớinăm2018;sốthực
chitrongnămlà4,8tỷđồnggiảm7,6%sovớinămtrước.
(Chi tiết lương thưởng, thù lao của từng thành viên Hội
đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát vui lòng xem
giao dịch, thu nhập, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng
Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát)
Bảng thù lao và tiền thưởng năm 2019 của HĐQT & BKS như sau (ĐVT: VND)
Chỉtiêu
Thùlao,chiphí,tiềnthưởngHĐQTvàBKS
%
Thayđổi
Năm2019
Năm2018
Sốdưđầunăm
1.123.582.636 1.081.316.360 3,9%
Số trích trong năm được ĐHĐCĐ thông qua
6.064.671.907 5.235.599.608 15,8%
Số thực chi trong năm (trước thuế TNCN)
4.800.555.556 5.193.333.332 -7,6%
Số dư cuối năm 2.387.698.987 1.123.582.636 112,5%
Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giao dịch
giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
Trongnăm2019,Imexpharmcócácgiaodịchvớicôngtyliênkếtlà
CôngtyCổphầnDượcphẩmAgimexpharm(Imexpharmhiệnnắmgiữ
32,99%vốncổphần),chitiếtnhưsau:
Chỉtiêu
Agimexpharm
%
Thayđổi
2019 2018
Bánhàng
47.779 23.211 105,8%
Mua hàng
16.521 19.434 -15,0%
Phải thu đến ngày 31/12
4.413
13.609 -67,6%
Phải trả đến ngày 31/12
- - -
(Đvt:triệuđồng)
Giao dịch bán hàng với Agimexpharm
năm2019tăngmạnhsovớinămtrước,do
hoạtđộngchiasẻnguyênliệucủaImexpharm
choCôngtyliênkết,đồngthờixuấtnguyên
liệuđểAgimexpharmsảnxuấtgiacôngmộtsố
sảnphẩm.
Hoạt động mua hàng từ Agimexpharm
bảnchấtlàchuyểnthànhphẩmvềCôngty
saukhigiacông.Côngtycũngthườngxuyên
đàotạo,kiểmtragiámsátviệcsảnxuấtvà
đảmbảochấtlượngcácsảnphẩmgiacôngtại
côngtyliênkếtnày.
CôngtycóchínhsáchhạnchếgiaodịchvớingườinộibộcủaCôngty,trongnămkhôngcóphátsinhgiaodịchvớingườinộibộ.
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
CuộcbìnhchọnDoanhnghiệpniêm
yếtlàsựmởrộngtừCuộcbìnhchọn
Báocáothườngniên-sựkiệnuytín
đãđồnghànhcùngthịtrườngchứng
khoánViệtNamvàdoanhnghiệp
niêmyếttrongsuốt10nămqua.Lấy
minhbạchlàmgiátrịcốtlõitrong
mọihoạtđộng,đâylànămthứ2liên
tiếpImexpharmđượcvinhdanhTop
5Quảntrịcôngtytốtnhấtcủanhóm
doanhnghiệpvốnhóavừa.
Đâylàsựkhíchlệlớntừthịtrường
chứngkhoánvàcộngđồngđầutư,để
từđóImexpharmnhìnnhậnlạivàtiếp
tụckiệntoànbộmáyquảntrịcôngty
bềnvữnghơntheocácthônglệvàthực
hànhtiêntiến,đápứngtốtcácquy
địnhvềquảntrịcôngtytạiViệtNam.
Những thành tựu chính trong quản trị công ty 2019
Các thành tựu và hạn chế
trong Quản trị Công ty năm 2019
Imexpharm
Quản trị Công ty tốt nhất nhóm vốn hóa vừa
Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019
1
Năm 2019, Hội đồng Quản trị
Imexpharmđãthảoluậnvàthốngnhất
việcthànhlậpcáctiểubantrợgiúp
chohoạtđộngcủaHĐQT,đặcbiệt
làTiểubankiểmtoánnhằmđápứng
Nghịđịnh05/2019/NĐ-CPhướngtới
thônglệquốctếvềKiểmtoánnộibộ.
Theođó,HộiđồngQuảntrịsẽtrình
Đạihộiđồngcổđôngnăm2020
thôngquaviệcthànhlậpcácTiểuban
trựcthuộc,đồngthờisửađổiĐiềulệ
CôngtyvàQuychếquảntrịnộibộđể
phùhợpvớicơcấutổchứcmới.
Dự thảo trình ĐHĐCĐ 2020 việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT,
trong đó có Tiểu ban Kiểm toán
2
Năm2019,Imexpharmtiếptụchoàn
thiệncácquyđịnhvềquảntrịnội
bộnhư:bổsungQuychếhoạtđộng
củaHĐQT,sửađổiQuychếcông
bốthôngtintrênthịtrườngchứng
khoán,sửađổiQuytrìnhcôngbố
thôngtintrênthịtrườngchứngkhoán
đểcácbộphậncóliênquannghiêm
túcthựchiện.
Ngoàira,Côngtycũngđãsoạnthảo
vàbanhànhNguyêntắcứngxửvà
đạođứckinhdoanhImexpharm.
BanLãnhđạomongmuốnthông
quaBộnguyêntắcnày,nhânviên
sẽhiểurõhơnvànhấtquánvới
cáccamkếtvềkinhdoanhcótrách
nhiệmmàCôngtyđãthựchiện
thànhcôngnhiềunămquanhằm
đưaCôngtypháttriểnngàycàng
bềnvững,đápứngđượccácquy
tắcquảntrịcôngtyhiệnđạimà
Imexpharmđangtheođuổi.
Hoàn thiện các quy định quản trị nội bộ
3
Ngoàinhữngkếtquảthựchiệnđượctrongnăm2019,HộiđồngQuảntrịcũngnhìnnhậncơcấuthànhviênHĐQThiệnnay
cũngcóvàiđiểmhạnchếcầnkhắcphụcnhưsau:
Hạn chế và giải pháp khắc phục
Theoquyđịnhhiệnhành,HĐQTImexpharmkhôngđápứngtỷlệ
sốthànhviênđộclậpđốivớicôngtyniêmyết(tốithiểu1/3),docác
thànhviênkhôngđiềuhànhđãkiêmnhiệmvịtríliêntụctrên5năm.
HộiđồngQuảntrịcủaImexpharmhiệntạirấtđadạngvềkinh
nghiệmchuyênmônvàngànhnghề,đảmbảotínhđộclậpvàcân
đốigiữatỷlệthànhviênđiềuhànhvàkhôngđiềuhành.Cácvịtrí
thànhviênHĐQTlàkếtquảbầuchọnchínhthứchợplệcủaĐạihội
đồngcổđôngnhiệmkỳ2018-2022.Mặtkháccácquyđịnhquảntrị
côngtycủakhuvựccũngquyđịnhthờigiandàihơnđốivớithành
viênHĐQTđộclập.Chúngtôicũngđánhgiá5nămlàthờigiankhá
ngắnchomộtvịtríquảnlýcấpcaođểhiểurõvàpháthuyđượctối
đahiệuquảcôngviệctạimộtdoanhnghiệp.CácthànhviênHĐQT
hiệntạiđềuđangcónhữngđónggóprấttíchcực,cógiátrịvàhiệu
quảvàohoạtđộngcủaCôngty.
ViệckhôngcóthànhviênHĐQTđộc
lậpcũnggâykhókhănchoCôngty
trongviệcthànhlậpcácTiểuban
trựcthuộcHĐQTvìtheothônglệ
phảicóthànhviênđộclậpđểđứng
đầucácTiểuban,đặcbiệtlàTiểuban
kiểmtoán.
Ngoàira,thànhviênHĐQTlànữ
giớihiệnnaychỉchiếm2/8thành
viên. Imexpharm cũng đang nỗ
lựctìmkiếmngườiphùhợpđểbổ
sungthànhviênHĐQTđộclậpcho
Côngty.
1.
2.
3.
Tuynhiên,vớitiềmnăngtăngtrưởngdoanhthutừcácnhàmáytiêuchuẩnEU-GMP
(IMP2,IMP3,IMP4)đểcạnhtranhđấuthầutrongnướcởphânkhúccaocấp,Hộiđồng
QuảntrịvẫnthốngnhấtcácmụctiêudoanhthuvàlợinhuậnBanĐiềuhànhđưaracho
năm2020nhưsau:
(Dự kiến năm 2020 không trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ)
Hội đồng Quản trị nhìn nhận năm 2020 sẽ vẫn tiếp tục còn nhiều rủi ro về nguồn cung
nguyên vật liệu khi tình hình dịch bệnh còn kéo dài và diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu.
Mặt khác, Hội đồng Quản trị cũng dự báo doanh thu xuất khẩu vẫn chưa có góp đóng khả quan
vào tăng trưởng trong năm 2020.
260
Lợi nhuận
trước thuế
Tăng trưởng: 28,4%
1.750
Tổng doanh thu thuần
và thu nhập
Tăng trưởng: 23,2%
Tỷ đồng
260
Lợi nhuận trước thuế
và trích Quỹ PTKH & Công nghệ
Tăng trưởng: 16,9%
Tỷ đồng
Tỷ đồng
MỤC TIÊU KẾ HOẠCH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
Tổngdoanhthuvàthunhập2020dựkiếnđạt1.750tỷđồng,
tăngtrưởng23,2%;LợinhuậntrướcthuếvàQuỹPháttriển
Khoahọc&Côngnghệsẽđạt260tỷđồngvớimứctăng
trưởng16,9%sovớinăm2019.
Đâylàmộtkếhoạchkhátháchthứctrongbốicảnhtăng
trưởngtrungbìnhngànhđến2022dựbáochỉđạttrên
10%/năm.Tuynhiên,vớitriểnvọngtừcácnhàmáyEU-
GMPđãhoànthiệnđầutư,Imexpharmsẽduytrìmứctăng
trưởngcaogấpđôimứctăngtrưởngtrungbìnhngànhdự
báođếnnăm2022.
Bêncạnhđó,đểđápứngquymôtăngtrưởngđến2022,
HộiđồngQuảntrịcũngsẽtiếptụchoànthiệncáchoạtđộng
quảntrịcôngtyápdụngtheonhữngthônglệvàthựchành
tiêntiến,cảitiếntheocácthẻđiểmquảntrịcôngtyViệt
NamvàASEAN,cũngnhưtuânthủNghịđịnh71/2017/NĐ-
CPvềQuảntrịCôngty.Theođó,HĐQTsẽthànhlậpcáctiểu
bantrựcthuộcHĐQT,trongđócóTiểubankiểmtoán,để
hỗtrợvàđảmbảotínhhiệuquảchohoạtđộngcủaHĐQT.
CôngtácđánhgiáhoạtđộngcủacácthànhviênHĐQTvà
BanKiểmsoát,giámsátTổngGiámđốcvàcácthànhviên
BanĐiềuhànhcũngsẽngàycàngchặtchẽhơn,nhằmtăng
cườngvaitròvàtráchnhiệmcủatấtcảcácthànhviên.
Đốivớicácmụctiêupháttriểnbềnvững,HộiđồngQuản
trịcũngsẽđồnghànhcùngBanĐiềuhànhtrongcáchoạt
độngsảnxuấtkinhdoanh,pháttriểnsảnphẩmvàhệthống
phânphốitheohướngứngdụnghiệuquảcôngnghệ4.0,
nhằmgiảmthiểutácđộngchomôitrường.Đồngthời,
Imexpharmcamkếtduytrìvàpháthuycáchoạtđộngđầu
tưchocộngđồng,cácquỹkhuyếnhọckhuyếntài,hỗtrợđịa
phương,tăngcườngtiếpcậnchămsócsứckhỏechongười
dâncóhoàncảnhkhókhăn.Đặcbiệt,Côngtysẽtiếptục
đảmbảoviệclàmbềnvững,pháttriểnnghềnghiệpchođội
ngũcánbộnhânviên,trongkhichútrọnghàihòalợiíchcủa
cácbênliênquan.
