navigate_before
arrow_upward
Kính thưa quý Cổ đông, Nhà đầu tư,
quý Khách hàng, Đối tác cùng tất cả
các thành viên đại gia đình Imexpharm thân mến!
Năm2019lànămhoànthiệnvàthayđổirấtnhiều
chínhsáchcủangànhdược:Thôngtư15quyđịnhvề
đấuthầu;Thôngtư30/2018vềDanhmụcthanhtoán
Bảohiểmxãhội;cácthôngtưthayđổiLuậtdược:
Nghịđịnh54,Nghịđịnh155,Thôngtư11vềquản
lýchấtlượngthuốc;LuậtđấuthầuvớiNghịđịnh63
vàThôngtưvềĐăngkýthuốc…Đâylànămđầutiên
nhờThôngtư15,Imexpharmđãtiếpcậntốthơnvới
thịtrườngETCnhờvàocácgiảiphápriêngbiệtcũng
nhưcácchínhsáchcủanhànướcdầnưutiêncho
thuốcsảnxuấttrongnước.ĐốivớithịtrườngOTCvẫn
chịuảnhhưởngcủaThôngtư02vềquảnlýthuốc
kêđơntạinhàthuốc,vìvậychỉtăngtrưởng1%trong
khicảthịtrườnghầunhưkhôngtăngtrưởng.
Sựbiếnđộngchiphínguyênvậtliệuđầuvàocũng
gópthêmnhữngtháchthứcchohoạtđộngnăm2019,
trongbốicảnhcáccôngtydượcchủyếucạnhtranh
vớinhaubằnggiảipháphạgiásảnphẩmđểđấuthầu
vàbánquakênhnhàthuốc.Theonhậnđịnhchung,
nếuchỉcạnhtranhthôngquagiảmgiásảnphẩmsẽ
dẫnđếnhệquảlàcácdoanhnghiệpDượcsẽcàng
khókhănhơntrongviệctáiđầutư,hoạtđộngsản
xuấtkinhdoanhkémhiệuquảvàcóthểbịngừngtrệ
hoạtđộnghoặcphásản,đặcbiệttrongtìnhhình
diễnbiếnphứctạpcủadịchbệnhCovid-19trong
năm2020này.
THÔNG ĐIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC
KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU
Cũng chính là thông điệp chiến lược của
giai đoạn 2018-2022 mà Ban Lãnh đạo
Imexpharm muốn nhắn nhủ trước tiên
đến toàn thể cán bộ nhân viên.
4.
Triển khai các hoạt động Marketing
tập trung hiệu quả theo chiến lược Công ty
Vớitổngdoanhthuđạt1.420tỷđồngtăngtrưởnggần
18%.Đâylàmứctăngtrưởngđángmơướccủacảngành
dượcnăm2019,trongđó:
NghiệmthuđềtàiEACRItriểnkhaiThửnghiệmlâm
sàngchosảnphẩmBactamoxdocácchuyêngiađầu
ngànhtạiViệnLaovàBệnhviệnChợRẫythamgia
thựchiện.Đâylàthươnghiệuchúngtôixâydựngcho
sảnphẩmvớisựphốihợpđặcbiệtcủaAmoxicillinvà
Sulbactam,đãđượcchứngminhlâmsàngtronghiệuquả
điềutrịnhiễmkhuẩnhôhấpdướicấptínhcộngđồng;
TổchứcchocácGiáosư,bácsĩ,dượcsĩ,nhàthuốc
thamquannhàmáyEU-GMPcủaImexpharm(IMP2,
IMP3),đãnhậnđượcnhiềuphảnhồitốtvềhệthống
sảnxuấthiệnđạiquymôvàsựquantâmđầutưcho
chấtlượngsảnphẩmcủaImexpharm;
LầnđầutiêntổchứcthànhcôngDiễnđànYkhoatại
Tp.HCM.ChúngtôinângcaohoạtđộngHộithảokhoa
họclêntầmDiễnđàn,nhằmcậpnhậtkịpthờicác
thôngtinkhoahọctrongđiềutrịbệnhchocácbácsĩ;
Cáchoạtđộnggắnkếtkháchhàngđượcthựchiện
theochiếnlượctạosựkhácbiệt,đạthiệuquảvàcó
kiểmsoátchiphí.
Chúngtađãđiquanăm2019đầytháchthứcnhưthế,nhưngImexpharmđãkếtlạimộtnămkhátrọnvẹnkhihầuhếtcác
mụctiêuchiếnlượctrọngyếuđềuthànhcôngxuấtsắc:
1.
Hoàn thành 98% chỉ tiêu doanh thu năm 2019
Vớitổngdoanhthuđạt1.420tỷđồngtăngtrưởnggần
18%.Đâylàmứctăngtrưởngđángmơướccủacảngành
dượcnăm2019,trongđó:
ThịtrườngOTC:Imexpharmđãđẩymạnhthayđổiquản
trịthựcthimụctiêubánhàngchonăm2019.Nổibậtlà
có03Chinhánhđạtchỉtiêutrong11tháng,3Chinhánh
đạtchỉtiêutrong11,5tháng,và02Chinhánhhoànthành
chỉtiêutrướcngày25/12gópphầnhoànthànhchỉtiêu
OTCnăm2019.Bêncạnhđóchúngtôitiếptụchoànthiện
quảntrịđộingũ,quảntrịrủirocácchinhánhđểsẵnsàng
đivàothựcthiđầyđủtheocácquiđịnhcủaThôngtư02
củaBộYtế.
DoanhthuETCtăngtrưởng116%vàchiếmtỷtrọng
gần34%doanhsốhàngImexpharm:Đâylàchỉtiêuvô
cùngquantrọngđểđảmbảosựpháttriểnổnđịnhcủa
Imexpharmcũngnhưlàđáplạisựtintưởngcủacổđông
đãủnghộchoImexpharmtrongchiếnlượcxâydựngcác
nhàmáyEU-GMP.
Nhà máy Kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP2)
đạt EU-GMP trên 03 dây chuyền
5.
ĐượcBộYtếBồĐàoNhacấpchứngnhậnvàcôngbố
ngày02/01/2019,haithángsauđượcBộYtếViệtNam
côngbố.Nhàmáyđãđivàohoạtđộngổnđịnhtừquý
4/2019vớigiátrịdoanhthuđónggóptrongnămhơn32
tỷđồng.
Hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận năm 2019
2.
Với222tỷđồngtăngtrưởng16%.Đâylàkếtquảcủasựnỗ
lựckiểmsoátchiphívậnhànhcácnhàmáy,chiphíquản
lývàbánhàngtrongđiềukiệntấtcảchiphíđầuvàođều
giatăng.
3.
Doanh thu 05 nhóm sản phẩm thương hiệu
Vượtchỉtiêukếhoạch4%vàchiếmtỷtrọng43%doanh
thuOTC.
Với tất cả những thành quả như vậy, tôi vô cùng cảm ơn các thành viên cấp cao trong Hội đồng
Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ cán bộ chủ chốt, và toàn thể nhân viên với tinh thần hết sức
tích cực, đã dành trọn thời gian cả ngày và đêm không nề hà khó khăn vất vả, đã dành trọn tâm
huyết cho Imexpharm, không ngừng phấn đấu trong suốt 365 ngày của năm 2019 để vượt qua
thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trọng yếu của năm 2019.
6.
Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương (IMP3)
TáixétduyệtEU-GMPlầnđầuthànhcôngtrên5dây
chuyền,trongđócóthêm2dâychuyềnmới,đượcBộY
tếTâyBanNhacấpchứngnhậntháng7/2019.Nhờđó,
sảnlượngsảnxuấttăng8%sovớinăm2018vàtăng18%
sovớinăm2017,chủyếulàthuốcbộtphatiêmgiátrịcao,
giúpdoanhthutừnhàmáyIMP3đónggóptỷtrọngtrên
32%vàotổngdoanhthunăm2019,vàsẽtiếptụcnắmgiữ
vaitròtrọngyếutrongnăm2020.
7.
Nhà máy Dược Công nghệ cao Bình Dương (IMP4)
ThựcthicácmụctiêucủadựántheosơđồGantt,đãđược
BộYtếViệtNamxétduyệtđạtWHO-GMPtrên4dây
chuyền,vàcấpGiấychứngnhậntháng9/2019.Tuynhiên,
tìnhhìnhdịchbệnhđầunăm2020làmchocôngtácxét
duyệtcủanhàmáyIMP4bịchậmtrễtheotiếnđộcamkết
vớicổđôngvớilệnhcấmvậncácchuyếnbaytừChâuÂu.
8.
Nhà máy Đồng Tháp (IMP1)
TáixétduyệtWHO-GMPlầnthứ6thànhcôngvàotháng
12/2019,vớixưởngNon-Betalactamđãhoạtđộng22
năm,vàxưởngPenicillinsảnxuấtthuốcuốngvớilịchsử
hìnhthànhtrên20năm.ChúngtôiluôntrântrọngIMP1là
nềntảngđầutiênvàđảmbảoổnđịnhchoCôngty
tronggiaiđoạnthựchiệnchiếnlượcđầutưcácnhàmáy
EU-GMPcủaImexpharm.
9.
R&D và đăng ký thuốc
Đãtậptrungcaođộđểhoànthànhxuấtsắccácmụctiêu
chiếnlượccủaCôngtyvới48Sốđăngkýsảnphẩmmới
đượccấptrongnăm2019,trongđóIMP1có8Sốđăngký,
IMP2có22SốđăngkývàIMP3có18Sốđăngký.Ngoài
ra,R&Dcũngđãnộp20Hồsơđăngkýsảnphẩmchonhà
máyIMP4,vàpháttriểnsảnphẩmmớidạngviênphântán
choIMP2đưavàosảnxuất.