TrênđâylàBáocáođánhgiáhoạtđộngnăm2019vàkế
hoạchhoạtđộngnăm2020củaHộiđồngQuảntrịCôngty
CổphầnDượcphẩmImexpharm.ThaymặtHĐQTxincảm
ơnQuýcổđông,nhàđầutư,kháchhàng,đốitác,cùngtoàn
thểđộingũnhânviênđãluônđặtniềmtinvàgắnbócùng
Imexpharm.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Kết quả kinh doanh và tài chính 2019
Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2019
Chỉ tiêu (Triệu đồng) Năm 2019 Năm 2018 % Thay đổi KH 2019 % KH 2019
Tổng doanh thu thuần và thu
nhập khác
1.420.716 1.207.125 17,7% 1.450.000 98,0%
Doanh thu thuần 1.402.454 1.184.818 18,4%
Doanhthuhàngxuấtkhẩu 505 12.482 (96)%
Doanhthuhàngsảnxuất(hàng
Imexpharm)
1.293.655 1.064.214 16,5%
Doanhthuhàngnhượngquyền 95.937 67.329 42,4%
Doanhthuhàngmuabánkhác 12.358 40.793 (69,7%)
Doanh thu tài chính và thu
nhập khác
1 0 . 0 4 9 22.307 (55%)
Giá vốn hàng bán 874.535 715.187 22,2%
Lãi gộp 527.920 469.631 12,4%
Chi phí hoạt động 343.723 318.169 8%
Chiphítàichính 18.670 17.599 6%
Chiphíbánhàng 225.124 212.134 6,1%
Chiphíquảnlý 99.753 88.184 13,1%
Chiphíkhác 176 252 (69,8%)
Lợi nhuận trước thuế và trích
quỹ PTKH&CN
222.429 192.769 15,4% 220.000 101,1%
Lợi nhuận trước thuế 202.249 173.769 16,4%
Lợi nhuận sau thuế 1 6 2 . 3 8 7 138.683 17,1%
Tổngtàisản 1.847.174 1.774.247 4,1%
Vốnchủsởhữu 1.558.889 1.504.613 3,6%
Vốnđiềulệ 494.212 494.212 0%
% Giá vốn/Doanh thu thuần 62,3% 60,4% 1.9%
% Chi phí hoạt động/Doanh
thu thuần
24,5% 26,9% (2,4%)
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu 2019
Cơ cấu doanh thu theo nhóm hàng
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ
Giá trị đóng góp các nhà máy Sản lượng (triệu đvsp)
DoanhthuhàngImexpharmvẫnlà
chủđạovàđónggópđếnhơn92%
trongcơcấudoanhthu.Hàngnhượng
quyềnnăm2019chiếm6,8%.Doanh
thuxuấtkhẩu,giacôngvàhàngmua
khácchiếmtỷtrọngkhôngđángkể
trongcơcấudoanhthu.
Doanhthuhàngxuấtkhẩu
Doanhthuhàngnhượngquyền
DoanhthuhàngImexpharm
Doanhthuhàngmuakhác
Doanhthuhàngxuấtkhẩu
Doanhthuhàngnhượngquyền
DoanhthuhàngImexpharm Doanhthuhàngmuakhác
Doanhthuhàngmuakhác
92,2%
6,8%
0,9%
Trongnăm2019,tổngdoanhthuvàthunhậpmụctiêudođại
hộiđồngcổđôngđặtralà1.450tỷđồng,tănghơn20%so
vớicùngkỳnăm2018.Kếtthúcnăm2019,Imexpharmhoàn
thành98%chỉtiêudoanhthu,tươngứngvới1.420tỷđồng.
Mặcdùdoanhthuchưađạtnhưkỳvọngnhưngđâylàsự
nỗlựcrấtđángđượcghinhậncủatậpthểImexpharm.Như
đãđềcập,năm2019toànngànhdượcđứngtrướckhókhăn
củaviệcbãohòathịtrườngOTCvàhoạtđộngsápnhậptheo
xuhướngcủatoàncầuhóa.Cạnhtranhngàycàngkhốcliệt,
việcgiữvữngthịtrườngđãlàđiềukhókhăn,tuynhiênvới
mứctăngtrưởng17,7%củatổngdoanhthuvà18,4%của
doanhthuthuầnlàmộtthànhcônglớncủaImexpharm.
BanĐiềuhànhcũngnhìnnhậnnhữnghạnchếtrongviệc
pháttriểnthịtrườngxuấtkhẩuvàtăngdoanhthuxuất
khẩu.Trướcáplựccạnhtranhgaygắttrongnướcthìxuất
khẩuđượcxemlàmụctiêuđểgiảmáplựcchomảngOTC.
Tuynhiên,Imexpharmđãchưahoạtđộnghiệuquảởmảng
xuấtkhẩutrongnăm2019.Năm2020,BanĐiềuhànhsẽ
đẩymạnhhoạtđộngnghiêncứuthịtrường,tìmđầura
chocácsảnphẩmchấtlượngcaotừcácnhàmáyđạttiêu
chuẩnEU-GMP.
Doanhthuhàngmuakháccũnggiảmtheođịnhhướng
củaImexpharm,vìCôngtytậptrungkhaitháccácmặt
hàngchủlực,tănglợinhuận.Doanhthutừhoạtđộngtài
chínhnăm2019cũnggiảm,donăm2018Imexpharm
cóhoạtđộngthoáivốntạiCôngtyCổphầnDượcphẩm
S.PharmvàCôngtyCổphầnDượcvàThiếtbịYtế
ĐàNẵng.Đếnnăm2019,ngoạitrừviệcnhậncổtứctừ
Agimexpharm,Côngtykhôngcóhoạtđộngtàichính
nàonổibật.
BanĐiềuhànhghinhậnnhữngcốnghiếncủatậpthể
Imexpharmtrongnăm2019trongviệchoànthànhchỉtiêu
doanhthu,mặcdùkếtquảthựctếthấphơnkỳvọng.Đặc
biệtCôngtyđềramứcthưởngcaochocácChinhánhhoàn
thànhchỉtiêudoanhthutrongvòng11thángvà11,5tháng,
giúpCôngtychủđộngtrongcácmụctiêusảnxuất,kinh
doanh,tồntrữvànợphảithu.
Nhàmáythựcphẩm
chứcnăng
NhàmáyIMP3
BìnhDương
NhàmáyIMP2
VĩnhLộc
NhàmáyIMP1
CaoLãnh
GiacôngtạiAgimexpharm
92,2%
32,4%
2,3%
2,2%
1,6%
0 200 400 600 800 1.000
NhàmáyIMP1ởCaoLãnhđãhoạtđộnghơn22năm,đónggóp61,5%vàotổnggiátrịdoanhthucủaCông
tyvàcũngchiếmtới81,7%tổngsảnlượngsảnxuất.
MặcdùsảnlượngsảnxuấtcủanhàmáyIMP3BìnhDươngchỉchiếmkhoảng8,5%tổngsảnlượngnhưng
giátrịđónggópđến32,4%docácsảnphẩmchấtlượngcaotheotiêuchuẩnEU-GMP.
TỷtrọngđónggópcủanhàmáyVĩnhLộcchưanhiềudomớiđivàokhaithácđầunăm2019.Bêncạnhcác
sảnphẩmchủlựcImexpharmcòncócácsảnphẩmgiacôngtạiArgimexpharmvàcácsảnphẩmthựcphẩm
chứcnăng.Tuynhiên,giátrịđónggópcủanhữngnhómsảnphẩmnàykhôngcao.
DoImexpharmtiếnhànhtáicơcấulạidoanhmụcsảnphẩmchủlực,giảmsảnxuấtcácsảnphẩmthuốc
viêngiátrịthấptạiIMP1,khaitháctốtcácdâychuyềnthuốctiêmCephalosprinvàPenicillintạiIMP3nên
sảnlượngsảnxuấtgiảmsovớinăm2018.
Giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
ĐVT:TriệuĐVSP
1.202,8
1.225,9
1.066,9
1.050,4
2018 2019
Sảnlượngsảnxuất Sảnlượngtiêuthụ
Giávốnhàngbánchiếmtỷtrọng
62,4%trêndoanhthuthuầntrong
khiconsốnàycủanăm2018là
60,3%.Năm2019,doanhthuETC
tăngtrưởngvượtbậc.Hoạtđộng
phânphốiởkênhETCchủyếuđược
thựchiệnthôngquacácđốitáccủa
Imexpharm,biênlợinhuậngộpsẽ
khôngthểcaonhưviệcImexpharm
tựphânphối,dođótỷtrọnggiávốn/
doanhthuthuầntăng.Tuynhiên,
bánhàngthôngquađốitácsẽgiảm
đinhiềurủirochoImexpharmvà
cũngphùhợpvớixuhướngphát
triểnchung,trongkhivẫnđảmbảo
tỷlệlợinhuậnròngchoCôngty.Xét
vềtìnhhìnhbiếnđộnggiánguyên
vậtliệutrongnăm2019,BanĐiều
hànhphảithừanhậnrằng,mặcdù
Imexpharmđãchủđộngdựphòng
tănggiánguyênvậtliệu,tuynhiên
dophầnlớnnguyênliệunhậpkhẩu
nênviệctănggiálàđiềukhôngthể
tránhkhỏi.Imexpharmđangcốgắng
đadạnghóanhàcungcấp,tăng
tínhchủđộngtrongviệcứngphó
vớitìnhtrạngtănggiánguyênliệu.
BanĐiềuhànhsẽtiếptụckiểmsoát
chặtchẽvấnđềnày.Bêncạnhđó,
khủnghoảngvềmôitrường,bệnhtật
vàbiếnđổikhíhậudiễnravớitầnsố
ngàycàngnhiều,sẽảnhhưởngđến
chuỗicungứngnguyênvậtliệu.Ban
Điềuhànhcũngđánhgiáthường
xuyêncácrủirođểcócácgiảipháp
phùhợp.
Một tín hiệu đáng mừng cho
Imexpharmtrongnăm2019làchi
phíbánhàngvàchiphíquảnlýđược
Côngtykiểmsoátkhátốt.Chiphí
bánhàngtăng6,1%vàchiphíquản
lýtăng13,1%.Trongbốicảnhlạm
phát2,8%,đặcbiệtlàvàothờiđiểm
cuốinăm2019khichỉsốgiátiêu
dùngtăngmạnh,chiphícủaCông
tyđượckiếmchếmộtcáchhợplýđể
giữvữngchitiêulợinhuận.Tổngchi
phíhoạtđộngtăng8%sovớicùng
kỳnăm2018,thấphơnrấtnhiềuso
vớitỷlệtrăngtrưởngdoanhthulàtín
hiệuđángkhíchlệ.TuynhiênCôngty
sẽcónhữngbiệnphápcứngrắnhơn
nữatrongviệckiểmsoátcácloạichi
phínhằmnângcaotỷsuấtlợinhuận.
Trongtìnhhìnhtăngtrưởngchung,
việckiểmsoátchiphívàgiávốncủa
Imexpharm được Ban Điều hành
nhìnnhậnlàkháhiệuquả,tuynhiên
vẫncònnhiềumặthạnchếcầnkhắc
phụcđểtănghiệuquảhoạtđộngcủa
Côngty.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
0
16,0%
50
16,5%
100
17,0%
150
17,5%
200
18,0%
250
19,0%
18,5%
192,8
222,4
173,8
202,4
138,7
162,4
18,2%
17,1%
2018(tỷđồng) 2019 (tỷđồng)
LNtrướcthuếvàtríchlậpQuỹPTKH&CN
LNtrướcthuế
LNsauthuế
Tăngcườnglợinhuậnsauthuế
Tổng tài sản và nguồn vốn
Tổngtàisảnvànguồnvốntrongnăm2019chỉtăng
nhẹởmức4,1%và3,6%trongkhiđóvốnđiềulệ
vẫngiữổnđịnhởmức494,2tỷđồng.
TàisảncủaImexpharmdầnđivàoổnđịnhdo
nhàmáykhángsinhcôngnghệcaoVĩnhLộcđã
hoànthànhđồngthờinhàmáycôngnghệcao
BìnhDương(IMP4)cũngđượcđượccấpgiấy
chứngnhậnWHO-GMP,chuẩnbịtiếntớicông
đoạncuốicùnglàxétduyệtEU-GMP,dođótài
sảnsẽkhôngtăngmạnhnhưtronggiaiđoạn
trướcđây.
Vốnchủsởhữucũngđượcgiữổnđịnh,trongnăm
Côngtykhôngcóbấtkỳhoạtđộngpháthànhthêm
cổphiếumớinào.Cổtứcnăm2018là20%/Vốnđiều
lệ,đượcchitrảbằngtiềnmặttrongnăm2019.
Nhìnchungcácchỉsốtàisản,nguồnvốnđượcCông
tykiểmsoáttốt,tiếnđộcácnhàmáyhoànthành
nhưmụctiêuđềra,hoạtđộngkhaitháccáctàisản
mớivàtăngcườngquảnlýtàisảnhiệnhữuđược
Imexpharmthựchiệnkhátốt.Nguồnvốnlưuđộng
cũngđượcCôngtykiểmsoátchặtchẽ,đápứngnhu
cầucủahoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận
Trongbốicảnhgiánguyênvậtliệubiếnđộng
theochiềuhướngtăng,cácloạichiphíkháccũng
tăngtheođàtăngtrưởngchungcủanềnkinhtế,
chỉtiêulợinhuậntrướcthuếvàtríchlậpquỹkhoa
họccôngnghệ220tỷđồnglàvôcùngtháchthức.
Tuynhiên,thànhcôngđãđếnvớiImexpharmkhi
lợinhuậncủaCôngtyđãvượtchỉtiêuđềra,đạt
222tỷđồng,tăngtrưởng15,4%sovớicùngkỳ.
Khicạnhtranhvềgiángàycàngkhốcliệt,biênlợi
nhuậncủacáccôngtydượcgiảmđángkểsovới
giaiđoạn2010-2015,tuynhiênImexpharmdựa
vàonănglựclõicủamìnhlàcácsảnphẩmchất
lượng,cạnhtranhtrựctiếpvớicácdoanhnghiệp
thuốcngoạibằngcácsảnphẩmEU-GMP,dođó
áplựccạnhtranhvềgiácóphầnđượccảithiện.
HoạtđộngđầutưchocácnhàmáyEU-GMPcủa
Imexpharmbắtđầunhậnđượcquảngọt,khilợi
nhuậnCôngtytăngtrưởngổnđịnhvàlàmộttrong
sốítcáccôngtydượcniêmyếthoànthànhchỉtiêu
lợinhuậnnăm2019.