Bướcvàođầunăm2020,chúngtađangchứngkiếntình
hìnhdiễnbiếnvôcùngphứctạpcủadịchbệnhCovid19
trêntoàncầu,đếnthờiđiểmhiệntạiđãgâyảnhhưởnglớn
đếncuộcsốngcủa1/3dânsốtrênthếgiới.Điềunàydấy
lênlongạivềsuythoáikinhtếtoàncầunăm2020vàsẽkéo
dàiđếnnăm2021.Hàngloạtdoanhnghiệpđãthựchiện
cắtgiảmnhâncông,cắtgiảmchiphí.Bêncạnhmốilodịch
bệnhđedọađếnsứckhỏe,tínhmạngconngười,thìtình
trạngthấtnghiệpcũnglàmốinguykháckhitỷlệngườithất
nghiệpđanggiatăngnhanhchóngtrêntoàncầu.
TấtcảnhữngđiềutrênlàtháchthứcrấtlớnchoImexpharm
khichúngtôiđangbướcvàogiaiđoạnkhaithác3nhàmáy
EU-GMP.SauthờigiandàiCôngtyđãdồnhếtnguồnlực
đểxâydựng,thìsuythoáikinhtếdiễnralúcnàylàmột
bướctrởngạilớnđểkhaitháccácnhàmáy,trongkhichi
phívậnhànhđanggiatăng.
Kính thưa quý vị,
Trướctìnhthếđó,HộiđồngQuảntrịcùngBanTổngGiám
đốcImexpharmđãcónhiềucuộcthảoluậnnộibộvềgiải
phápchoImexpharm,vàđưaranhiềukịchbản.
Chúngtôiquyếtđịnhvẫngiữnguyênkếhoạchkinhdoanh
dựkiếntrìnhĐạihộiđồngcổđông,vớitổngdoanhthu
1.750tỷđồngtăngtrưởngtrên23%,vàlợinhuậntrước
thuế260tỷđồngtăngtrưởngtrên28%.Đâylàmộtquyết
địnhcanđảm,vàchúngtôiquyếttâmtheođuổimụctiêu
nàyđểgiữvữngniềmtincủaquýcổđông,nhàđầutư
dànhchoImexpharmsauthờigiandàiđầutư.Bêncạnh
đó,vớicácchiếnlượcđến2022,chúngtôiquyếtđịnhvẫn
giữnguyêncácmụctiêuđãcamkếtvớicổđông.Theođó,
Tổngdoanhthuđến2022dựkiếnsẽđạt2.800tỷđồngvới
lợinhuậntrướcthuế392tỷđồng.Tốcđộtăngtrưởngbình
quânképnhiệmkỳ2018-2022củadoanhthuvàlợinhuận
trướcthuếlà23%.
Đểlàmđượcđiềuđó,bêncạnhnềntảngcácnhàmáy
EU-GMPvớinhiềunhómsảnphẩmkhácbiệt,danhmục
sảnphẩmphủrộng,cácquyđịnhngànhdượccũngđang
ủnghộchothuốcchấtlượngcaosảnxuấttrongnước;thì
nguồnnhânlựcthựcthiđượccácmụctiêuđólàyếutố
sốngcòncủaImexpharm.Chúngtôisẽxâydựngđộingũ
nhânlựcchấtlượngcao,kỷluật,tuânthủvàhiệuquả.Theo
đó,cácnguyêntắcvănhóacủaImexpharmphảiđượcáp
dụngvàthựchànhtriệtđể,đặcbiệtlàcácnguyêntắc:
Số2“Nguyênnhânđầutiêncủavấnđềlàbạn”-Hợptác,
khôngđổlỗi,Số3“Đừngnóikhônghãychotôigiảipháp”
-Kiêntrì,Số6“Hãynóichuyệnvớinhaubằngconsố”-
Hiệuquảphảiđolườngđược.
Thếgiớiđangbướcvàokỷnguyêncủanhiềusựthayđổivà
bấtổn.RiêngImexpharmcủachúngtatrongnăm2020có
thểsẽđónnhậnsựthayđổilớntrongcấutrúcquảntrịvới
sựthamgiacủacổđôngchiếnlược.Chúngtaphảitrong
tưthếsẵnsàng.Chúngtaphảilàmviệcthậtnỗlực,kỷluật,
hiệuquả.Mỗingườiphảitựnhìnnhậnlạibảnthânđểđáp
ứngkịpthờivớitìnhhìnhmới.Tôiluônmuốntrảlươngthật
caochotừngthànhviêncủamình,nhưngnguồnthunhập
đóđượctạoratừchínhchúngta.Chúngtaphảilànhững
ngườilàmthuêthậtxứngđáng.Vàhômnaynhấtđịnhphải
tốthơnhômqua.
Trân trọng kính chào,
Các thành viên ngôi nhà chung
Imexpharm thân mến,
DS.Trần Thị Đào
Thầy thuốc Nhân dân
Tổng Giám đốc
DâychuyểnsảnxuấttựđộngkhépkínđượcđầutưmớicủaImexpharm.