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
TìnhhìnhtríchlậpvàsửdụngQuỹPTKH&CNqua7nămcủaImexpharmnhưsau:
Dòng tiền
PháttriểnKhoahọcvàCôngnghệđể
phụcvụchomụcđíchđầutưcácsản
phẩmtiêuchuẩnmangtầmvócquốc
tế,cũngnhưcảithiệnnănglựcquản
trịthôngquaviệcứngdụngcácphần
mềmtiêntiếnnhư:SAP,phầnmềm
quảnlýchuỗicungứng-DMS,Thẻ
điểmcânbằng-BSC.Đồngthờikinh
phícủahoạtđộngtưvấnxétduyệt
EU-GMPcũngđượclấytừnguồnnày.
Năm2019lànămthứ8Imexpharm
thựchiệnviệc tríchQuỹnày,với
mứctríchđãđượcHộiđồngQuảntrị
thôngqualà20tỷđồng,bằng9,0%
lợinhuậntrướcthuếvàtríchQuỹPhát
triểnKhoahọcvàCôngnghệ.Dựkiến
khinhàmáycôngnghệcaoBình
Dương(IMP4)đivàosảnxuấtthương
mạinăm2020,Côngtysẽxemxét
việcngưngtríchlậpQuỹnày.
Dòngtiềntrongnăm2019nhìnchunggiảmsovớinăm
2018.Mặcdùlợinhuậnkinhdoanhtăngnhưngkhoảnphải
thutăngmạnhdẫnđếnlưuchuyểntiềnthuầntừhoạtđộng
kinhdoanhgiảm48%sovớicùngkỳ.Hoạtđộngmuatài
sảnchocácnhàmáymớiđãgiảmtrongnăm2019sovới
2018,tuynhiêntrongnăm2018Imexpharmđãtiếnhành
thoáivốntạiDượcĐàNẵngvàS.Pharmnêndoanhthutài
chínhtăngmạnh.Năm2019,Imexpharmkhôngcóhoạt
độngtàichínhnàonổibậtnênlưuchuyểntiềntừhoạtđộng
đầutưcũnggiảm.Bêncạnhđó,Côngtyđãchitrảcổtức
chocổđôngbằngtiềnmặt98,8tỷđồngtrongnăm2019,do
đólưuchuyểntiềnthuầntừhoạtđộngtàichínhgiảmmạnh.
(Đvt: Triệu đồng)
Năm Sốtríchlập Sốđãsửdụng Sốdưcuốinăm
2012
11.500
- 11.500
2013 10.500 2.793 19.207
2014 12.200 3.909 27.498
2015 13.000 11.180 29.318
2016 14.000 21.597 21.721
2017 16.000 3.310 34.411
2018 19.000 20.805 32.606
2019 20.000 27.065 25.541
Tổng cộng 116.200 90.659 25.541
Lưuchuyểntiền 2019 2018 %thayđổi
Lưuchuyểntiềnthuầntừhoạtđộngkinhdoanh
68.632 132.094 (48%)
Lưuchuyểntiềnthuầntừhoạtđộngđầutư (122.665) (48.101) (155%)
Lưuchuyểntiềnthuầntừhoạtđộngtàichính (61.363) - N/A
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (115.396) 83.993 (237,3%)
Tiền & tương đương tiền cuối kỳ 75.035 190.437 (60,6%)
Kếtthúcnăm2019,tiềnvàcáckhoảngtươngđươngtiền
giảm,dolượngtiểngửitrongngânhàngđãgiảmđángkể.
Nhìnchungdòngtiềntrongnăm2019diễnbiếntheochiều
hướngkhôngthuậnlợichoCôngty,nhưngnócũngxuất
pháttừthựctếlàdoanhthutăngsẽkéotheocáckhoản
tăngcủaphảithuvàtồnkho,vàhoạtđộngchiacổtứcbằng
tiềnđãảnhhưởngđếndòngtiềncủaCôngty.Imexpharm
sẽtiếptụctheodõi,kiểmsoátchặtchẽđểđảmbảodòng
tiềngiữổnđịnh,gópphầnthúcđẩyhoạtđộngkinhdoanh
tăngtrưởngtheohướngbềnvững.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Năm2019,mặcdùdoanhthuchưađạtnhưkỳvọngnhưng
bộphậnbánhàngđãcónhiềunỗlựctrongviệchoànthành
mụctiêudoanhsốmàCôngtyđềra.ThịtrườngOTCnăm
2019gặpnhiềukhókhăndođangđivàogiaiđoạnbão
hòatrongkhiđócórấtnhiềunhàsảnxuấtnhỏlẻtrênthị
trườngnhưngkênhOTCcủaImexpharmvẫngiữổnđịnh
vớimứctăngtrưởng1%.KênhETCghinhậnmứctăng
trưởngvượtbật116%trongnăm2019.DoanhthuETC
tăngtrưởngnóngnhờvàoviệckhaitháchiệuquảnhà
máyđạttiêuchuẩnEU-GMPởBìnhDươngvàVĩnhLộc.
Imexpharmđãbướcđầuthâmnhậpvàophânkhúcthuốc
chấtlượngcaovàbướcđầugặtháiđượcmộtsốthành
quả.Năm2019,Imexpharmtậptrungvàocácmặthàng
chủlụctheonhưđịnhhướngbanđầucủaBanĐiềuhành.
Bộphậnbánhàngđãhoànthànhxuấtsắcmụctiêu
doanhsốcủacácmặthàngchủlựcnhằmđạtmụctiêu
lợinhuậnđềra.
Tínhđếncuốinăm2019,Imexpharmcó20chinhánhbán
hàngtrêntoànquốcvàlàmộttrongnhữngcôngtydược
cómạnglướiphânphốitốtnhấtViệtNam.Hoạtđộngbán
hàngđượcthựchiệnbởiđộingũtrìnhdượcviêndàydặn
kinhnghiệmvàđượchỗtrợbởiphầnmềmquảnlýDMS.
Tuynhiên,côngtácquảntrịchinhánhvẫncònnhữngmặt
hạnchếnhấtđịnh.Điểnhìnhlàviệcdựbáohànghóađể
bộphậnsảnxuấtlênkếhoạchphùhợpchưađượcchi
nhánhbánhàngquantâmđúngmực,đồngthờicamkết
củatừngchinhánhtrongviệchoànthànhmụctiêucủa
Hoạt động của Ban Điều hành năm 2019
Côngtychưathậtsựquyếtliệtvàđivàochiềusâu,vẫn
còntìnhtrạngtrìnhdượcviênchỉbánnhữngmặthàngdễ
bán,khôngquantâmđếncácmặthàngchủlựctheođịnh
hướngchiếnlượccủaCôngty.Dođó,mụctiêucủanăm
2020đòihỏitấtcảcácchinhánhbánhàngphảinângcao
nănglựcdựbáo,phốihợpchặtchẽvớibộphậnsảnxuấtđể
đảmbảokiểmsoáttốthàngtồnkho,tránhtìnhtrạngthiếu
hànghóakhinănglựcsảnxuấtvẫncòndưđịacao.Chỉtiêu
chotừngtrìnhdượcviênphảiđượcthiếtlậptheođúngmục
tiêuđịnhhướngchiếnlượccủaCôngty,hướngđếnhoàn
thànhchỉtiêudoanhthuvàlợinhuận.
Bộphậnmarketingtrongnăm2019đãphốihợpvớicácchi
nhánhbánhànghoànthànhtốtcáchoạtđộngtiếpthịvà
chămsóckháchhàng.HoạtđộngnghiệmthuđềtàiEACRI
chosảnphẩmBactamoxđãđượchoànthànhđúngnhưkế
hoạch.Bêncạnhđó,bộphậnMarketingđãtíchcựchỗtrợ
khốibánhàngtrongviệchướngdẫnđộingũy,bácsỹtham
quancácnhàmáyđạttiêuchuẩnEU-GMPcủaImexpharm
nhằmtăngkhảnăngtươngtácvàquảngbáhìnhảnh
Imexpharmđếncácđốitượngkháchhàngmụctiêu.
Năm2019,cũngghidấuấnImexpharmlầnđầutổ
chứcDiễnđànYkhoavớisựthamdựcủahơn200bác
sỹvàchuyêngiađầungànhvềchủđềđiềutrịbệnh
viêmphổicộngđồng.Côngtáctổchứcđượcđánhgiá
khátốtvàImexpharmsẽtiếptụcduytrìthếmạnhnày
trongtươnglai.
Bán hàng - Phân phối - Marketing
Hoàn thiện và duy trì
hệ thống sản xuất chất lượng cao
Hoạtđộngduytrìvàkiểmsoátchấtlượngluônđượcquantâm
hàngđầutạiImexpharmvìchấtlượngsảnphẩmchínhlàsự
camkếtđầutiênmàImexpharmdànhchokháchhàng.
NhàmáykhángsinhcôngnghệcaoVĩnhLộchoànthànhxét
duyệtEU-GMPvàođầunăm2019,đưavàohoạtđộngchính
thứcvàocuốinăm2019,gópphầnhoànthiệnchiếnlượcđầu
tưchochấtlượngvàxâmnhậpsâuvàophânkhúccácsản
phẩmchấtlượngcaomàtrướcnaychỉlàsânchơicủacác
tậpđoàndượcđaquốcgia.
Tháng7/2019Imepharmcũngtáixétduyệtthànhcôngnhà
máyEU-GMPtạiBìnhDương(IMP3)với3dâychuyềnhiện
hữuvàthêm2dâychuyềnmớiđượcchứngnhận.
NhàmáycôngnghệcaoBìnhDương(IMP4)cũnghoànthành
vàđượcBộYtếcấpgiấychứngnhậnWHO-GMPtrongtháng
9/2019.BanĐiềuhànhđangchỉđạohoạtđộngxétduyệt
EU-GMPphảiđượctiếnhànhtrongquý2/2020,vànhàmáy
sẽchínhthứcđivàohoạtđộngcuốiquý3/2020,trễhơn1quý
sovớitiếnđộđãcamkếtvớicổđôngdotìnhhìnhdiễnbiến
phứctạpcủadịchbệnhCovid19.
Năm2020,Imexpharmsẽtrởthànhcôngtydượctrongnước
cónhiềunhàmáyEU-GMPnhấtViệtNam.Thànhquảnàylà
cảmộtchặngđườngdàiđầutưcủacảtậpthểImexpharm,
vớisựtintưởngủnghộvàđồnghànhcaotừphíacổđông,
nhàđầutư.Côngtyđãkhôngthểtăngtrưởngnóngtronggiai
đoạn2011-2015đểtậptrungđầutưchochấtlượngvốnđược
xemlànănglựclõicủaCôngty.
Trongquý4năm2019,Imexpharmcũngtiếnhànhkhởicông
xâydựngNhàmáyDượcliệuvàTrungtâmkiểmnghiệmtại
TrụsởchínhCaoLãnh,ĐồngTháp,vớivốnđầutưmớidựkiến
gần80tỷđồng.
Bêncạnhnhữngthànhtựuđãđạtđược,hoạtđộngsảnxuất
cũngcònnhiềubấtcập,chưađápứngkỳvọngcủaBanĐiều
hành,sựphốihợpgiữabộphậnsảnxuất,bánhàngvàcung
ứngnguyênvậtliệuchưathậtsựnhịpnhàng.BanĐiềuhành
sẽtiếnhànhràsoátvàchỉđạokhắcphụctriệtđểcácđiểmyếu
nàytrongnăm2020.
Đào tạo và phát triển đội ngũ
Nguồnnhânlựcchấtlượngcaogópphầnquyếtđịnhthành
côngcủaImexpharm.Côngtyluônchútrọngvàocôngtác
đàotạovàpháttriểnđộingũkếthừađểcóthểduytrìhiệuquả
hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaImexpharm.Năm2019,
hoạtđộngtuyểndụngđượcduytrìđềuđặnđểđápứngnhu
cầucủacácnhàmáymới.Côngtácđàotạonguồnnhânlực
chấtlượngđặcbiệtởcácvịtrícácbộchủchốtvàđộingũbán
hàng.Côngtyđãdành4tỷngânsáchchohoạtđộngđàotạo
năm2019.Hoạtđộngluânchuyểncánbộgiữacácnhàmáy
cũngđượcthựchiệnhiệuquảđápứngtheoyêucầuchiến
lượccủaCôngty.Nguồnnhânlựcchấtlượngcaođanglàđiều
màImexpharmcầnđểcóthểvậnhànhtốtcácnhàmáyđạt
tiêuchuẩnEU-GMP.
Tuynhiên,vẫncònnhiềuđiểmbấtcậptrongcôngtácquản
trịnguồnnhânlực.Trướcnhữngbiếnđộngcủangành
dược,nguồnnhânlựccầnphảithayđổinhanhchóngvà
mạnhmẽhơnđểphùhợpvớitìnhhìnhmới.BanĐiềuhành
cũngnhìnnhậnbêncạnhcácyếutốtíchcựcthìsựgắnkết
củamộtsốcánbộcôngnhânviênvàomụctiêuchungcủa
Côngtylàchưacao,BanĐiềuhànhcũngnhìnnhậnhạn
chếnàyvàchỉđạotíchcựcthựchiệncácchươngtrìnhvăn
hóaImexpharmvớinộidungtạosựgắnkếtnộibộ,vìmục
tiêuchungcủaCôngtytrongnăm2020.Bêncạnhđó,hoạt
độngchămlo,bồidưỡngchotừngcánbộ,nhânviêncũng
sẽđượcchútrọnghơnnữa.BanĐiềuhànhcũngđãchuyển
tảiđếntoànthểcánbộcôngnhânviênvềtầmnhìntrong
trungvàdàihạncủaCôngtyđểtừđómỗingườicóthểđiều
chỉnhchophùhợpvớitìnhhìnhchung.Quantrọnghơnhết
lànănglựcvàtháiđộlàmviệcđểxâydựngmộtImexpharm
pháttriểntheohướnghộinhập,bềnvững.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Pháp chế và tuân thủ
Imexpharmcamkếttuânthủđầyđủcácquyđịnhcủaphápluật,dođóCôngtychủtrương
xâydựngvữngchắchệthốngphòngngừarủironhằmgiảmthiểuđếnmứcthấpnhất
nhữngthiệthạicủaCôngtykhicócácvấnđềphátsinhliênquanđếnhoạtđộngtuânthủ.
Trongnăm2019,khôngcóviphạmđángkểnàoxảyratạiImexpharm,BanĐiềuhành
đánhgiáđâylàthànhcôngcủacôngtácquảntrịvàngănngừarủiro.Tuynhiêntìnhtrạng
bịxửphạtviphạmhànhchínhvềthuế,dùkhôngđángkểnhưngcũngchứađựngnhững
rủirotiềmtàng.Dođó,BanĐiềuhànhchỉđạocáchoạtđộngtuânthủphảiđượccũngcố
hơnnữavàcácbiệnphápdựphòngđốiphóvớirủirophảiđượcxâydựngmộtcáchhệ
thống,đánhgiárủirophảiđượcràsoátđịnhkỳ.Trongnăm2020,BộquytắcvềĐạođức
vàtuânthủcủaImexpharmcũngsẽđượcbanhànhnhằmhướngdẫncánbộcôngnhân
viêncủaImexpharmvềtuânthủvàcácchuẩnmựcđạođứccủaCôngty.
Xây dựng và cũng cố hệ thống tài chính
vững chắc, minh bạch
Imexpharmluônxácđịnhtàichínhổnđịnhlàmụctiêuhàngđầuđểpháttriểnkinhdoanh,
dođómứcđộrủirotàichínhlàthấp.Hoạtđộngtàichínhtrongnăm2019chủyếuxoay
quanhviệckiểmsoátchặtchẽchiphí,côngnợvàtheodõinhữngbiếnđộngcủanguyên
phụliệuđểcóbiệnphápphòngngừavàgiữvữngổnđịnhbiênlợinhuận.Bêncạnhđó
làviệcduytrìnguồnvốnlưuđộngchohoạtđộngcủaCôngty.BanĐiềuhànhghinhận
nhữngnỗlựccủakhốitàichínhtrongviệcxâydựnghệthốngvữngchắcvàkiểmsoáttốt
chiphí.Tuynhiên,tìnhtrạngkiểmsoát,thuhồivàxửlýcôngnợkhóđòivẫnchưathậtsự
tốt.BanĐiềuhànhghinhậnvấnđềtồnđọngnàyvàsẽtiếptụcxửlýcũngnhưxâydựng
cácbiệnphápngănngừatrongnăm2020.
Đẩy mạnh phát triển bền vững
Nhữngtácđộngdoônhiễmkhôngkhívàmôitrườngđếnsứckhỏeconngườilàđiềukhông
thểtráchđược,đặcbiệttrongtìnhhìnhhiệnnaykhimàthiêntaiđangxảyrangàycàng
nhiểuvớinhiềuthảmhọanhưcháyrừng,lũlụt.Bêncạnhchitiêuchosứckhỏesẽtăng
đểphòngvàđiềutrịcácbệnhliênquan,điềumàImexpharmquantâmlànhữngthiệthại
vềvậtchấtvàtinhthầnchocộngđồngcũngđượcCôngtyghinhậnvàchungtaynỗlực
khắcphục.Cụthể,BanĐiềuhànhcủaImexpharmchủtrươngsảnxuất,tiêudùngcótránh
nhiệmgópphầnbảovệmôitrường,giảmthiểutácđộngcủabiếnđổikhíhậu.
Imexpharmtuânthủđầyđủcácquyđịnhcủaphápluậttrongsảnxuất,xửlýnướcthải,xả
thảinhằmthểhiệntráchnhiệmđốivớiviệcgiữgìnmôitrườngsốngchocộngđồng.Tiêu
chítiếtkiệmnănglượng,tiếtkiệmnướcđượcđưavàođánhgiáhiệuquảcủabộphậnsản
xuất,gópphầnnângcaoýthứccủacánbộcôngnhânviêntrongviệcbảovệmôitrường,
thựchànhtiếtkiệm.
ImexpharmcũngtuyêntruyềnpháttriểnbềnvữngtrongdoanhnghiệpthôngquaBan
pháttriểnbềnvữngvàcácchươngtrìnhđàotạovềpháttriểnbềnvữngđượcCôngtyphối
hợpvớitổchứcGRI-TổchứcsángkiếnbáocáotoàncầutạiViệtNamthựchiệnnăm2019.
Bêncạnhcáctácđộngcủabiếnđổikhíhậu,tìnhhìnhpháttriểncủacácdịchbệnhnguy
hiểmcũngcóchiềuhướngtăng.Vớitưcáchlànhàsảnxuấtdượcphẩm,Imexpharmcũng
cónhiềucơhộivàtháchthứctrongtìnhhìnhnày.Trongmọitìnhhuống,Imexpharmluôn
lànhàsảnxuấtcótráchnhiệm,đánhgiárủirocủadịchbệnhđốivớichuỗicungứngcủa
mìnhcũngnhưnănglựcsảnxuấtđểđápứngnhucầucộngđồng.
Thành tựu trong năm 2019
Đảm bảo ổn định chế độ lương thưởng cho cán bộ
công nhân viên
Trongnăm2019,nguồnnhânlựcđãđápứngđược
nhucầucủacácnhàmáymới,côngtácđàotạobồi
dưỡngnhânviênđượcdiễnrathườngxuyên,liêntục
tạiImexpharm.Cácchínhsáchlươngthưởngvàchế
độthuhútbồidưỡngnhântàiđượcImexpharmthực
hiệntốtnhằmduytrìmộttậpthểmạnh,gắnkếtthúc
đẩysựpháttriểnchungcủaImexpharm.
Hoạt động nghiên cứu và phát triển, đăng ký thuốc
đúng theo định hướng của Công ty
Trongnămqua,bộphậnR&Dđãtíchcựcnghiêncứu
vàđăngkýthànhcông48Sốđăngkýcho3nhàmáy
IMP1,IMP2,IMP3,vàhiệnđangtiếnhànhđăngký
sảnphẩmchonhàmáymớiIMP4.
Nhóm sản phẩm chủ lực đạt vượt chỉ tiêu
Năm2019,Imexpharmtậptrungtáicơcấutỷtrọng
hàngchủlựcvàtậptrungvàocácmặthàngvốnlà
thếmạnhcủaImexpharmđểcủngcốlợinhuậntrong
tìnhhìnhcạnhtranhvàtănggiánguyênvậtliệu.
Doanhsốcácsảnphẩmchủlựcđãvượtmụctiêuđề
ra.BanĐiềuhànhghinhậnsựcốgắngcủađộingũ
bánhàngtrongviệcđẩymạnhviệcgiatăngdoanhsố
củacácnhómhàngchủlực.
Các hoạt động Marketing được triển khai hiệu quả
Hoạtđộngmarketingnăm2019củaImexpharmtập
trungvàohiệuquảtheođịnhhướngchiếnlượccủa
Côngty.Cácdiễnđàn,hộinghịnhằmkếtnốicáccán
bộngànhyđượctổchứcrấtthànhcông,gópphần
nângcaohìnhảnhthươnghiệuImexpharm.Bên
cạnhđócáchoạtđộngchămsóckháchhàngđược
thựchiệntheochiềusâu,tăngkhảnăngtươngtác
giữaCôngtyvàkháchhàngnhằmtạorasựgắnkết
vớikháchhàngvàlantỏahìnhảnhcủaImexpharm.
Hoàn thành xây dựng, tái xét duyệt các nhà máy
theo đúng tiến độ đề ra
Ngày5/1/2019nhàmáykhángsinhcôngnghệcao
VĩnhLộcđượcbộYtếBồĐàoNhacấpgiấychứng
nhậnEU-GMPcho3dâychuyềnsảnxuất:viênnén,
nangvàgói.
ĐồngthờinhàmáyđầutiêncủaImexpharmđạt
EU-GMP(IMP3)ởBìnhDươngcũngđãtáixétduyệt
thànhcôngvàđượccấpgiấychứngnhậnvàotháng
7/2019.Tổngcộngtrongđợttáixétduyệtnàynhà
máyIMP3có5dâychuyềnsảnxuấtđạttiêuchuẩn
EU-GMP.
NhàmáycôngnghệcaoIMP4ởBìnhDươngđã
hoànthànhxâydựngcơbản,đượccấpchứngnhận
WHO-GMPcho4dâychuyềnvàđangchờxétduyệt
EU-GMPsaukhitìnhhìnhdịchbệnhtạiChâuÂu
vàViệtNamổnđịnh.
Năm2019Côngtycũngtáixétduyệtthànhcông
lầnthứ6chonhàmáyPenicilinvànhàmáy
Non-betalactamởĐồngTháp.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Trong tình hình giá cả nguyên vật liệu biến động theo chiều hướng tăng,
các chi phí hoạt động tăng nhưng Imexpharm đã hoàn thành xuất sắc
chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Ban Điều hành một lần nữa biểu dương thành tích
của tập thể trong việc thực hiện mục tiêu quan trọng của năm 2019.
Hạn chế của năm 2019
Quản trị và dự báo doanh số tại chi nhánh bán hàng
Doanhthunăm2019,mặcdùtăngtrưởngnhanhnhưngvẫn
chưađápứngkỳvọngcủaĐạihộiđổngcổđông.Chínhvì
thế,BanĐiềuhànhnhìnnhậnviệcquảntrịchinhánhbán
hàngchưathậtsựđạthiệuquảnhưmongđợi.Cácchi
nhánhchưabámsátthựcthicácmụctiêumộtcáchkhoa
họcvàchưatậptrungcaođộcũngnhưquyếtliệthoànthành
cácmụctiêuđó.BanĐiềuhànhđãnhìnnhậnđượctồnđọng
nàyvàđãđịnhhướngcụthểđếntừngchinhánhbánhàng,
nhằmquántriệttấtcảcácmụctiêutheoyêucầuCôngty
trongnăm2020.
Côngtácdựbáodoanhsốtheotừngquý,nămtạitừngchi
nhánhbánhàngchưathậtsựhiệuquả.Điềunàygâykhó
khănchobộphậnsảnxuấttrongviệclênkếhoạchvàmua
nguyênvậtliệucầnthiết,đồngthờicũngảnhhưởngđến
lượnghàngtồnkhocủaCôngty.Trongnăm2020,cácchi
nhánhbánhàngcầntậptrungkhắcphụcđiểmyếunàyđể
cóthểphốihợpnhịpnhàngvớicácbộphậnkháclàmcho
chuỗicungứnghàngcủaImepharmhoạtđộngmộtcách
hiệuquảhơn.
Tình trạng nợ xấu, chiếm dụng vốn của trình dược viên
vẫn xảy ra
Hoạtđộngkiểmsoátnộibộluônđượctăngcườngđồng
thờibộphậnphápchếluônphốihợpcùngcácchinhánh
bánhàngđểđảmbảovấnđềtuânthủtrongnộibộCôngty,
tuynhiêntìnhtrạngnợxấuvàtrìnhdượcviênchiếmđoạt
vốncủaCôngtyvẫncòntồntại.Trongnăm2020,Ban
Điềuhànhchỉđạocácchinhánhvàcácphòngbancóliên
quanbámsátcácmụctiêuđãđượcthốngnhấtvềvấnđề
nàynhằmxửlýtriệtđểtìnhtrạngnợxấucủaImexpharm
Triển khai sản xuất tại nhà máy kháng sinh công nghê cao
Vĩnh Lộc (IMP2)
NhàmáyIMP2chỉmớiđivàohoạtđộngổnđịnhquý
4/2019,đâylànhàmáythứ2đạttiêuchuẩnEU-GMPcủa
Imexpharm.Hoạtđộngsảnxuấtđượctriểnkhaicóphần
chậmhơnsovớikếhoạch,cònnhiềukhókhăntrongcông
tácsảnxuất.Tuynhiên,dođâylànhàmáymới,hoạtđộng
điềuphốivớicácbộphậnkhácchưathậtsựnhịpnhàng
nênkhótránhkhỏitìnhtrạngnhưđãđềcập.BanĐiều
hànhchỉđạotrongnăm2020,tíchcựcpháttriểnhoạt
độngđàotạo,pháttriểnđộingũ,đánhgiálạitoànbộhoạt
độngcủanhàmáyđểcónhữngđiềuchỉnhcầnthiết,phù
hợpvớitìnhhìnhchung.
Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2019
Cácchỉsốchính
2019
2018 Thayđổi
Tỷ suất lợi nhuận
Lợi nhuận hoạt động/doanh thu 13,9% 14,4% (0,5%)
ROS (Tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu) 11,6% 11,7% (0,1%)
ROA (Tỷ suất lợi nhuận ròng/tài sản) 9,0% 7,8% 1,2%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu) 10,6% 9,6% 1,0%
Chỉ số thanh toán (lần)
Hệ số thanh toán nhanh 1,6 2,2 (0,6)
Hệ số thanh toán ngắn hạn 3,0 3,5 (0,5)
Số ngày vốn lưu động (ngày)
Số ngày hàng tồn kho 139 153 (14)
Số ngày phải thu 56 63 (7)
Số ngày phải trả 41 84 (43)
Số ngày vốn lưu động 154 132 22
Chỉ số nợ
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 18,5% 17,9% 1,6%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 15,6% 15,2% 0,4%
Các chỉ số thị trường chứng khoán
Thu nhập trên cổ phiếu (EPS,VNĐ) 2.893 2.470 17,1%
Giá thị trường ngày 31/12 (VNĐ/CP) 48.000 60.900 (21,2%)
Hệ số P/E (lần) 17 25 (8)
Giá trị sổ sách của một cổ phiếu (BV, VNĐ) 31.544 30.457 3,6%
Hệ số P/B (lần) 1.5 2 (0,5)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷsuấtlợinhuận/doanhthuthuầnROSgiảmnhẹsovớicùngkỳdodoanhthuthuầntăng
trưởngnhanhhơnlợinhuận.TuynhiêncácchỉsốROE,ROAđềucaohơnsovớinăm2018.
CụthểROAđạt9%tăng1,2%sovớinăm2018,vàROEđạt10,6%tăng1%.Cácchỉsố
nàyđượcdựbáosẽtăngtrưởngtăngnăm2019trởđidoquátrìnhxâydựngcácnhàmáy
mớicủaImexpharmđãđượchoànthànhvàbắtđầuđivàokhaithác.BanĐiềuhànhcũng
nhìnnhậncácchỉsốROA,ROEcủaImexpharmcóphầnthấphơncácdoanhnghiệpcùng
ngànhdođóCôngtysẽnỗlựcđểcảithiệnhơnnữacácchỉsốnàytrongnhữngnămsắp
tớinhờtiềmnăngcủacácnhàmáyEU-GMPmàImexpharmđãxâydựng.
Chỉ số thanh toán
CácchỉsốthanhtoáncủaImexpharmđềugiảmsovớinăm2018,tuynhiênvẫncònnằm
trongngưỡngantoàn.Cụthể,chỉsốthanhtoánngắnhạnlà3lần,giảm0,5lầnsovớicùngkỳ
năm2018.Chỉsốthanhtoánnhanhlà1,6lần,giảm0,4lần.Năm2019,tiềnvàcáckhoản119.
tươngđươngtiềngiảm,doCôngtychicổtứcbằngtiềnmặtnênkéotheocácchỉsốthanh
toángiảm.TuynhiênCôngtyluônđiềuchỉnhvàgiữtìnhhìnhtàichínhổnđịnh,antoànđể
hỗtrợchohoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh.
Chỉ số khả năng hoạt động
SốngàyhàngtồnkhocủaImexpharmlà139ngày,giảm14ngàysovớinămtrước,sốngày
phảithucũnggiảm7ngày.Tuynhiênsốngàyphảitrảgiảm43ngàysovớinăm2018do
đósốngàyvốnlưuđộngtănglên22ngày.Cácchỉsốnàytuycógiảmnhưngvẫnchưađạt
mụctiêumàImexpharmđềra.Côngtysẽcốgắnggiảmsốngàyhàngtồnkhovàsốngày
phảithuđồngthờităngkhảnăngthươnglượngvớinhàcungcấpđểtăngsốngàyphảitrả
trongnăm2020.
Chỉ số nợ
ChỉsốnợcủaIMPtrongnăm2019tăngsovới2018.Nợphảitrả/vốnchủsốhữutăng1,6%
từ17,9%củanăm2018lên18,5%củanăm2019.Nợphảitrả/tổngtàisảntăngnhẹ0,4%
sovớicùngkỳ.CácchỉsốnợcủaImexpharmmặcdùcótăngnhưngvẫntrongmứcrấtan
toànvàCôngtycũngxácđịnhkhẩuvịrủirothấp.TuynhiênImexpharmsẽcânnhắcchi
phívốnđểsửdụngđònbẩytronghoạtđộngkinhdoanhnhằmtăngcườnghiệuquảsử
dụngvốncủaCôngty.
Chỉ số thị trường chứng khoán
Thunhậptrêncổphiếu(EPS)củaImexpharmtăng17,1%sovớicùngkỳnhờvàoviệctăng
củalợinhuậnvàtrongnăm2019,Imexpharmkhôngcóhoạtđộngpháthànhthêmcổ
phiếu.CácchỉsốP/E.P/Bđềugiảmsovớinăm2018vìgiácổphiếuIMPđãgiảm21,2%
sovớicùngkỳnămtrước.CổphiếuIMPtrởnênhấpdẫnhơntrongmắtgiớiđầutư,thanh
khoảncổphiếucũngtốthơn.
MỤC TIÊU
TRỌNG TÂM NĂM 2020
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020
CăncứvàotiềmlựcpháttriểncủaCôngtycũngnhưnhữngchuyểnbiếntrênthịtrường
dượcphẩm.HộiđồngQuảntrịcủaImexpharmđãthốngnhấtýkiếncủaBanĐiềuhànhđể
trìnhĐạihộiđồngcổđôngnhưsau:
Hoàn thành việc xây dựng các nhà máy
NhàmáycôngnghệcaoBìnhDương(IMP4)dựkiếnsẽđượcxétduyệtEUvàcấpchứng
nhậnEU-GMPvàocuốiquý3năm2020.BanĐiềuhànhchỉđạocácbộphậnquyếtliệt
phốihợpđểnhàmáyđượchoànthànhđúngtiếnđộvàđivàosảnxuấtthươngmạivàoquý
4năm2020.
NhàmáyDượcliệuvàtrungtâmkiểmnghiệmởĐồngThápđượctriểnkhaitừcuốinăm
2019,dựkiếnsẽhoànthànhtrongnăm2020nhằmthựchiệnmụctiêuđađạnghóacác
dòngsảnphẩmcủaImexpharmchothịtrườngOTC,cũngnhưtăngcườngcôngtáckiểm
địnhchấtlượngđầurachocácsảnphẩmImexpharm.
TheokếhoạchtổngdoanhthuthuầnvàthunhậpcủaImexpharmnăm2020củaImexpharm
sẽđạt1.750tỷvàtăngtrưởng23,2%sovớicùngkỳ.Năm2020,Imexpharmdựkiếnkhông
tríchlậpQuỹPháttriểnKhoahọc&Côngnghệnênlợinhuậntrướcthuếmụctiêucủa
Côngtylà260tỷđồng,nếusovớiconsốcủanăm2019thìmứctăngcủalợinhuậntrước
thuếsẽlà28,4%.Nhữngchitiêunàylàvôcùngtháchthứctrongbốicảnhdịchbệnhhiện
tạinhưngtậpthểImexpharmtựtinsẽhoànthànhxuấtsắcnhiệmvụcủanăm2020.
Chỉtiêu(tỷđồng) 2020 2019 Tăngtrưởng
Tổngdoanhthuthuầnvàthunhập 1.750,0 1.420,7 23,2%
LợinhuậntrướcthuếvàtríchlậpQuỹPTKH&CN 260,0 222,4 16,9%
Lợinhuậntrướcthuế 260,0 202,4 28,4%
Duy trì hệ thống quản trị chất lượng cho các nhà máy,
đặc biệt là các nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP
Hoạtđộngvậnhànhcácnhàmáyphảitheotiêuchuẩnbanđầuđãđượcxétduyệt.mọi
hoạtđộngtrongcácnhàmáyphảituânthủnghiêmngặtđểđảmbảocácsảnphẩmđầura
đạtchấtlượngtốtnhất.CácnhàmáyEU-GMPphảiđượctáixétduyệtsaumỗi3năm,do
đócôngtácquảntrịchấtlượng,khắcphụctồntại,nhữngđiểmkhôngphùhợpphảiđược
kiểmsoátvàkhắcphụcđúngkếhoạchnhằmđảmbảoduytrìHệthốngQuảnlýchấtlượng
EU-GMPcủanhàmáy
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, đăng
ký thuốc
Trongbốicảnhcónhiềudoanhnghiệpthựchiệnnângcấpcácnhàmáytheotiêuchuẩn
hiệnđạithìviệctạorasựkhácbiệtquantrọnghơnbaogiờhết.Dođó,Imexpharmsẽtiếp
tụcđầymạnhhoạtđộngnghiêncứu,pháttriểnsảnphẩm,đặcbiệtlàcácdòngsảnphẩm
chocácnhàmáyEU-GMP.
Giải pháp thực hiện trong năm 2020
Đểhoànthànhkếhoạchcủanăm2020,BanĐiềuhànhđãcónhữngchỉđạocụthểchocácphòngbannhưsau:
MỤC TIÊU
TRỌNG TÂM NĂM 2020
Bán hàng, marketing và bộ phận cung ứng: Bộphậnbánhàngcầnbámsátcácchỉtiêuđã
đượcbanđiềuhànhgiao,cónhữngdựbáovềlượnghànghóathíchhợpđểbộphậncungứng
cóthểchủđộngtrongviệctíchtrữnguyênvậtliệu.TrongtìnhhìnhdịchbệnhCovid-19đang
cónhiềuchuyểnbiếnphứctạp,bộphậnmarketingcầnphốihợpchặtchẽvớibộphậnbán
hàngđểràsoátlạicácchươngtrìnhbánhàng,cácchươngtrìnhchămsóckháchhàngtrong
nămnhằmcónhữngđiềuchỉnhkếhoạchphùhợpvớitìnhhìnhthựctếcủathịtrườngvàcủa
Imexpharm.Bộphậncungứngcầnphốihợpchặtchẽvớicácnhàmáyđểđảmbảolượnghàng
tồnkhophùhợp,đápứngkịpthờichonhucầusảnxuất.
Quản trị chiến lược: Bộphậnchiếnlượccầncónhữngđánhgiávềảnhhưởngcủacáctác
độngbênngoàiđốivớicácchiếnlượcchungcủaImexpharm.Từđócónhữngthammưuphù
hợpchobanđiềuhành.CơhộivàtháchthứccủaImexpharmtrongbốicảnhhiệntạivànhững
dựbáotrongtươnglaiphảiđượcphântíchkỹlưỡngvànhữngchiếnlượcphảibámsátvàomục
tiêuthúcđẩytăngtrưởng,nângcaouytíncủathươnghiệuImexpharm.
Quản trị nguồn nhân lực: CôngtáctuyểndụngnhânsựchocácnhàmáyEU-GMPphải
đượctiếnhànhsongsongvớihoạtđộngbồidưỡngvàgiữchâncáccánbộưutúđểgóp
phầnduytrìhoạtđộnghiệuquảchoImexpharm.Cácchínhsáchlương,thưởngchongười
laođộngphảiđượcxâydựngdựatrêntìnhhìnhchungcủathịtrường,phảiđảmbảotính
cạnhtranhchothươnghiệuImexpharmtrongviệcthuhútnhântài.
Khối sản xuất: Việckhắcphụcnhữngtồntạicủacácnhàmáyphảiđượctiếnhànhliêntục,
bêncạnhđóbộphậnsảnxuấtcầnphốihợpchặtchẽhơnnữavớibộphậncungứngnguyên
vậtliệuđểđảmbảolượnghànghóacungứngrathịtrườngkhôngbịthiếuhụt,ảnhhưởngđến
cácmụctiêukinhdoanhcủaCôngty.
Tài chính, kế toán: Cầnphốihợpchặtchẽvớibộphậnbánhàngtrongcôngtáctriểnkhaicác
chươngtrìnhbánhàng,đồngthờitiếnhànhràsoát,đánhgiáhàngtồnkho,phốihợpvớibộ
phậncungứngnguyênliệuđảmbảoviệctíchtrữhànghóatrongbốicảnhtìnhhìnhdịchbệnh
Covid-19ởTrungQuốccónhiềudiễnbiếnphứctạplàmảnhhưởngđếnchuỗicungứngtoàn
cầu.Đồngthời,hoạtđộngràsoát,kiểmtracôngnợphảiđượctiếnhànhthườngxuyênđểđảm
bảohoạtđộngtàichínhminhbạch,tránhtìnhtrạngvốnCôngtybịchiếmdụng.
Phòng pháp chế: Cậpnhậtthườngxuyênnhữngquyđịnh,chínhsáchcũngnhưnhữngsự
thayđổivềluật,đặcbiệtlànhữngthayđổitrongngànhdượcđểcậpnhậtkịpthờichocác
phòngbannhằmnângcaohiệuquảquảntrịvàtuânthủởImexpharm.
KẾT LUẬN
Năm2019khéplạivớinhữngthànhcông
rựcrỡcùngnhữngtháchthứcdànhcho
Imexpharmởphíatrước.Mộtlầnnữa
BanĐiềuhànhtrântrọngcảmơnsự
ủnghộcủaQuýcổđông,nhàđầutư,
sựlaođộngmiệtmài,cầnmẫncủagần
1.300thànhviêngiađìnhImexpharmđã
gópphầnquýbáuvàonhữngthànhquả
đạtđượtrongnămvừaqua.
Năm2020làmộtnămđầytháchthức
vớiImexpharm,nhưngkỳvọngsẽlànăm
màCôngtytiếptụckhẳngđịnhvịthếlà
doanh nghiệp dược hàng đầu
ViệtNamtrongthậpkỷmới.Mặcdù,
chặngđườngphíatrướcsẽrấtnhiềukhó
khănvàthửtháchnhưngBanĐiềuhành
tintưởngsâusắcrằng,Imexpharmbằng
nhữnggiátrịcốtlõivànộilựcvốncó
củamìnhsẽhoànthànhxuấtsắcchỉtiêu
sản xuất kinh doanh trong năm 2020
vànhiệmkỳ2018-2022.
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT
Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN
TrưởngBankiểmsoát
Bà LÊ THỊ KIM CHUNG
ThànhviênBankiểmsoát
Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY
ThànhviênBankiểmsoát
BÁO CÁO
CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Kỳbáocáo:Nămtàichínhkếtthúcngày31/12/2019
ThànhphốCaoLãnh,ngàyxxxthángxxxnăm2020
Kính thưa Quý cổ đông,
Căn cứ vào
» CácđiềukhoảnvềquyềnhạnvànghĩavụcủaBanKiếmSoátđượcquyđịnhtrongLuậtDoanh
Nghiệpsố68/2014/QH13ngày26/11/2014;
» CácđiềukhoảnvềquyềnhạnvànghĩavụcủaBanKiếmSoátđượcquyđịnhtrongĐiềuLệhoạt
độngcủaCôngTyCổPhầnDượcPhẩmImexpharm(“CôngTy”)ngày26/4/2016;và
» QuyChếTổChứcvàHoạtĐộngcủaBanKiểmSoátCôngTyCổPhầnDượcphẩmImexpharm
ngày26/10/2018;
Chúngtôi,BanKiểmSoátCôngTyCổPhầnDượcPhẩmImexpharm,đãthựchiệnkiểmsoátđối
vớihoạtđộngcủaCôngTychonămtàichínhkếtthúcngày31/12/2019.Nộidungcụthểnhưsau:
Hoạtđộng Thờigian
KiểmsoátthựchiệnNghịQuyếtĐạiHộiCổĐôngnăm2018
Kiểmsoátbáocáotàichínhnămkếtthúcngày31/12/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý1/2019
7/03/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý2/2019 31/07/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý3/2019 25/10/2019
HọpvớiHộiĐồngQuảnTrị-Quý4/2019 13/02/2020
ThamgiacácđợtkiểmsoátnộibộcủaCôngty 2019
ThảoluậnvớikiểmtoánnộibộcủaCôngty 2019
Thôngquacáchoạtđộngkiểmsoátchiếnlược,kiểmsoáthoạtđộng,vàkiểmsoátbáocáotài
chính,BanKiểmSoáttrìnhbáocáokiểmsoátchoĐạiHộiĐồngCổĐôngvớinộidungchitiết
nhưsau.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
HộiĐồngQuảnTrịvàBanTổngGiámĐốcCôngtyđãthựchiệnđầyđủNghịquyếtcủaĐạiHội
ĐồngCổĐôngnăm2018,đồngthờituânthủcácquyđịnhphápluậtvàđiềulệCôngtytrongquá
trìnhquảnlývàđiềuhành.
Vềviệcphânphốilợinhuậncủanămtàichính2018,cổtứcbằngtiền20%/mệnhgiácổphầnđã
đượcthựchiệnchitrảchocáccổđôngvàongày11/7/2019,tríchlậpđầyđủcácquỹđầutưphát
triểnvàquỹkhenthưởngphúclợi.
Vềkếtquảkinhdoanhnăm2019,Côngtyđạt98,0%kếhoạchtổngdoanhthuvàđạt101,1%kế
hoạchlợinhuậntrướcthuế(lợinhuậntrướcthuếtrướckhitríchquỹpháttriểnkhoahọccôngnghệ)
Kếhoạch Thựchiện Hoànthành
Tổngdoanhthu(tỷđồng)
1.450,0
1.420,7
98,0%
Lợinhuậntrướcthuếvàtrướctríchquỹ
khoahọccôngnghệ(tỷđồng)
220,0 222,4 101,1%
Vềviệclựachọnđơnvịkiểmtoán,HộiđồngQuảntrịvàBanKiểmsoátđãchọnCôngtyTNHH
PwCViệtNamthựchiệnsoátxétbáocáotàichínhgiữaniênđộvàkiểmtoánbáocáotàichính
năm2019.
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ChúngtôiđãthựchiệnkiểmsoáttìnhhìnhtàichínhcủaCôngTyvàxemxétbáocáokiểmtoán.
Chúngtôiđồngývớiýkiếncủakiểmtoánđộclậpvềcácsốliệutàisảnngày31/12/2019.Chúng
tôiđãxemxétcácbiếnđộngvềtàisản,nợ,vànguồnvốntrongkỳvớimộtsốđiểmlưuýsau:
Sốkiểmtoán
Tỷtrọng Thayđổi Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 31/12/2019 % %
TÀI SẢN NGẮN HẠN
779,755
42.2%
-6.6%
Tiền và các khoản
tương đương tiền
75,036
4.1%
-60.6%
Nếubaogồmcảtiềngửingânhàngcókỳhạnđược
ghinhậntronggiátrịđầutưnắmgiữđếnngàyđáo
hạnthìtiềnmặtvàtươngđươngtiềncủaCôngtycuối
năm2019là76,5tỷđồng,giảmsovớimức190,7tỷ
đồngcuốinăm2018doCôngtytiếptụcgiảingân
đầutưhaidựánnhàmáycôngnghệcaoVĩnhLộcvà
BìnhDương.
Các khoản đầu tư
tài chính ngắn hạn
5,188 0.3% 21.2% Trongnăm,Côngtyđãthoáivốnkhoảnđầutưtại
DHGvàkhôngthựchiệncáckhoảnđầutưtàichính
mới.
Sốdưdựphònggiảmgiáđốivớicáckhoảnđầutư
tàichínhcuốinăm2019là3,1tỷđồng,tăngsovớisố
dưdựphòngcuốinăm2018là2,4tỷđồng,dotrích
lậpthêmdựphòngcáckhoảnđầutưngắnhạn.Theo
chúngtôi,việctríchlậpdựphònggiảmgiánàylàđầy
đủvàphùhợpvớicácquyđịnhhiệnhành.
Các khoản
phải thu ngắn hạn
329,717 17.8% 13.7%
Tỷtrọngphảithukháchhàngtừhệđiềutrịvàhệ
thịtrườnglầnlượtlà52,2%-47,8%(2018:24,3%-
75,7%).
Tỷtrọngphảithuquáhạn(quáhạntừ1thángđến
trên3năm)chiếm23,4%tổngkhoảnphảithukhách
hàng,caohơnmức17,5%năm2018và23,1%năm
2017.
Trongcáckhoảnphảithuquáhạn,tỷtrọngphảithu
quáhạntừhệđiềutrịlà35,4%,tươngđương21,1tỷ
đồng(2018:9,8tỷđồng),cònlạilàphảithuquáhạn
từhệthịtrườngchiếm64,3%,tươngđương38,4tỷ
đồng(2018:22,7tỷđồng).Nhữngbiếnđộngtrênchủ
yếudoCôngtycungứngvàohệđiềutrịnhiềuhơn
trongquý4,cũngnhưđẩymạnhcácchươngtrình
bánhàngkênhthịtrườngvàocuốinăm.
Sốkiểmtoán Tỷtrọng Thayđổi Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 31/12/2019 % %
Thôngthườngdoanhthutừhệđiềutrịthườngcóthời
hạnthuhồidàitrên3tháng,vàrủironợxấuthấp.Hiệntỷ
trọngquáhạncủahệđiềutrịtrên3thánglà31,2%tổng
nợquáhạnhệđiềutrị,giảmsovớinăm2018(38,2%).
Tươngtự,đốivớihệthịtrường,tỷtrọngquáhạntrên
3thángchiếm33,5%tổngnợquáhạnhệthịtrường,
giảmsovớinăm2018(42,5%).Tuynhiên,giátrịcủa
cáckhoảnnợquáhạntrên3thángcủacảhaikênhETC
vàOTCđềutăng(ETC:6,6tỷđồng,sovới2018là3,7tỷ
đồng;OTC:12,9tỷđồng,sovới2018là9,7tỷđồng).Do
vậy,Côngtycầntheodõichặtchẽvàđẩynhanhthuhồi
cáckhoảnnợnàyđểgiảmthiểurủironợxấu.
» Trảtrướcchongười
bán
56,240 3.0% -29.9%
Baogồm:muatàisản26,576tỷ,cònlạilàcáckhoảnchi
phíđăngkývisasảnphẩmtạiChâuÂu,thửtươngđương
sinhhọcvàmuanguyênvậtliệuvàPre-Auditnhàmáy
IMP4.
» Dựphòngphảithu
ngắnhạnkhóđòi
(14,432) -0.8% 15.5%
Trongnăm,Côngtyđãtríchlậpthêmdựphòngchocác
khoảnnợphảithuquáhạnlà1,9tỷ.Đồngthời,đốivớigiá
trịphảithukhóđòiđãtríchlậpdựphòngcuốinăm2018
(12,5tỷđồng),Côngtyđãthuhồitrongnăm2019được
1,3tỷđồng,thựchiệncácthủtụcpháplýchuyểncơ
quanphápluậtgiảiquyết11,0tỷđồng(trongđócơquan
thihànhán3,7tỷđồng,Tòaán2,1tỷđồngvàCôngan
đangthụlý5,3tỷđồng);làmthủtụcxoánợ0,4tỷđồng.
Cáckhoảnnợkhóđòiphátsinhnăm2019,Côngtyđã
căncứvàoquychếquảnlýtàichínhcủaCôngtyđểxửlý,
đồngthờimộtsốtrườnghợpđangtiếnhànhcácthủtục
pháplýđểchuyểncơquanphápluậtgiảiquyếtnhằm
thuhồiđượcnợ.
» Hàngtồnkho 350,457 19.0% 8.2%
Hàngtồnkhotăngchủyếudo(i)Côngtydựtrữnguyên
liệusảnxuất(chiếm63,7%giátrịhàngtồnkho)tăng
12,3%sovới2018trêncơsởdựđoángiánguyênliệucó
thểbiếnđộng,và(ii)thànhphẩm(chiếm29,4%giátrị
hàngtồnkho)tăng22,2%sovới2018doCôngtysản
xuấtmộtsốmặthàngđãcóđơnđặthàng,vàmặthàng
dựtrữtrướckhisốđăngkýhếthạn.Dođó,sốngàytồn
khotăngtừ135ngàynăm2018lên140ngày2019.
ChúngtôilưuýCôngtycầnquảnlýchặtchẽhàngtồn
khotạicácchinhánh,bộphậnBánhàngcầntriểnkhai
cácgiảiphápđẩymạnhdoanhsốđốivớicácmặthàng
đangtồnkho,đềphòngrủirohàngchậmluânchuyển,bị
ảnhhưởngchấtlượngphảilậpdựphònggiảmgiáhàng
tồnkho.
» Tàisảnngắnhạn
khác
19,358 1.0% -26.5%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
Sốkiểmtoán Tỷtrọng Thayđổi Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 31/12/2019 % %
TÀI SẢN DÀI HẠN 1,067,419 57.8% 13.6%
Tàisảncốđịnh 967,262 52.4% 12.1%
Tàisảncốđịnhhữuhình 405,882 22.0% 67.3%
TrongnămCôngtyđãđầutưmộtsốtàisảncốđịnhhữu
hìnhlà202,7tỷđồngbaogồmnhàcửa,vậtkiếntrúc
55,2tỷ,máymócthiếtbị129,8tỷ;thiếtbịdụngcụquản
lý13,9tỷ;phươngtiệnvậntải,truyềndẫn3,8tỷ.
Tàisảncốđịnhvôhình 71,082 3.8% -2.3%
Trongnăm,Côngtyghinhậngiátrịchươngtrìnhphần
mềmBackupchohệthốngmáychủtăngthêm341triệu
đồng.
Chiphíxâydựngcơbản
dởdang
490,298 26.5% -10.5%
Chiphíxâydựngcơbảndởdanggồmmáymócchonhà
máycôngnghệcao-403,9tỷđồng,nhàmáysảnxuất
dượccôngnghệcaoBìnhDương-68,5tỷđồng,cònlại
làcáchạngmụcnhưmáymócthiếtbị5,0tỷđồng,xây
dựngdởdangkhác11,3tỷđồnglàmuanhàchinhánh
bánhàngBìnhDương11,2tỷ,cònlạilàđườngnộibộtại
trụsởchínhCôngty.
Các khoản đầu tư tài
chínhdàihạn
51,678
2.8% 25.8%
Trongnăm,IMPđãthựchiệnquyềnmuacổphiếuphát
hànhthêmcủaCTCPDượcphẩmAgimexpharm,với
giátrịđầutư10,6tỷđồng,quađóduytrìtỷlệnắmgiữ
32,99%tạikhoảnđầutưliênkếtnày.
Tàisảndàihạnkhác 46,060 2.5% 44.6%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,847,174
100.0%
4.1%
NỢPHẢITRẢ 288,285 15.6% 6.9%
Nợngắnhạn 262,454 14.2% 11.0%
Vayvànợngắnhạn 37,579 2.0%
BaogồmvayngắnhạnngânhàngSacombankCNĐồng
Tháp20tỷ,ShinhanBankchinhánhBắcSàigòn3,2tỷ,
VietinbankchinhánhSaĐéc14,376tỷ
Phảitrảngườibán 90,859 4.9% -16.7%
Phảitrảngườibángiảmcòn90,9tỷđồng,baogồmmua
tàisản8,6tỷ,cònlạilàmuanguyênliệuvàhàngkhuyến
mãi.
Ngườimuatrảtiềntrước
ngắnhạn
21,422 1.2% 141.2%
Đâylàtiềnứngtrướcmuathuốccủacácđốitácđểđấu
thầuvàohệđiềutrị.
Chi phí phải trả
ngắnhạn
48,305 2.6% -21.9%
Chiphíphảitrảngắnhạngiảmchủyếudogiảmchiphí
bảnquyền,chiphínghiêncứupháttriểnthịtrường,v.v.
Sốkiểmtoán Tỷtrọng Thayđổi Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 31/12/2019 % %
Nợ dài hạn 25,831 1.4% -22.1%
Vayvànợdàihạn - - -
QuỹpháttriểnKHCN 25,281 1.4% -22.5%
Trongnăm2019,Côngtyđãtríchlậpthêm20tỷđồngtừ
lợinhuậntrướcthuếchoQuỹPháttriểnKhoahọcCông
nghệvàsửdụng27,3tỷđồngchocáchạngmụcnhư:
Hìnhthànhtàisản0,26tỷ,thửtươngđươngsinhhọc7,5
tỷ,đầutưnângcấptạinhàmáyIMP311tỷ,đầutưnhà
máyIMP44,2tỷ,sángkiến,cảitiến0,32tỷ,v.v.
Dựkiếntrongnăm2020Côngtysẽtiếptụcsửdụng
nguồnQuỹPháttriểnKHCNchocácdựánđầutưnhà
máymới,nhưngsẽkhôngtiếptụctríchquỹPháttriển
KHCNtừlợinhuậntrướcthuếtạoratrongnăm2020.
VỐN CHỦ SỞ HỮU
1,558,889
84.4%
3.6%
Vốn chủ sở hữu 1,558,889 84.4% 3.6%
Vốnđầutưcủachủsở
hữu
494,212
26.8% 0.0%
Nguồnvốnchủsởhữutrongnămtăngsauđợttrảcổtức
năm2017bằngcổphiếuvớitỷlệ100:15.
Thặngdưvốncổphần 601,241 32.5% 0.0%
Quỹđầutưpháttriển 303,580 16.4% 7.7%
Lợi nhuậnchưa phân
phối
157,795 8.5% 26.1%
TỔNG CỘNG
NGUỒN VỐN
1,847,174 100.0% 4.1%
Tỷtrọnggiữanợphảitrảvàvốnchủsởhữulà15,6%-
84,4%trongcơcấunguồnvốn(2018:tỷtrọngnàylần
lượtlà15,2%-84,8%).
CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN
Cácchỉsốvềkhảnăngthanhtoánhiệnhànhvàkhảnăng
thanhtoánnhanhgiảmsovớinăm2018doCôngtysử
dụngtiềnmặtthanhtoáncáckhoảnđầutưXDCBcũngnhư
tăngkhoảnvayngắnhạnđểtàitrợnhucầuvốnlưuđộng.
Khảnăngthanhtoán
nhanh(x)
1,6
2018:2,3
Khảnăngthanhtoán
ngắnhạn(x)
3,0
2018:2,3
Sốngàyphảithu 60
2018:2,3
Sốngàytồnkho 140
2018:135ngày
Đầutưtàichính/Tổngtài
sản(%)
0,4%
2018:0,4%
Dựphònggiảmgiá/Tổng
giátrịđầutư
39,2%
2018:32,3%.
Dựphònggiảmgiáđầutưchứngkhoánnăm2019là3,1
tỷđồng,tăngsovớinăm2018là2,4tỷđồng,chủyếudo
CôngtytríchlậpdựphòngthêmchokhoảnđầutưMKP.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Chúngtôiđồng ývớicácsố liệukiểmtoánvềkếtquả kinhdoanhtrongnăm2019
vớimộtsốđiểmlưuýnhưsau:
Sốkiểmtoán Thayđổi Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 2019 %
Doanh thu thuần
1,402,454
18.4%
Doanhthuthuần2019tăngmạnhsovớinăm2018,chủyếudodoanh
thucủahầuhếtcácnhómsảnphẩmđềutăngtrưởngnhư(i)nhóm
hàngliêndoanhvàthươnghiệuImexpharmtăngmạnh22,3%,chiếm
89,8%tổngdoanhthu(2018:86,9%)và(ii)nhómhàngnhượngquyền
tăng42,5%,chiếm6,8%tổngdoanhthu(2018:5,7%).
Tiếptụcđàphụchồitrongbanăm2016-2018,doanhthuhệ
điềutrịcủanhómhàngliêndoanhvàthươnghiệuImexpharm
tăng115,8%trongnăm2019(2018:+8,8%),caohơntốcđộtăng
trưởngcủahệthịtrường,chỉtăng0,8%(2018:+1,2%).Quađó,tỷ
trọngđónggópvàodoanhthugiữahệthịtrườngvàhệđiềutrịlà
66,2%-33,8%vớiđónggópcaohơntừhệđiềutrị,sovớitỷtrọng
80,7%-19,3%năm2018.Doanhthutừhệđiềutrịphụchồitích
cựcdođónggóptừnhómsảnphẩmthuốcchíchcephalosporin
vàpenniciline,cácsảnphẩmđặctrịcólợithếđãthửtươngđương
sinhhọc,cũngnhưpháttriểnkênhytếtưnhân.Đồngthời,trong
năm2019,doanhthuhệđiềutrịtiêuthụthôngquacácđốitáctiếp
tụctăngmạnh,chiếmhơn¾tổngdoanhthuhệđiềutrị.
TheotraođổivớiBanTổngGiámđốc,trongnămCôngtytiếptụctập
trungquảntrịchấtlượngdoanhthuvàcôngnợtừhệthịtrường,cụthể
quảntrịngàythunợ,giảmtừ105ngàynăm2016xuốngcòn75ngày
(ápdụngtừngày01/01/2017),tiếptụcgiảmxuốngcòn45ngàytừ
ngày01/07/2018,vàchỉcòn30ngàytừngày01/07/2018.
Doanhthuhàngnhườngquyềntăngtrưởngtrởlạisaukhimộtvài
sảnphẩmhếtsốđăngkýtrongnăm2018đãcósốđăngkýđểsản
xuấtvàtiêuthụtrongnăm2019.
Giávốnhàngbán 874,535 22.3%
Sốkiểmtoán Thayđổi Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 2019 %
Lợi nhuận gộp 527.920 12,4%
TỷsuấtlợinhuậngộpcủaCôngtygiảmcòn37,6%sovớimức39,6%
năm2018,donhómhàngliêndoanhvàthươnghiệuImexpharm
chiếmtỷtrọngcaohơntrongdoanhthunhưngtỷsuấtlợinhuậngộp
củanhómhànggiảmcòn50,1%sovớimức54,6%năm2018docơ
cấutiêuthụthayđổikhidoanhthuhệđiềutrịthôngquacácđốitác
dựthầutăngcaonhưnglãigộpthấpkéotheotỷsuấtlợinhuậngộp
giảm.Đổilại,kênhbánhàngnàychiphíbánhàngrấtthấpnênđóng
gópvàolợinhuậnhoạtđộngcaohơn.
Doanhthutàichính
10.079
-46,6%
TrongnămCôngtynhậnđượccổtứctừcáckhoảnđầutưlà4,1tỷ
đồng(2018:269triệuđồng).Tuynhiên,doviệcgiảingâncáckhoản
đầutưXDCB,nênthunhậplãitiềngửinăm2019giảmcòn2,6tỷ
đồng(2018:5,6tỷđồng)vàlợinhuậnthoáivốnđầutưtàichínhcũng
thấphơnnăm2018,nêndoanhthutàichínhnăm2019cósựsụtgiảm.
Chiphítàichính
18.694
6,2%
Chiphítàichínhtăngdo(i)lãivaytăngtừ1,3tỷđồngnăm2018lên
3,7tỷđồng,và(ii)chiếtkhấuthanhtoántăngtừ10,9tỷđồngnăm
2018lên13,8tỷđồng.
Lãi vay
3.728
192,2%
Chiphíbánhàng
225.125
6,1%
Chiphíbánhàngtăngchủyếudochiphínhânviêntăng11,3%(do
tăngnhânviêncủacácnhàmáyIMP2,IMP4)trongkhicáckhoản
mụcchiphíkháckhôngcóbiếnđộngmạnhsovớinăm2018.
Côngtyđãthựchiệncótrọngđiểmnhữngchươngtrìnhbánhàng,
quảngbáthươnghiệuchủlựcnhư:chươngtrìnhNgàyhộiClaminat,
CâulạcbộBactamox,chươngtrìnhImexfamily,v.v.
Chiphíquảnlý
doanhnghiệp
99.753
13,1%
Cáckhoảnmụctăngđángkểtrongchiphíquảnlýbaogồm(i)chi
phínhânviêntăng9,5%dotăngnhânviênquảnlý,(ii)chiphídịch
vụmuangoàităng36,8%dotăngchiphíthuêchuyêngiavàtưvấn,
chiphíbằnghiệnvật,thủtụcphíngânhàng,bảohiểmhỏahoạn,chi
phíthuênhàđất,bảohiểmxe,v.v.,và(iii)việctríchlậpquỹđầutư
pháttriểnKhoahọcCôngnghệ(10%trênlợinhuậntrướcthuế)tăng
từ19tỷđồngnăm2018lên20tỷđồng.
Lợi nhuận hoạt động
kinh doanh
194.427 14,0%
Thunhập/(chiphí)khác
8.002
152,7%
Lợinhuậnkhácchủyếuđếntừviệcthanhlýcácbấtđộngsảnđầu
tưthuvề7,7tỷđồng.
Lợi nhuận trước thuế
trước trích quỹ phát
triển khoa học công
nghệ
222.429
15,4%
Côngtyđãhoànthànhkếhoạchlợinhuậntrướcthuếvàtrướckhi
tríchlậpquỹpháttriểnKHCNnăm2019là220tỷđồng.
Lợi nhuận trước thuế
sau khi trích quỹ phát
triển khoa học công
nghệ
202.429
16,5%
Nhờviệcthoáivốnkhoảnđầutưtàichínhvàlợinhuậnkhác,tỷsuất
lợinhuậntrướcthuếvàsauthuếcủaCôngtycảithiện,tươngđương
vớimứcđạtđượcnăm2018.
Thuếthunhậpdoanhnghiệp
40.042
14,1%
Lợi nhuận sau thuế 162.387 17,1%
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (tiếp theo)
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
Sốkiểmtoán Thayđổi Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 2019 %
CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN
Lợinhuậngộp/Doanhthu
37,6%
2018:39,6%
Lợinhuậnhoạtđộng/Doanhthu
13,9%
2018:14,4%
Lợinhuậntrướcthuế/Doanhthu
14,7%
2018:14,7%
Lợinhuậnsauthuế/Doanhthu
11,6%
2018:11,7%
Lợinhuậnsauthuế/Tổngtàisản(ROA)
9,0%
2018:7,8%
Lợinhuậnsauthuế
Tổngnguồnvốn(ROE)
10,6%
2018:9,6%
Chiphíbánhàng/Doanhthu
16,1%
2018:17,9%
Chiphíquảnlý/Doanhthu 7,1% 2018:7,4%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN
37,6%
LỢI NHUẬN GỘP/
DOANH THU
13,9%
LỢI NHUẬN
HOẠT ĐỘNG/
DOANH THU
10,6%
LỢI NHUẬN SAU
THUẾ/TỔNG NGUỒN
VỐN (ROE)
9,0%
LỢI NHUẬN TRƯỚC
THUẾ/ TỔNG
TÀI SẢN (ROA)
14,7%
LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ/
DOANH THU
7,1%
CHI PHÍ QUẢN LÝ/
DOANH THU
11,6%
LỢI NHUẬN
SAU THUẾ/
DOANH THU
16,1%
CHI PHÍ BÁN HÀNG/
DOANH THU
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
ChúngtôiđồngývớicácsốliệukiểmtoánvềBáocáolưuchuyểntiềntệtrongnăm2019vớimộtsốđiểmlưuýnhưsau:
Sốkiểmtoán Sốkiểmtoán Nhậnxét
Đơnvị:triệuđồng 2019 2018
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động
sản xuất kinh doanh
(Tăng)/Giảmcáckhoảnphảithu
(70.696)
81.375
(Tăng)/Giảmhàngtồnkho
(25.446)
(43.798)
Tăng/(Giảm)cáckhoảnphảitrả
6.749
(13.724)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động sản xuất kinh doanh
68.632
132.094
Việcdựtrữnguyênliệutồnkhoảnhhưởngtiêu
cựcđếnvòngquayhàngtồnkho.Bêncạnhđó,
mặcdùCôngtyđãquảnlýcôngnợchặtchẽ
hơn,giảmthờigianthutiềntừkháchhàng,hoạt
độngbánhàngthựchiệntrongquý4vàocảhai
kênhthịtrườngvàđiềutrịđãdẫnđếnvòngquay
phảithukháchhàngcuốinămtănglên.Quađó,
lưuchuyểntiềnthuầntừhoạtđộngsảnxuấtkinh
doanhsụtgiảmsovớinăm2018,nhưngvẫnduy
trìdòngtiềndương68,6tỷđồng.
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động
đầu tư
Tiềnchiđểmuasắm,xâydựng
TSCĐvàcáctàisảndàihạnkhác
(133.036)
(272.440)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động đầu tư
(122.664)
(48.101)
Côngtytiếptụcgiảingânđầutưvàocácdựán
nhàmáymớivàđầutưnângcấpcácnhàmáy
hiệnhữu.
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động
tài chính
Tiềnthutừpháthànhcổphiếu,
nhậnvốngópcủachủsởhữu
-
-
Cổtức,lợinhuậnđãtrảchochủ
sởhữu
(98.803)
-
Lưu chuyển tiền thuần từ
hoạt động tài chính
(61.363)
-
Lưu chuyển tiền thuần
trong kỳ
(115.396)
83.993
Tiền và tương đương
tiền đầu kỳ
190.437
106.457
Tiền và tương đương
tiền cuối kỳ
75.036 190.437
Nếutínhcảbaogồmkhoảntiềngửicókỳhạn,
thìsốdưtiềncủaCôngtyvàocuốinăm2019
là76,5tỷđồng,giảmsovớimức190,7tỷđồng
năm2018.
Nguồntiềnmặtnàychiếm4,9%tổngtàisản
(2018:10,7%).
Nhà máy kháng sinh
công nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP 2):
NhàmáyIMP2đãđivàohoạtđộngvàtạoradoanhthu
đónggópvàokếtquảkinhdoanhchungnăm2019.Tínhđến
cuốitháng12-2019,Côngtyđãgiảingânchodựán193,6tỷ
đồng(99,0%tổnggiátrịđầutư),giátrịcònphảigiảingânlà
2,0tỷđồng.
Công tác môi trường
Năm 2019 Công ty có báo cáo quản lý chất thải nguy hại của
chủ nguồn thải cho Chi cục Bảo vệ Môi trường Đồng Tháp,
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Tháp. Nộp phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải công nghiệp và phí bảo vệ môi
trường đầy đủ.
Chi phí xử lý môi trường năm 2019 là 890 triệu đồng. Công ty
ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH MTV
TM DV Môi trường Tiến Phát. Việc thu gom và vận chuyển rác
tại trụ sở chính, nhà máy IMP1 Công ty ký hợp đồng với Công
ty CP cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp.
Ngày 27/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
kiểm tra về việc chấp hành các qui định của pháp luật về tài
nguyên nước. Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện kiểm
soát xả, phân tích chất lượng nước thải ra môi trường.
Tại nhà máy IMP 2, nhà máy IMP4 và nhà máy IMP3 Công ty
ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH Môi
trường Sen vàng để xử lý chất thải nguy hại.
CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG
VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CƠ BẢN NĂM 2019
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
Dự án Nhà máy sản xuất Dược liệu
và Trung tâm Kiểm nghiệm QC
Nhàmáyđượckhởicôngxâydựngngày14/10/2019và
dựkiếnhoànthiệntrongquý3-2020.Nhàmáyđược
thayđổitiêuchuẩnxétduyệtsangGMPdượcliệuđểsản
phẩmđầuracóthểbánvàohệđiềutrị,bêncạnhmục
tiêutrọngtâmcủadựánlàmởrộngdanhmụcthuốc
cungứngtạithịtrườngOTC.Tổngvốnđầutưdựkiến120
tỷđồng,trongđósốtiềncầngiảingânđầutưlà53,2tỷ
đồng,cònlạilàgiátrịcácmáymócthiếtbịhiệnhữu(một
sốtrongđóđãhếtkhấuhao).
Tínhđếncuốitháng12-2019,Côngtyđãgiảingân16,0
tỷđồng,dựkiếnsẽgiảingân37,2tỷđồngcònlạitrong
năm2020.DựkiếnCôngtysẽvayngânhàngsốtiền50
tỷđồngđểtàitrợvốnđầutưchodựánnày.
Dự án nhà máy công nghệ cao
Bình Dương (IMP 4):
NhàmáyđãđượcBộYtếViệtNamcấpgiấychứngnhậnGMP-WHOcho
4dâychuyềnsảnxuấtvàongày27/9/2019,chuẩnbịchoviệcxétduyệt
EU-GMPvàocuốiquý1-2020.Dựkiếnnhàmáysẽđượccấpgiấychứng
nhậnEU-GMPvàđượcBộYtếViệtNamcôngbốtrongquý2-2020,sauđótừ
quý3-2020nhàmáysẽbắtđầusảnxuấtsảnphẩmthamgiađấuthầuvào
hệđiềutrị.Tuynhiêndotìnhhìnhdịchbệnh,tiếnđộxétduyệtEU-GMPvà
đưavàovậnhànhcóthểbịtrễkhoảng1quýsovớidựkiến.
Tínhđếncuốitháng12-2019,dựánđãgiảingân462,1tỷđồng(89,7%tổng
giátrịđầutư),giátrịcònphảigiảingânlà53,3tỷđồng.
Đánh giá tổng thể của
Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2019
Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng
Quản trị, Tổng Giám đốc trong công việc quản lý và điều hành Công ty thông
qua những công việc cụ thể như sau:
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
ThamgiacáccuộchọpHộiđồngQuảntrịđịnhkỳhàngquývànămvới
nhữngbáocáocậpnhậtnhữnghoạtđộngcủaCôngtytrongkỳvềmặttài
chính-kếtoán,sảnxuất-quảnlýchấtlượng,cungứng-xuấtnhậpkhẩu,bán
hàng-tiếpthị,vàphápchế.BanKiểmsoáttraođổivớicácthànhviênHội
đồngQuảntrịvàBanTổngGiámđốcđểtìmhiểunhữngvấnđềtồntạitrong
quátrìnhhoạtđộng,đồngthờiđềxuấtnhữngkiếnnghịcụthể.
LàmviệcvớiBanKiểmtoánnộibộvềnhữngkếtquảkiểmsoátvàkiểmtoán
địnhkỳghinhậntạinhữngđơnvịkinhdoanh-bánhàngvàtheodõiviệcthực
hiệnnhữnggiảiphápkhắcphục.
ThẩmđịnhbáocáotàichínhquývànămcủaCôngtyvàBáocáoQuảntrịbán
niênvàthườngniênnhằmđảmbảotínhminhbạchvàtrungthựctrongcácsố
liệucungcấpchocáccổđôngvànhàđầutư.
ĐónggópýkiếntrongquátrìnhsoạnthảovàbanhànhQuychếPhâncấp
QuảnlýTàichính-Kếtoántạicácchinhánhbánhàng.
KiểmtraviệcthựchiệnNghịquyếtĐạihộiđồngCổđôngthườngniênvềkế
hoạchkinhdoanh-đầutư,phânphốilợinhuận,chiacổtức,lậpvàsửdụng
cácquỹtrongCôngty.
ThamdựĐạihộiBánhàngtriểnkhaikếhoạchkinhdoanhnăm2020vàgóp
ýchấnchỉnhmộtsốvấnđềvềquảntrịbánhàng.
HộiđồngQuảntrịvàTổngGiámđốcĐiềuhànhtạođiềukiệnthuậnlợichoBan
Kiểmsoáttriểnkhaicáccôngviệcthườngniênđểhoàntấttráchnhiệmvàquyền
hạncủaBanKiểmsoátđượcđềcậptrongQuychếHoạtđộngcủaBanKiểmsoát.
BanKiểmsoátcóthểtiếpcậnnhữngthôngtin,tàiliệuquantrọngcũngnhưlàm
việcvớicácthànhviêncủaHộiđồngQuảntrị,TổngGiámđốcĐiềuhànhvàcác
nhânsựcấpcaocóliênquanđểhoàntấtcácbáocáokiểmsoáthàngquývànăm.
NộidungkiếnnghịcủacácbáocáokiểmsoátđượcthôngbáotạikỳhọpHộiđồng
Quảntrịvàtheodõitiếnđộvàkếtquảthựchiệnkiếnnghịtrongthựctế.
Báo cáo thù lao của
ban kiểm soát (trước thuế) năm 2019
CÁC KIẾN NGHỊ
Họvàtên Chứcvụ Thùlao(đồng)
ÔngNguyễnĐứcTuấn
Trưởngban
300.000.000
BàLêThịKimChung
Thànhviên
200.000.000
BàĐỗThịThanhThúy Thànhviên 200.000.000
Ban Tổng Giám đốc cần » Triểnkhaichặtchẽvàđồngbộcác
phươngánsảnphẩmvàthịtrường
thôngquahệthốngchinhánhbánhàng
vàcácđốitáctrongnướcnhằmkhai
tháchiệuquảnhàmáyCephalosporin
và Penniciline (IMP 3) và nhà máy
khángsinhcôngnghệcao(IMP2)tiêu
chuẩnEU-GMP,đặcbiệtlàphânkhúc
thịtrườngETCnhằmtăngcườngsựlan
tỏathươnghiệusangthịtrườngOTC.
» Đẩy mạnh xây dựng và quảng bá
thươnghiệucácsảnphẩmchủlựctrong
năm2020,đồngthờiràsoát,đánhgiá
tinhgọndanhmụcsảnphẩm,loạibỏ
nhữngsảnphẩmkhônghiệuquảvàtiếp
tụcđẩymạnhhoạtđộngR&Dđểđưara
cácsảnphẩmmớiđangcónhucầutiêu
thụcaotronghệđiềutrịvàthịtrường.
» Quảntrịchặtchẽcôngnợbánhàng,
đảmbảochấtlượngdoanhthu,vàgiảm
rủironợxấuvàtríchlậpdựphòng
khoảnphảithukhóđòi.
» Quảnlýchặtchẽhàngtồnkhonhằm
đạtmụctiêudựtrữnguyênliệucho
hoạtđộngsảnxuấttrongbốicảnhdịch
cúmCoronaảnh hưởngđến nguồn
cungnguyênliệuthuốctừTrungQuốc
chongànhdượctoàncầu,nhưngvẫn
kiểmsoátrủirotồnkhovượtchuẩn
ảnhhưởngvốnlưuđộngcũngnhưrủi
rohàngchậmluânchuyển,quáhạn
sửdụng.Đặcbiệt,cầnlưuýkiểmsoát
chấtlượnghànghóatồnkhotạicác
chinhánh,khôngđểxảyrathuốcbịhư
hỏnghaygiảmchấtlượngkhiđếntay
ngườitiêudùng.
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2019
» QuảnlýchặtchẽtiếnđộđầutưNhàmáysảnxuấtdược
CôngnghệcaoBìnhDương(IMP4)vàNhàmáySản
xuấtDượcliệu&TrungtâmKiểmnghiệm,nhằmđảm
bảođưahainhàmáynàyđivàohoạtđộngđúngkế
hoạchvàđápứnghiệuquảkỳvọng.
» Tăngcườngcôngtácphòngchốngcháynổhiệuquả
trongtoànCôngty,đặcbiệtlàthườngxuyênrasoát
hệthốngphòngcháy-chữacháytạicácnhàmáy
sảnxuất,tổchứcdiễntậpđịnhkỳđểứngphócáctình
huốngkhẩncấp.
» Đánhgiá,ràsoátlạinguồnnhânlực,cơcấutổchức
phòngban,cấutrúclương,đặcbiệtlànhânsựtrong
lĩnhvựcsảnxuất,R&D,bánhàng,v.v.nhằmpháttriển
nhữngnguồnnhânlựchiệncó,đồngthờithuhútvàbổ
sungchấtxámtừbênngoài,vàxâydựngchínhsáchkế
thừatrongtươnglai.
» Chỉđạocácchinhánh/đơnvịbánhàngphảituânthủ
sátsaokiếnnghịcủaBanKiểmsoátNộibộ,cóbáocáo
phảnhồivềcáchànhđộngkhắcphụcđúngthờihạn,
đồngthờiđặcbiệtlưuýcácchinhánh/đơnvịthường
xuyênlặplạinhữnglỗikhôngtuânthủđểcóbiệnpháp
xửlýhiệuquảvàtriệtđể.Đồngthời,thôngquaquá
trìnhkiểmsoáthoạtđộngcủacácchinhánh,cầntiếp
tụcràsoát,bổsungvàhoànthiệnQuychếPhâncấp
QuảnlýTàichính-Kếtoántheotìnhhìnhkinhdoanh
thựctếhàngnăm,nhằmtiếptụctăngcườngchấtlượng
hoạtđộngquảntrịrủirokinhdoanh.
» HộiĐồngQuảnTrịvàBanTổngGiámĐốccầntiếptụctái
cấutrúcdanhmụcđầutưcổphiếuvàothờiđiểmthích
hợp,giữlạinhữngkhoảngđầutưliêndoanhđểthúcđẩy
liênkếtsảnxuấtvàpháttriểnthịtrường,nhằmkhôngbị
chiếmdụngvốnchohoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh.